یکی از ساختارهایی که در زبان انگلیسی به کار می‌رود، «گرامر مجهول» (Passive Voice) است. مجهول همیشه در برابر معلوم قرار می‌گیرد. بیشتر جملات انگلیسی در حالت معلوم به کار می‌روند و از ساختار پایه «فاعل + فعل + مفعول» پیروی می‌‌کنند. اما حالت مجهول زمانی کاربرد دارد که مفعول انگلیسی در جمله اهمیت بیشتری داشته باشد یا اطلاعاتی درباره فاعل نداشته باشیم. در این شرایط مفعول را به ابتدای جمله منتقل می‌کنیم و در ساختار فعل نیز تغییراتی می‌دهیم. حالت مجهول فعل از ساختار «be + p.p» پیروی می‌کند. فعل «to be» می‌تواند برای انواع زمان‌ها استفاده شود. اگر فعل «to be» گذشته باشد، می‌توانیم ساختار «was» یا «were» را بری آن به کار ببریم. در این آموزش از مجموعه آموزش‌های مجله فرادرس قصد داریم گرامر Was pp را توضیح دهیم.

فهرست مطالب این نوشته

در ابتدای مطلب به ساختار گرامر Was pp برای جملات مثبت، منفی و سوالی اشاره می‌کنیم و در ادامه کاربردهای مختلف آن را در انواع جملات مجهول شرح می‌دهیم. سپس سوال منفی با Was pp را توضیح می‌دهیم و به بررسی نحوه ساختن تگ کوئسشن با Was pp اشاره می‌کنیم. از آنجا که در ساختار این گرامر از pp استفاده شده است، قوانین املایی Past Participle را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم. در انتهای مطلب نیز برای درک بهتر تمرین‌هایی همراه با پاسخ در اختیار شما قرار می‌دهیم تا بتوانید عملکرد خود را از این مبحث گرامری ارزیابی کنید.

توضیح گرامر Was pp

گرامر Was pp برای حالت مجهول به کار می‌رود. برای این‌که بتوانیم «حالت مجهول» (Passive Voice) را توضیح دهیم، لازم است ابتدا «حالت معلوم» (Active Voice) را تعریف کنیم. سه عنصر اصلی جمله معلوم، فاعل، فعل و مفعول است. اما در حالت مجهول، دیگر فاعل اهمیت چندانی ندارد و تأکید بر روی مفعول جمله و کاری است که رخ می‌دهد. به همین دلیل، در حالت مجهول، مفعول را به ابتدای جمله می‌آوریم و فاعل را به انتهای جمله منتقل می‌کنیم یا به‌کل از جمله حذف می‌کنیم. برای درک بهتر تفاوت جمله معلوم و مفعول، در ادامه مثالی را مشاهده می‌کنید که ساختار آن به طور کامل برای هر دو حالت توضیح داده شده است.

I watered the flowers yesterday.

من دیروز به گل‌ها آب دادم.

این جمله از چهار جزء تشکیل شده است. اولین کلمه آن «I»‌، فاعل جمله است که به عنوان ضمیر فاعلی انگلیسی به کار رفته و اول‌شخص مفرد است. بعد از آن فعل «watered» آمده که به عنوان فعل گذشته ساده به کار رفته است. بعد از آن مفعول، یعنی «the plant» را داریم و در نهایت هم قید زمان انگلیسی در جمله به کار رفته است. این جمله مانند بسیاری از جملات انگلیسی ساختار معلوم دارد. یعنی جمله با فاعل شروع شده و در ادامه فعل و مفعول را داریم. اما وقتی جمله‌ای از حالت معلوم به مجهول تبدیل می‌شود، ساختار آن دستخوش تغییراتی می‌شود. فرض کنید جمله فوق را که در حالت معلوم نوشته شده، می‌خواهیم به مجهول تبدیل کنیم. یک بار دیگر جمله معلوم را می‌نویسیم و اجزای جمله را رنگی و «bold» می‌کنیم تا بهتر بتوانیم تفاوت بین دو جمله معلوم و مجهول را تشخیص دهیم.

I watered the plant yesterday.

من دیروز به گیاه آب دادم.

The plant was watered (by me) yesterday.

دیروز به گیاه (توسط من) آب داده شد.

