نقل قول غیر مستقیم در زبان فرانسه، روشی ظریف برای بازگویی گفته‌ها یا فکرهای دیگران است، بدون آنکه به طور مستقیم آن‌ها را نقل کنیم. یادگیری این ساختار، نه تنها مهارت‌های نوشتاری و گفتاری ما را در زبان فرانسه بهتر می‌کند، بلکه به ما کمک می‌کند با دقت و ظرافت بیشتری، ارتباط برقرار کنیم.

فهرست مطالب این نوشته

برای مسلط شدن بر این ساختار، آشنایی با گرامر آن و تمرین مداوم از طریق مثال‌های متنوع و کاربردی، کلید اصلی است. به همین دلیل در ادامه این مطلب از «مجله فرادرس» ابتدا نقل‌قول غیرمستقیم را یاد می‌گیریم، تبدیل نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم را تمرین می‌کنیم و از طریق مثال‌های مختلف و تمرین‌های استاندارد، گرامر آن را به طور کامل بررسی می‌کنیم.

نقل قول غیر مستقیم در زبان فرانسه

نقل قول غیر مستقیم در زبان فرانسه یعنی انتقال گفته‌ها یا افکار شخص دیگری، بدون اینکه دقیقا همان عبارت استفاده شده او نقل شود. این روش به ما کمک می‌کند که اطلاعاتی را که شنیده یا خوانده‌ایم، با کمی تغییر و حفظ مفهوم اصلی، در قالبی جدید بیان کنیم.

در «فیلم آموزش گرامر زبان فرانسه سطح B1 فرادرس»، نقل‌قول غیرمستقیم (زمان گذشته در فرانسه و حال در زبان فرانسه) را به شکل مفصل‌تری بررسی کرده‌ایم که لینک آن را در ادامه مشاهده می‌کنید.

برای درک نقل‌قول غیرمستقیم، به مثال زیر دقت کنید.

Paul me dit: «Je ne me souviens pas de t’avoir rendu tes clés.»

«پل» به من گفت: «به یاد نمی‌آورم که کلیدهایت را پس داده باشم.»

(جمله بالا نقل‌قول مستقیم است.)

***

 Paul me dit qu’il ne se souvient pas de m’avoir rendu mes clés.

«پل» به من گفت که یادش نیست کلیدهایم را پس داده باشد.

(جمله بالا نقل‌قول غیرمستقیم است.)

نکات کلیدی درباره نقل قول غیر مستقیم در زبان فرانسه با توجه به مثال بالا را در ادامه فهرست کرده‌ایم.

 • معنی جمله با حفظ اصل مطلب، بازگو می‌شود.
 • بر خلاف نقل‌قول مستقیم نیازی به استفاده از گیومه برای جدا کردن گفته‌ها نیست.
 • از افعال گزارشی مانند «گفتن» (dire) استفاده می‌شود، اما با ساختاری که محتوا را به طور غیرمستقیم منتقل می‌کند.
 • ضمیر «من» در نقل‌قول مستقیم به ضمیر «او» تبدیل شده است.
 • زمان فعل هنگام تغییر از نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم می‌تواند تغییر کند.

مثال‌های بیشتری را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

 Marie dit: «J’adore les pommes.»

«ماری» گفت: «من سیب‌ها را دوست دارم.»

(جمله بالا نقل‌قول مستقیم است.)

***

Marie dit qu’elle adore les pommes.

«ماری» گفت که سیب‌ها را دوست دارد.

(جمله بالا نقل‌قول غیرمستقیم است.)

Il répond: «Je viendrai demain.»

 او پاسخ داد: «فردا خواهم آمد.»

(جمله بالا نقل‌قول مستقیم است.)

***

Il répond qu’il viendra demain.

 او پاسخ داد که فردا خواهد آمد.

(جمله بالا نقل‌قول غیرمستقیم است.)

 Elle annonce: «Nous partirons à l’aube.»

او اعلام کرد: «ما سپیده‌دم حرکت می‌کنیم.»

(جمله بالا نقل‌قول مستقیم است.)

