ماه: می 2024

مباحث آمار و احتمال برای یادگیری ماشین که به آن‌ها نیاز دارید + منابع یادگیری

همزمان با پیشرفت سریع تکنولوژی و نوآوری‌های بی‌سابقه، یادگیری ماشین و «هوش مصنوعی مولد» (Generative AI) بیش از هر زمان دیگری مورد توجه همگان قرار گرفته‌اند. دستاوردهایی که دیگر بخشی…