معرفی کتابخانه های گرافیکی پایتون – هشت کتابخانه کاربردی

یکی از بهترین ویژگی‌های پایتون، سادگی این زبان برنامه‌نویسی است. هیچ‌کدام از زبان‌های برنامه‌نویسی به سادگی پایتون نیستند. با اینکه این زبان برنامه‌نویسی بسیار «تازه‌کار پسند» (Beginner-Friendly) طراحی شده اما…