بیایید تفاوت‌های این دو جمله را هم از نظر معنی و هم از نظر محتوا با هم بررسی کنیم. در جمله اول ساختار «فاعل + فعل + مفعول» به کار رفته است. اما در جمله دوم، ساختار جمله به «مفعول + فعل + (فاعل)» تغییر کرده است. اکنون ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چرا از ساختار مجهول استفاده می‌کنیم. در پاسخ به این سوال باید گفت که مجهول زمانی به کار می‌رود که:

 1. مفعول جمله در مقایسه با فاعل اهمیت بیشتری دارد.
 2. فاعل جمله را نمی‌شناسیم.
 3. آن‌قدر برای همه شناخته‌شده است که نیازی به مطرح کردن آن نیست.

در مثال فوق، وقتی «the plant» که مفعول جمله است را به ابتدای جمله منتقل می‌کنیم، می‌خواهیم بر آن تأکید بیشتری داشته باشیم.

از دیگر مواردی که در رابطه با ساختار جمله مجهول باید در نظر بگیریم، ساختار فعل است. همان‌طور که در دو مثال فوق مشاهده کردید، فعل هر دو جمله گذشته ساده است، اما در جمله اول به شکل معلوم و در جمله دوم با ساختار مجهول به کار رفته است. برای ساختن فعل مجهول ساختار «was + p.p» به کار رفته است. مثال دیگری را در نظر بگیرید.

The teacher taught the new lesson.

معلم درس جدید داد.

The new lesson was taught.

درس جدید داده شد.

جمله اول در حالت معلوم و جمله دوم در حالت مجهول به کار رفته است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در جمله اول «the teacher» به عنوان فاعل جمله به کار رفته است و وقتی به حالت مجهول تبدیل شده (جمله دوم)، دیگر در جمله به آن اشاره‌ای نشده است، زیرا اولاً همه می‌دانیم که درس توسط معلم داده شده است، ثانیاً ممکن است در جمله دوم اصلاً اهمیتی نداشته باشد که چه کسی درس داده است، بلکه مهم این است که درس جدید داده شده است. به همین دلیل «مفعول جمله معلوم» (The new lesson) در حالت مجهول به اول جمله منتقل شده است و ساختار فعل نیز به صورت «was taught» نوشته شده است.

اما برای حالت مجهول گذشته ساده، علاوه بر «was + p.p» ساختار «were + p.p» نیز به کار می‌رود. با در نظر گرفتن فاعل جمله می‌توانیم از یکی از این ساختارها استفاده کنیم. اگر ضمیر فاعلی «I/he/she/it» باشد، ساختار «was + p.p» را برای آن به کار می‌بریم و اگر «we/you/they» باشد، از «‌were + p.p» کمک می‌گیریم. در ادامه این مطلب ساختار گرامر was pp را به طور کامل برای جملات مثبت، منفی و سوالی توضیح می‌دهیم. اما قبل از آن به چند مثال با «was/were + p.p» توجه کنید تا تفاوت بین آن‌ها را در جمله بهتر درک کنید. برای این جملات، هم حالت معلوم و هم حالت مجهول در نظر گرفته شده است.

Active: The chef cooked a delicious meal.

Passive: A delicious meal was cooked by the chef.

معلوم: سرآشپز غذای خوشمزه‌ای پخت.

مجهول: غذای خوشمزه‌ای توسط سرآشپز پخته شد.

Passive: The mechanic fixed the car.

Passive: The car was fixed by the mechanic.

معلوم: مکانیک ماشین را تعمیر کرد.

مجهول: ماشین توسط مکانیک تعمیر شد.

Active: The artist painted a beautiful landscape.

Passive: A beautiful landscape was painted by the artist.

معلوم: هنرمند منظره زیبایی را نقاشی کرد.

مجهول: منظره زیبایی توسط هنرمند نقاشی شد.

Active: The engineer designed the new bridge.

Passive: The new bridge was designed by the engineer.

معلوم: مهندس پل جدید را طراحی کرد.

مجهول: پل جدید توسط مهندس طراحی شد.

Active: The doctor performed the surgery.

Passive: The surgery was performed by the doctor.

معلوم: دکتر جراحی را انجام داد.

مجهول: جراحی توسط دکتر انجام شد.