***

Elle annonce qu’ils partiront à l’aube.

او اعلام کرد که در سپیده‌دم حرکت خواهند کرد.

(جمله بالا نقل‌قول غیرمستقیم است.)

Le professeur explique: «La lune tourne autour de la terre.»

استاد توضیح داد: «ماه به دور زمین می‌چرخد.»

(جمله بالا نقل‌قول مستقیم است.)

***

 Le professeur explique que la lune tourne autour de la terre.

 استاد توضیح داد که ماه به دور زمین می‌چرخد.

(جمله بالا نقل‌قول غیرمستقیم است.)

Elle demande: «Peux-tu fermer la porte?»

او پرسید: «می‌توانی در را ببندی؟»

(جمله بالا نقل‌قول مستقیم است.)

***

 Elle demande si tu peux fermer la porte.

 او پرسید که آیا می‌توانی در را ببندی.

(جمله بالا نقل‌قول غیرمستقیم است.)

 Il affirme: «Je n’ai jamais vu ce film.»

 او گفت: «هرگز این فیلم را ندیده‌ام.»

(جمله بالا نقل‌قول مستقیم است.)

***

Il affirme qu’il n’a jamais vu ce film.

او گفت که هرگز این فیلم را ندیده است.

(جمله بالا نقل‌قول غیرمستقیم است.)

Elle dit: «Mon livre préféré est sur la table.»

او گفت: «کتاب مورد علاقه‌ام روی میز است.»

(جمله بالا نقل‌قول مستقیم است.)

***

Elle dit que son livre préféré est sur la table.

او گفت که کتاب مورد علاقه‌اش روی میز است.

(جمله بالا نقل‌قول غیرمستقیم است.)

نقل قول غیر مستقیم در زبان فرانسه را چگونه با فرادرس یاد بگیریم؟

فیلم های آموزش زبان فرانسه فرادرس

نقل قول غیر مستقیم در زبان فرانسه را برای انتقال فکر یا گفته‌های دیگران نیاز داریم، البته وقتی نمی‌خواهیم دقیقاً و عیناً آن‌ها را منتقل کنیم. این گرامر در مکالمه‌ها بسیار کاربردی است. مشابه آن را در زبان فارسی هم داریم، مثل وقتی که می‌گوییم استاد گفته که فردا سر کلاس نرویم. برخی از فعل‌های پرکاربرد در نقل‌قول غیرمستقیم را در جدول زیر مشاهده خواهید کرد.

فعل‌های فرانسوی پرکاربرد برای نقل‌قول در زبان فرانسه
ترجمه فارسی فعل و ضمیر
او می‌گوید Il dit
او اعلام می‌کند Elle annonce
او ادعا می‌کند Il affirme
او می‌پرسد Elle demande
او به شدت تعجب می‌کند Il s’exclame
او روایت می‌کند Elle raconte
او توضیح می‌دهد Il explique
او ادعا می‌کند Elle prétend
او بیان می‌کند Il expose
او باور دارد Elle croit
او قضاوت می‌کند Il juge
او پاسخ می‌دهد Elle répond

ما در فرادرس مجموعه‌ای کامل برای یادگیری مکالمه به زبان فرانسوی فراهم کرده‌ایم. این مکالمه‌ها هم سطح‌بندی شده‌اند، یعنی بر اساس مهارت شما در زبان دسته‌بندی شده‌اند و هم بر اساس موقعیت گفت‌وگو طبقه بندی شده‌اند. در ادامه فیلم‌های آموزش مکالمه فرادرس را برای شما فهرست کرده‌ایم.

تبدیل نقل قول مستقیم به غیرمستقیم

در تبدیل نقل‌قول مستقیم به نقل‌قول غیرمستقیم اول از همه باید بدانیم در نقل‌قول غیرمستقیم خبری از گیومه نیست ولی فعل‌هایی مثل dire به معنی گفتن را باز هم داریم. اما تغییرات مهم دیگری هم اتفاق می‌افتد که در ادامه برای شما فهرست کرده‌ایم.

