ماه: فوریه 2024

اولویت عملگرها در پایتون – تقدم و ترتیب عملگرها به زبان ساده

توانایی پردازش عبارت‌های محاسباتی پیچیده به کمک طیف گسترده‌ای از عملگرها یکی از ویژگی‌های کلیدی پایتون است. مطلع بودن از روشی که پایتون برای ارزیابی عبارت‌ها استفاده ‌می‌کند و نظمی…