تصویر معلمی در حال تدریس زبان انگلیسی در کلاس درس

ساختار گرامر Was pp

گرامر Was pp برای جملات مجهول کاربرد دارد و در جملات مثبت، منفی و سوالی می‌توانیم آن را به کار ببریم. در ادامه این مطلب، ساختار گرامر Was pp را برای انواع جملات مثبت، منفی و سوالی توضیح داده‌ایم. همچنین برای درک بهتر این مبحث گرامری می‌توانید فیلم آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی – سطح A2 را از مجله فرادرس مشاهده کنید که به ساختار مجهول برای زمان گذشته اشاره کرده است.

جملات مثبت

همان‌طور که اشاره شد، گرامر was pp برای زمان گذشته و حالت مجهول به کار می‌رود. فرمول آن برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود:

(Object + was + p.p + (by subject

به چند جمله زیر دقت کنید که با was pp ساخته شده است.

The cake was eaten by the children.

کیک توسط بچه‌ها خورده شد.

The report was submitted by the team.

گزارش توسط تیم ارسال شد.

The novel was written by the famous author.

رمان توسط نویسنده معروفی نوشته شد.

The house was built by the construction workers.

خانه توسط کارگران ساختمان ساخته شد.

The car was repaired by the mechanic.

ماشین توسط مکانیک تعمیر شد.

همچنین می‌توانیم ساختار فعل «were + p.p» را برای ضمایر فاعلی «we/they/you» تعریف کنیم بنابراین خواهیم داشت:

(Object + were + p.p + (by subject

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات مثبت برای گرامر were pp بیشتر آشنا شوید.

The documents were signed by the executives.

اسناد و مدارک توسط مدیران ارشد امضا شد.

The cookies were baked by the baker.

کلوچه‌ها توسط نانوا پخته شد.

The dishes were washed by the dishwasher.

ظرف‌ها توسط ماشین ظرفشویی شسته شد.

The presents were wrapped by the volunteers.

هدایا توسط افراد داوطلب کادو شد.

The restaurants were built in 1994.

رستوران‌ها در سال ۱۹۹۴ ساخته شدند.

جملات منفی

مانند تمام جملات انگلیسی، برای ساختار was pp نیز حالت منفی تعریف شده است که با افزودن «not» به فعل «was» ساخته می‌شود. گرامر was pp در حالت منفی با فرمول زیر ساخته می‌شود:

Object + was not / wasn’t + p.p + (by subject)

همان‌طور که از فرمول فوق مشخص است، گرامر was pp در حالت منفی به دو شکل «wasn’t» و «was not» تعریف شده است. حالت اول برای جملات محاوره‌ای و حالت دوم برای جملات رسمی و نوشتاری است. به چند جمله زیر دقت کنید تا با ساختار منفی گرامر was pp بیشتر آشنا شوید.

The cake wasn’t eaten by the children.

کیک توسط بچه‌ها خورده نشد.

The report wasn’t submitted by the team.

گزارش توسط تیم ارسال نشد.

The novel wasn’t written by the famous author.

رمان توسط نویسنده معروفی نوشته نشد.

The house wasn’t built by the construction workers.

خانه توسط کارگران ساختمان‌سازی ساخته نشد.

The car wasn’t repaired by the mechanic.

ماشین توسط مکانیک تعمیر نشد.

برای ضمایر فاعلی جمع از «were» به‌جای «was» استفاده می‌کنیم و در ادامه منفی‌کننده را به شکل کوتاه «n’t» یا کامل «not» به کار می‌بریم. بنابراین خواهیم داشت:

Object + were not / weren’t + p.p + (by subject)

تصویر چند دختر و پسر جوان در پارک

به چند مثال زیر توجه کنید که با ساختار فوق ساخته شده است.

The cakes were not consumed by the guests.

کیک‌ها توسط مهمانان مصرف نشدند.

The dishes were not washed by the dishwasher.

ظرف‌ها توسط ماشین ظرف‌شویی شسته نشد.

The documents were not signed by the executives.

اسناد توسط مدیران ارشد امضا نشد.

The messages were not conveyed by the messenger.

پیام‌ها توسط پیغام‌گیر منتقل نشد.

The project deadlines weren’t met by the team.

پروژه توسط تیم به موعدهای مقرر نرسید.

جملات پرسشی

در حالت کلی، جملات پرسشی در زبان انگلیسی به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «جملات سوالی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • «جملات پرسشی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)

دسته اول به جملاتی گفته می‌شود که پاسخ آن‌ها با بله یا خیر داده می‌شود. اما دسته دوم جملاتی هستند که معمولاً پاسخ آن‌ها کامل است. دو مثال زیر را در نظر بگیرید تا با ساختار جملات سوالی بله یا خیر و جملات پرسشی با wh بیشتر آشنا شوید.