در «فیلم آموزش زبان فرانسه کتاب Taxi سطح A1 فرادرس»، ساختار جمله در زبان فرانسه و گرامرهای ابتدایی را به همراه لغات مورد نیاز یاد می‌گیریم تا بتوانیم جمله‌های مورد نیاز خود را بسازیم که لینک آن را در ادامه مشاهده می‌کنید.

میز تحریر با مجسمه برج ایفل و دفتر و کتاب

به عبارت دیگر ما برای تبدیل از نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم باید به چهار سوال زیر جواب بدهیم و بعد تغییرات را اعمال کنیم.

 1. جمله‌ای که قرار است منتقل کنم از چه نوعی است؟ خبری، سوالی یا امری؟
 2. فعل گوینده در چه زمانی است؟
 3. چه کسی این حرف‌ها را زده است؟
 4. چه عبارت‌های زمانی استفاده کرده است؟

در ادامه تک‌تک این موارد را به دقت توضیح می‌دهیم. اما تغییر ضمیر ساده است. برای درک تغییر ضمیر به مثال‌های زیر توجه کنید.

Marie a dit: «Je vais bien.»

«ماری» گفت: «من خوبم.»

***

Marie a dit qu’elle allait bien.

«ماری» گفت که او من خوب است.

(در جمله بالا ضمیر «من» برای نقل‌قول غیرمستقیم به «او» تبدیل شده است.)

Pierre a déclaré: «Nous avons terminé le projet.»

«پییر» گفت: «ما پروژه را تکمیل کردیم.»

***

Pierre a déclaré qu’ils avaient terminé le projet.

«پییر» گفت که آن‌ها پروژه را تکمیل کرده‌اند.

(در جمله بالا ضمیر «ما» برای نقل‌قول غیرمستقیم به «آن‌ها» تبدیل شده است.)

تغییر ساختار جمله در نقل قول غیر مستقیم

ما سه نوع جمله را در نقل قول غیر مستقیم در زبان فرانسه می‌توانیم گزارش کنیم، خبری، سوالی و امری که هر کدام نوع خاصی از قواعد را می‌طلبند. در ادامه این قواعد را به همراه مثال آورده‌ایم.

 • وقتی جمله خبری را گزارش می‌کنیم، چه منفی و چه مثبت، از حرف ربط «que» استفاده می‌کنیم:

Martin dit: «Elle est en retard.»

«مارتین» گفت: «او دیر کرده است.»

(جمله بالا از نوع خبری و نقل‌قول مستقیم است.)

***

Martin dit qu’elle est en retard.

مارتین گفت که او دیر کرده است.

(جمله بالا از نوع خبری و نقل‌قول غیرمستقیم است.)

نمونه‌های بیشتری را در ادامه خواهیم دید.

Pierre dit: «Je vais étudier ce soir.»

پییر گفت: «امشب می‌خواهم مطالعه کنم.»

***

Pierre dit qu‘il va étudier ce soir.

پییر گفت که امشب می‌خواهد مطالعه کند.

Sophie dit: «Nous avons mangé à midi.»

«سوفی» گفت: «ما ناهار خوردیم.»

***

Sophie dit que nous avons mangé à midi.

«سوفی» گفت که ما ناهار خوردیم.

Marc dit: «Tu devrais appeler ta mère.»

«مارک» گفت: «باید به مادرت زنگ بزنی.»

***

Marc dit que tu devrais appeler ta mère.

«مارک» گفت که باید به مادرت زنگ بزنی.

Laura dit: «Il pleuvra demain.»

«لورا» گفت: «فردا باران خواهد بارید.»

***

Laura dit qu’il pleuvra demain.

«لورا» گفت که فردا باران خواهد بارید.

Paul dit: «Elle va partir bientôt.»

«پل» گفت: «او به زودی خواهد رفت.»

***

Paul dit qu’elle va partir bientôt.

«پل» گفت که او به زودی خواهد رفت.

Marie dit: «Nous avons rencontré des amis hier.»

«ماری» گفت: «دیروز با دوستان ملاقات کردیم.»