A: Does she go to school every day?

B1: Yes, she does.

B2: No, she doesn’t.

A: آیا او هر روز به مدرسه می‌رود؟

B1: بله، همین‌طور است.

B2: نه این‌طور نیست.

فرمول جملات سوالی بله یا خیر برای گرامر was pp به صورت زیر تعریف می‌شود:

Was + object + p.p + (by subject)?

به چند مثال زیر دقت کنید که با گرامر was pp برای جملات پرسشی بله یا خیر ساخته شده است.

Was the cake eaten at the party?

آیا کیک در مهمانی خورده شد؟

Was the report submitted on time?

آیا گزارش به‌موقع ارسال شد؟

Was the car repaired by the mechanic?

آیا ماشین توسط مکانیک تعمیر شد؟

Was the concert attended by a large audience?

آیا تعداد زیادی از حضار در کنسرت شرکت کردند؟

Was the house painted last month?

آیا خانه ماه گذشته نقاشی شد؟

اما فرمولی که برای جملات سوالی با wh تعریف شده است، به صورت زیر نوشته می‌شود:

Wh-word + was + object + p.p + (by subject)?

به چند مثال زیر توجه کنید که با فرمول فوق نوشته شده است. ترجمه فارسی و تلفظ صوتی آن‌ها را نیز می‌توانید مرور کنید.

Where was the cake placed after it was baked?

بعد از آن‌که کیک پخته شد، کجا قرار داده شد؟

How was the package delivered to your doorstep?

بسته چگونه جلوی در خانه شما تحویل داده شد؟

Who was invited to the party organized by Sarah?

چه کسی به مهمانی‌ای دعوت شد که توسط سارا ترتیب داده شده بود؟

When was the movie released in theaters?

چه زمانی فیلم در سینماها اکران شد؟

Why was the door left open all night?

چرا در تمام شب باز بود؟

کاربرد گرامر Was pp

به طور خلاصه از گرامر was pp برای موارد زیر استفاده می‌کنیم.

بنابراین از گرامر was pp برای جملات مجهول استفاده می‌کنیم که فاعل آن‌ها اول‌شخص، دوم‌شخص و سوم‌شخص مفرد باشد. در این بخش از مطلب مجله فرادرس به کاربردهای این گرامر مهم اشاره کرده‌ایم. گرامر was pp یکی از ساختارهای مهم در حالت مجهول است، زیرا گذشته ساده در جملات مجهول کاربرد زیادی دارد و به عنوان مبنای یادگیری سایر زمان‌های مجهول می‌توانیم از آن کمک بگیریم. معمولاً ساختار جملات مجهول را در سطوح مقدماتی و متوسط آموزش می‌دهند. اگر قصد دارید گرامر was pp را به کمک فیلم و به صورت خودخوان یاد بگیرید، مشاهده مجموعه فیلم‌‌های آموزشی زیر را از فرادرس پیشنهاد می‌کنیم.

مجموعه آموزش‌های زبان انگلیسی فرادرس

در ادامه هر یک از کاربردهای گرامر was pp را شرح می‌دهیم.

 • از گرامر was pp برای توصیف موقعیتی در گذشته استفاده می‌کنیم که در همان زمان گذشته شروع و کامل شده است، مانند مثال زیر:

The cake was baked by Mary.

کیک توسط «ماری» پخته شد.

 • از دیگر کاربردهای گرامر was pp برای توصیف مفعول به‌جای فاعلِ ناشناخته یا بی‌اهمیت است، مانند مثال زیر:

The window was broken last night.

دیشب پنجره شکست.

 • برای تأکید بر مفعول جمله نیز از گرامر was pp استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

The report was submitted yesterday.

گزارش دیروز ارسال شد.

 • برای نقل‌قول غیر‌مستقیم نیز می‌توانیم از گرامر was pp کمک بگیریم. این حالت را بیشتر در مقاله‌ها، اخبار یا داستان‌سرایی می‌بینیم، مانند مثال زیر:

The suspect was arrested by the police.

مظنون توسط پلیس دستگیر شد.

 • در مواقعی که برای نامه‌ای درخواست می‌نویسیم، یا برای نوشتن دستورالعمل یا فرایند، مانند مثال زیر:

The document was signed at the bottom.