***

Marie dit que nous avons rencontré des amis hier.

«ماری» گفت که دیروز با دوستان ملاقات کردیم.

Antoine dit: «Vous devez partir maintenant.»

«آنتوان» گفت: «شما باید الان بروید.»

***

Antoine dit que vous devez partir maintenant.

«آنتوان» گفت که شما باید الان بروید.

Camille dit: «Elle a gagné le concours.»

«کامیل» گفت: «او مسابقه را برنده شده است.»

***

Camille dit qu‘elle a gagné le concours.

«کامیل» گفت که او مسابقه را برنده شده است.

Thomas dit: «Nous irons au cinéma ce soir.»

«توماس» گفت: «امشب به سینما خواهیم رفت.»

***

Thomas dit que nous irons au cinéma ce soir.

«توماس» گفت که ما امشب به سینما خواهیم رفت.

Juliette dit: «Tu as oublié ton sac.»

«جولیت» گفت: «کیفت را فراموش کردی.»

***

Juliette dit que tu as oublié ton sac.

«جولیت» گفت که تو کیفت را فراموش کردی.

 • در تبدیل جمله سوالی که با بله یا خیر جواب می‌دهیم،‌ بعد از فعل گزارشی، از «si» استفاده می‌کنیم و علامت سوال را هم پاک می‌کنیم:

Martin demande: «Elle est en retard?»

«مارتین» پرسید: «او دیر رسیده است؟»

(جمله بالا سوالی و نقل‌قول مستقیم است.)

***

Martin demande si elle est en retard.

«مارتین» پرسید که آیا او دیر رسیده است.

(جمله بالا سوالی و نقل‌قول غیرمستقیم است.)

کافه فرانسوی نزدیک برج ایفل

مثال‌های بیشتری از تبدیل نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم را در ادامه این مطلب از «مجله فرادرس» مشاهده خواهید کرد.

Paul demande: «Il fait beau?»

«پل» می‌پرسد: «هوا خوب است؟»

***

Paul demande si il fait beau.

«پل» می‌پرسد که آیا هوا خوب است.

Marie demande: «Tu as faim?»

«ماری» می‌پرسد: «گرسنه هستی؟»

***

Marie demande si tu as faim.

«ماری» می‌پرسد که آیا گرسنه هستی.

Jean demande: «Il est parti?»

«ژان» می‌پرسد: «رفته است؟»

***

Jean demande si il est parti.

«ژان» می‌پرسد که آیا رفته است.

Sophie demande: «Tu viens avec moi?»

«سوفی» می‌پرسد: «با من می‌آیی؟»

***

Sophie demande si tu viens avec moi.

«سوفی» می‌پرسد که آیا با من می‌آیی.

Thomas demande: «Tu veux du café?»

«توماس» می‌پرسد: «قهوه می‌خواهی؟»

***

Thomas demande si tu veux du café.

«توماس» می‌پرسد که آیا قهوه می‌خواهی.

Claire demande: «Il est malade?»

«کلر» می‌پرسد: «او مریض است؟»

***

Claire demande si il est malade.

«کلر» می‌پرسد که آیا او مریض است.

Nicolas demande: «Tu as terminé ton travail?»

«نیکولاس» می‌پرسد: «کارت را تمام کردی؟»

***

Nicolas demande si tu as terminé ton travail.

«نیکولاس» می‌پرسد که آیا کارت را تمام کردی.

Emma demande: «Tu as étudié pour l’examen?»

«اما» می‌پرسد: «برای آزمون مطالعه کرده‌ای؟»

***

Emma demande si tu as étudié pour l’examen.

«اما» می‌پرسد که آیا برای آزمون مطالعه کرده‌ای.

Lucas demande: «Elle est arrivée?»

«لوکاس» می‌پرسد: «او رسیده است؟»

***

Lucas demande si elle est arrivée.

«لوکاس» می‌پرسد که آیا او رسیده است.

Alice demande: «Tu as parlé à ton frère?»

«آلیس» می‌پرسد: «با برادرت صحبت کردی؟»

***

Alice demande si tu as parlé à ton frère.