قسمت پایین سند امضا شد.

تصویر اسنادی که نامنظم روی میز است

سوال منفی با گرامر Was pp

در زبان انگلیسی سوالاتی وجود دارند که به آن‌ها «سوال منفی» (Negative Question) گفته می‌شود. سوال منفی معمولاً در مواقعی به کار می‌رود که بخواهیم تعجب خود را نشان دهیم یا درباره چیزی صحبت کنیم که اطلاعات کافی از آن نداریم و به دنبال تأیید مخاطب یا کسب اطلاعات هستیم. ساختار این نوع جملات پرسشی بسیار ساده است؛ کافی است منفی‌کننده «n’t» را به آن اضافه کنیم که بیشتر در حالت غیررسمی کاربرد دارد. اما اگر بخواهیم در موقعیت‌های رسمی از آن کمک بگیریم، به شکل کامل «not» به کار می‌بریم. در حالت غیررسمی، «n’t» را به فعل کمکی انگلیسی، فعل «to be» یا فعل مُدال اضافه می‌کنیم، اما در حالت رسمی آن را بعد از فاعل می‌آوریم. برای درک بهتر دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

Isn’t she working now?

Is she not working now?

او الآن مشغول کار کردن نیست؟

از سوال منفی برای جملات مجهول نیز استفاده می‌کنیم. در این بخش قصد داریم ساختار سوال منفی با گرامر was pp را توضیح دهیم و به کمک مثال و تمرین به کاربردهای آن اشاره کنیم. فرمول سوال منفی با گرامر was pp به دو شکل زیر نوشته می‌شود:

Wasn’t + object + p.p + (by subject)?

Was + object + not + p.p + (by subject)?

به چند مثال زیر دقت کنید.

Was the package not accepted upon delivery by the recipient?

آیا بسته حین ارسال توسط دریافت‌کننده مورد پذیرش قرار نگرفت؟

Was the secret not shared with anyone else?

راز توسط هیچ‌کس دیگری برملا نشد؟

Was the decision not made during the meeting by the committee?

آیا در طول جلسه توسط انجمن تصمیمی گرفته نشد؟

Was the error not corrected before releasing the software by the programmer?

آیا خطا قبل از انتشار توسط برنامه‌نویس اصلاح نشد؟

Was the invitation not responded to despite multiple reminders by Sarah?

با وجود یادآوری‌‌های متعددی که سارا داشت، به دعوت پاسخ داده نشد؟

Wasn’t the proposal rejected by the client during the presentation?

آیا در طول ارائه، پیشنهاد توسط مشتری رد نشد؟

Wasn’t the truth concealed by the witness during the interrogation?

آیا در بازجویی حقیقت توسط شاهد پنهان نشد؟

Wasn’t the opportunity missed by the team during the negotiation?

آیا در جریان مذاکره، فرصت توسط تیم از دست نرفت؟

Wasn’t the flaw overlooked by the inspector during the examination?

آیا در طول بررسی، ایراد مورد توجه بازرس قرار نگرفت؟

Wasn’t the duty neglected by the employee during the shift?

آیا در نوبت شیفت، وظیفه کاری توسط کارمند نادیده گرفته نشد؟

گرامر Was pp برای تگ کوئسشن

«تگ کوئسشن» (Tag Question) به جملات پرسشی کوتاهی گفته می‌شود که به انتهای جمله خبری اضافه می‌شود و به دو منظور مطرح می‌شود: برای گرفتن تأیید و برای کسب اطلاعات بیشتر از مخاطب. برای ساختن تگ کوئسشن در زبان انگلیسی، باید جمله خبری را تحلیل کنیم. ساختار تگ کوئسشن از دو بخش تشکیل شده است: فعل کمکی و ضمیر فاعلی. تگ کوئسشن بعد از جمله خبری می‌آید و در انتهای آن علامت سوال قرار می‌گیرد.

برای ساختن تگ کوئسشن ابتدا به ساختار جمله خبری توجه می‌کنیم. اگر فعل جمله خبری مثبت باشد، در تگ کوئسشن از منفی‌کننده «n’t» استفاده می‌کنیم که به فعل کمکی یا فعل «to be» اضافه می‌شود و اگر فعل جمله خبری منفی باشد، در تگ کوئسشن دیگر نیازی به منفی‌کننده نداریم. به دو مثال زیر دقت کنید.