«آلیس» می‌پرسد که آیا با برادرت صحبت کردی.

نکته ۱: وقتی جمله پرسشی شروع می‌کنیم که با «où» به معنی کجا، «quand» به معنی چه زمانی، «combien» به معنی چقدر و از این قبیل کلمات شروع می‌شود، همان کلمه پرسشی را در نقل‌قول غیرمستقیم نگه می‌داریم و فقط علامت سوال و گیومه را حذف می‌کنیم. برای درک بهتر نمونه زیر را ببینید.

Martin demande: «Pourquoi est-elle en retard?»

«مارتین» پرسید:‌ «چرا او دیر کرده است؟»

(جمله بالا نقل‌قول مستقیم است.)

***

Martin demande pourquoi elle est en retard.

«مارتین» پرسید که چرا او دیر کرده است.

(جمله بالا نقل‌قول غیرمستقیم است.)

نکته ۲: وقتی جمله پرسشی شروع می‌کنیم که با «qu’est-ce que» یا «que» و یا «quoi» شروع می‌شود، در نقل‌قول غیرمستقیم از «ce qui» به‌جای آن کلمات پرسشی استفاده می‌کنیم و علامت سوال و گیومه را حذف می‌کنیم. برای درک بهتر نمونه زیر را ببینید.

Paul te demande: «Qu’est-ce que tu vas faire ce matin?»

«پل» پرسید:‌ «صبح چه کار خواهی کرد؟»

(جمله بالا نقل‌قول مستقیم است.)

***

Paul te demande ce que tu vas faire ce matin.

«پل» پرسید که صبح چه کار خواهی کرد.

(جمله بالا نقل‌قول غیرمستقیم است.)

دانش‌آموزی در حال مطالعه و تکلیف نوشتن

Paul ordonne: «Parlez moins fort!»

«پل» به حالت دستور گفت: «آرام‌تر صحبت کنید.»

(جمله بالا نقل‌قول مستقیم است.)

***

Paul ordonne de parler moins fort.

«پل» به حالت دستور گفت که آرام‌تر صحبت کنید.

(جمله بالا نقل‌قول غیرمستقیم است.)

مثال‌های بیشتری را در ادامه خواهیم دید.

Emma ordonne: «Ne mangez pas dans ma chambre!»

«اما» به حالت دستور گفت: «در اتاق من چیزی نخورید.»

***

Emma ordonne de ne pas manger dans ma chambre.

«اما» به حالت دستور گفت که در اتاق او چیزی نخورند.

Sophie ordonne: «Ferme la fenêtre!»

«سوفی» به حالت دستور گفت: «پنجره را ببند.»

***

Sophie ordonne de fermer la fenêtre.

«سوفی» به حالت دستور گفت که پنجره را ببندند.

Antoine ordonne: «Écoutez-moi attentivement!»

«آنتوان» به حالت دستور گفت: «به من با دقت گوش دهید.»

***

Antoine ordonne d’écouter attentivement.

«آنتوان» به حالت دستور گفت که با دقت گوش داده شود.

Marie ordonne: «Range ta chambre immédiatement!»

«ماری» به حالت دستور گفت: «فوراً اتاق خود را مرتب کن.»

***

Marie ordonne de ranger sa chambre immédiatement.

«ماری» به حالت دستور گفت که اتاق خود را فوراً مرتب کند.

Luc ordonne: «Arrêtez de parler maintenant!»

«لوک» به حالت دستور گفت: «حالا دیگر حرف زدن را کنار بگذارید.»

***

Luc ordonne d’arrêter de parler maintenant.

«لوک» به حالت دستور گفت که حالا دیگر حرف زدن متوقف شود.

Camille ordonne: «Ne joue pas avec le feu!»

«کامیل» به حالت دستور گفت: «با آتش بازی نکن.»

***

Camille ordonne de ne pas jouer avec le feu.

«کامیل» به حالت دستور گفت که با آتش بازی نشود.

Pauline ordonne: «Ne traverse pas la rue sans regarder!»