She is going to the park, isn’t she?

او در حال رفتن به پارک است، مگر نه؟

They can’t speak English, can they?

آن‌ها زبان انگلیسی بلد نیستند، مگر نه؟

تگ کوئسشن را می‌توانیم برای انواع زمان‌های انگلیسی به کار ببریم. این آموزش درباره گرامر was pp است، بنابراین در ادامه این مطلب به نحوه ساختن تگ کوئسشن برای جملات مجهول گذشته ساده با ساختار was pp اشاره خواهیم کرد.

برای ساختن تگ کوئسشن برای هر زمان و هر فعلی باید سه نکته مهم را به خاطر داشته باشیم. اولین مورد این است که حتماً باید از فعل کمکی، فعل «to be» یا فعل مُدال در سوال استفاده کنیم. به عبارت دیگر، هرگز فعل اصلی در تگ کوئسشن استفاده نمی‌شود. دومین نکته در رابطه با ساختار تگ کوئسشن این است که نمی‌توانیم از اسم به عنوان فاعل استفاده کنیم و حتماً باید ضمیر فاعلی باشد. مثال زیر و شکل درست و نادرست آن را در نظر بگیرید.

The teacher will teach the new lesson today, won’t the teacher? (نادرست)

The teacher will teach the new lesson today, won’t she? (درست)

معلم امروز درس جدید خواهد داد، این‌طور نیست؟

سومین نکته درباره منفی‌کننده است، حتماً باید از «n’t» استفاده کنیم و نمی‌توانیم شکل کامل آن یعنی «not» را به کار ببریم. به شکل درست و نادرست مثال‌های زیر دقت کنید.

The girl is leaving the room, is she not? (نادرست)

The girl is leaving the room, isn’t she? (درست)

دختر در حال ترک اتاق است، مگر نه؟

اکنون نحوه ساختن تگ کوئسشن را برای گرامر was pp توضیح می‌دهیم. برای ساختن تگ کوئسشن با این ساختار، اگر جمله خبری مثبت باشد، در تگ کوئسشن «wasn’t»‌ را می‌آوریم و اگر جمله خبری منفی باشد، نیازی به منفی‌کننده نداریم. دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

She wasn’t prepared for the wedding, was she?

او برای جشن عروسی آماده نبود.

She was prepared for the wedding, wasn’t she?

او برای جشن عروسی آماده بود، این‌طور نیست؟

برای درک بهتر به چند مثال زیر دقت کنید.

The task was completed on time, wasn’t it?

کار به‌موقع کامل شد، این‌طور نیست؟

The project was finished ahead of schedule, wasn’t it?

پروژه زودتر از برنامه تمام شد، این‌طور نیست؟

The decision was made by the committee, wasn’t it?

تصمیم‌گیری توسط انجمن انجام شد، این‌طور نیست؟

The message was delivered to the recipient, wasn’t it?

پیام به دریافت‌کننده منتقل شد، این‌طور نیست؟

The report was submitted, wasn’t it?

گزارش ارسال شد، این‌طور نیست؟

The package wasn’t received by the client, was it?

بسته توسط مشتری دریافت نشد، این‌طور نیست؟

The event wasn’t attended by many people, was it?

افراد زیادی در رویداد شرکت نکردند، این‌طور نیست؟

(ترجمه این جمله به حالت مجهول در زبان فارسی چندان جالب نمی‌شود، به همین دلیل آن را به شکل معلوم ترجمه کرده‌ایم.)

The error wasn’t detected correctly, was it?

خطا به درستی مشخص نشد، مگر نه؟

The issue wasn’t resolved as expected, was it?

مشکل آن‌طور که انتظار می‌رفت حل نشد، مگر نه؟

تصویر چند همکار در حال کار کردن

گرامر Were pp

در کنار «was»، فعل «were» را به عنوان گذشته افعال «to be» که شامل «am/is/are» هستند، می‌شناسیم. بنابراین، ساختار مجهول گذشته ساده با فعل «to be» به دو شکل «was pp»‌ و «were pp» ساخته می‌شود. این‌که از کدام‌یک برای این نوع جملات استفاده کنیم، به فاعل جمله بستگی دارد.