«پولین» به حالت دستور گفت: «بدون نگاه کردن، از خیابان عبور نکن.»

***

Pauline ordonne de ne pas traverser la rue sans regarder.

پولین به حالت دستور گفت که بدون نگاه کردن، از خیابان عبور نکن.

Thomas ordonne: «Attends-moi ici!»

«توماس» به حالت دستور گفت: «اینجا منتظر من بمان.»

***

Thomas ordonne d’attendre ici.

«توماس» به حالت دستور گفت که اینجا منتظر بمانند.

Juliette ordonne: «Ne touchez pas à ce livre!»

«جولیت» به حالت دستور گفت: «به این کتاب دست نزنید.»

***

Juliette ordonne de ne pas toucher à ce livre.

«جولیت» به حالت دستور گفت که به این کتاب دست نزنند.

Lucas ordonne: «N’oubliez pas votre rendez-vous!»

«لوکاس» به حالت دستور گفت: «قرار ملاقاتتان را فراموش نکنید.»

***

Lucas ordonne de ne pas oublier votre rendez-vous.

«لوکاس» به حالت دستور گفت که قرار ملاقاتشان فراموش نشود.

نکته: اما در تبدیل جملات امری نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم حالت دیگری هم هست که جایگزینی فعل امری با «que + فعل شرطی زمان حال» است. برای نمونه جمله زیر را ببینید.

Paul ordonne: «Parlez moins fort!»

«پل» به حالت دستور گفت: «آرام‌تر صحبت کنید.»

(جمله بالا نقل‌قول مستقیم است.)

***

Paul ordonne que nous parlions moins fort.

«پل» به حالت دستور گفت که آرام‌تر صحبت کنید.

(جمله بالا نقل‌قول غیرمستقیم است.)

تغییر زمان افعال در نقل قول غیر مستقیم

فعل جمله در نقل‌قول غیرمستقیم به فعل اصلی در نقل‌قول مستقیم بستگی دارد. اما به فعلی بستگی دارد که با آن نقل‌قول را گزارش می‌کنیم، فعل‌هایی مثل گفتن، پرسیدن، خواستن و… . با توجه به اینکه فعل در چه زمانی است، فعل نقل‌قول غیرمستقیم تغییر می‌کند. پیش از توضیح جزئیات ابتدا نکات زیر را ببینید.

 • اگر زمان فعل گوینده در نقل‌قول مستقیم حال یا آینده است در این صورت، زمان فعل در نقل قول غیرمستقیم نیاز به تغییر ندارد:

 Marie affirme: «Il n’est pas venu.»

«ماری» ادعا کرد:‌‌ «او نیامده است.»

***

Marie affirme qu’il n’est pas venu.

«ماری» ادعا کرد که او نیامده است.

(زمان فعل در نقل‌قول غیرمستقیم «est venu» با زمان فعل در نقل‌قول مستقیم «est venu» یکسان است.)

دانشجویی در حال مطالعه گرامر نقل قول غیر مستقیم
 • اگر زمان فعل گوینده در نقل قول مستقیم گذشته است در این صورت، زمان فعل در نقل قول غیرمستقیم باید تغییر کند:

Marie a affirmé: «Il n’est pas venu.»

«ماری» ادعا کرده است:‌‌ «او نیامده است.»

***

Marie a affirmé qu’il n’était pas venu.

«ماری» ادعا کرده است که او نیامده است.

(در این مثال به جای زمان حال کامل در نقل قول غیرمستقیم از ماضی بعید استفاده شده است.)

در جدول زیر قواعد تطابق زمان را از نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم مشاهده می‌کنید، دقت کنید که بقیه‌ زمان‌هایی که در جدول نیامده‌اند،‌ تغییری نمی‌کنند. نکته مهم دیگر این است که با تغییر فعل گوینده به گذشته باید تغییرات زیر را لحاظ کنیم.

برای درک بهتر تغییرات جدول بالا به مثال‌‌های زیر توجه کنید.

Fabien déclara: «J’ai été le premier sur la ligne d’arrivée.»

«فابین» گفت: «من اولین کسی بودم که به خط پایان رسیدم.»

***

Fabien déclara qu’il avait été le premier sur la ligne d’arrivée.

«فابین» گفت که من اولین کسی بوده است که به خط پایان رسیده است.

Elle a dit: «J’ai faim.»

او گفت: «من گرسنه‌ام.»

***

Elle a dit qu’elle avait faim.

او گفت که گرسنه است.

نکته: در ادامه تغییرات زمانی به تغییرات ضروری قید مکان و زمان هم توجه کنید. این تغییرات را در مثال‌های زیر می‌توانید به‌خوبی متوجه شوید.

Paul: «Je suis ici.» / Paul dit qu’il est là.

«پل» می‌گوید: «من اینجا هستم.» / «پل» می‌گوید که من آنجا هستم.

***

Il y a une semaine, Paul a dit: «J’étais à Paris hier.» / Il y a une semaine, Paul a dit qu’il était à Paris la veille.

یک هفته پیش، «پل» گفت: «دیروز در «پاریس» بودم.» / یک هفته پیش، «پل» گفت که روز قبل در «پاریس» بوده است.

در کنار مهارت‌های مکالمه و دستور زبان فرانسه، مهارت نوشتن یک مهارت مهم در کیفیت یادگیری زبان است. هر گرامری را که یاد می‌گیریم باید بتوانیم به شکلی صحیح در نوشته‌هایمان هم از آن استفاده کنیم. به همین دلیل در ادامه فیلم‌های آموزشی فرادرس برای یادگیری نوشتن صحیح به زبان فرانسه را برای شما فهرست کرده‌ایم.

فیلم های آموزش زبان فرانسه فرادرس

تمرین نقل قول غیر مستقیم در زبان فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «نقل قول غیر مستقیم در زبان فرانسه»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. این آزمون شامل ۵ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

 

تمرین اول

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1. Mon frère affirme qu’il peut s’en occuper.

2. Ta mère: «Je ne comprends rien à tout ça !»

3. Stéphanie dit qu’elle a l’intention de revenir en France chaque année.

4. Paul nous explique qu’il fera froid demain.

5. Stephanie: «J’ai l’intention de revenir en France chaque année.»

6. Il a dit qu’il avait vu une animatrice de télé.

7. Il a raconté qu’elle était venue au café le jour précédent et qu’elle avait mangé une glace.

8. Il a dit qu’il l’attendrait le lendemain.

9. Il a dit: «J’ai vu une animatrice de télé.»

10. Il a dit: «Je l’attendrai demain.»

 

 تمرین دوم

جاهای خالی را پر کنید.

Q1: Paul dit _____il a l’intention de partir en France.

Réponse: Paul dit qu’il a l’intention de partir en France.

Q2: Paul me dit _____il ne se souvient pas de m’avoir rendu mes clés.»

Réponse: Paul me dit qu’il ne se souvient pas de m’avoir rendu mes clés.»

Q3: Paul demande _____elle est en retard.

Réponse: Paul demande pourquoi elle est en retard.

Q4: Paul te demande _____tu vas faire ce matin.

Réponse: Paul te demande ce que tu vas faire ce matin.

Q5: Elle a dit ______il écoutait la radio tous les jours.

Réponse: Elle a dit qu’il écoutait la radio tous les jours.

کتابخانه قدیمی

جمع‌بندی

در انتهای این مطلب از «مجله فرادرس» بار دیگر نکات مهم درباره نقل قول غیر مستقیم در زبان فرانسه را مرور می‌کنیم؛ نقل‌قول غیرمستقیم یعنی گزارش فکر یا حرف دیگران، در قالبی دیگر با حفظ مفهوم اصلی. در این نوع نقل‌قول نیازی به استفاده از گیومه برای جدا کردن گفته‌ها نیست. زمان فعل، صرف فعل، ضمایر، قیدهای زمان و مکان و ساختار جمله هنگام تغییر از نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم می‌تواند تغییر کند.

source

توسط expressjs