اگر فاعل «I/she/he/it» باشد، از «was pp» و اگر «we/you/they»‌ باشد، از «were pp» کمک می‌گیریم. تا به اینجای مطلب گرامر was pp را به طور کامل توضیح دادیم. در این قسمت ساختار were pp را برای جملات مثبت، منفی و سوالی بررسی خواهیم کرد. برای مطالعه گرامر were pp فیلم‌ آموزش گرامر زبان انگلیسی – سطح متوسط تا پیشرفته B2 تا C2 را پیشنهاد می‌کنیم که لینک آن در ادامه آورده شده است.

جمله مثبت

برای ساختن جمله مثبت با گرامر were pp، مفعول را ابتدای جمله می‌آوریم. سپس فعل مجهول were pp و در ادامه اگر نیازی به اشاره به فاعل باشد، آن را با حرف اضافه «by» در انتهای جمله قرار می‌دهیم، بنابراین فرمول جملات مثبت برای گرامر were pp را به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

Object + were p.p + subject

به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار گرامر were pp برای جملات مثبت بیشتر آشنا شوید.

The books were placed neatly on the shelf.

کتاب‌ها مرتب روی طاقچه چیده شدند.

The dishes were washed and dried before dinner.

ظرف‌ها قبل از شام شسته و خشک شدند.

The presents were wrapped beautifully for the party.

هدایا به زیبایی برای مهمانی کادو شدند.

The documents were signed and filed accordingly.

اسناد طبق درخواست امضا و دسته‌بندی شدند.

The guests were greeted warmly upon arrival.

از مهمان‌ها در بدو ورود به گرمی استقبال شد.

جمله منفی

برای ساختن جمله منفی با ساختار گرامر «were + p.p»، به فعل منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم. اگر در موقعیت‌های رسمی باشیم، شکل کامل «not» و اگر در موقعیت‌‌های غیررسمی باشیم، «n’t» را به کار می‌بریم. بنابراین، فرمول آن را برای جملات منفی به دو صورت زیر تعریف می‌کنیم:

Object + were not + p.p + (by subject)

Object + weren’t pp + (by subject)

برای درک بهتر می‌توانید به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

The documents were not signed by the manager before the deadline.

اسناد قبل از موعد مقرر توسط مدیر امضا نشد.

The dishes were not washed by the dishwasher properly.

ظرف‌ها توسط ماشین ظرفشویی به درستی شسته نشد.

The reports were not reviewed by the supervisor as requested.

گزارش‌ها طبق درخواست توسط ناظر بررسی نشد.

The messages were not responded to by the recipient promptly.

به پیام‌ها توسط دریافت‌کننده فوراً پاسخ داده نشد.

The instructions were not followed by the students during the experiment.

دستورالعمل‌ها در طول آزمون توسط دانش‌آموزان دنبال نشد.

The rules weren’t obeyed by the students in the classroom.

قوانین کلاس درس توسط دانش‌آموزان پیروی نشد.

The precautions weren’t taken by the hikers before embarking on the trail.

قبل از قرار گرفتن در مسیر، جوانب احتیاط توسط کوهنوردان رعایت نشد.

The advice wasn’t heeded by the driver, resulting in an accident.

توصیه‌ها مورد توجه راننده قرار نگرفت و منجر به تصادف شد.

جمله سوالی

برای ساختن جمله سوالی برای were pp، در حالت بله یا خیر و در حالت سوال با wh از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Were + object + pp + (by subject)?

Wh-word + were + object + p.p + (by subject)?

به چند جمله سوالی با گرامر were pp برای حالت بله یا خیر و سوال با wh توجه کنید.

Were the keys found in the living room by your brother?

آیا کلیدها توسط برادرت در اتاق پذیرایی پیدا شدند؟

Were the cookies baked by your grandmother yesterday?

آیا کلوچه‌ها دیروز توسط مادربزرگ شما پخته شد؟

Were the documents signed by the clients at the meeting?

آیا اسناد در جلسه توسط مشتری‌‌ها امضا شد؟

Were the tickets purchased online by your friend?

آیا بلیت‌ها به صورت آنلاین توسط دوستت تهیه شد؟

Were the flowers arranged beautifully for the wedding?

آیا برای مراسم عروسی، گل‌ها به زیبایی چیده شدند؟

Where were the books placed?

کتاب‌ها کجا چیده شدند؟

When were the dishes washed and dried by the kitchen staff?

چه زمانی ظرف‌ها توسط کارکنان آشپزخانه شسته و خشک شدند؟

Why were the plans canceled at the last minute?

چرا برنامه‌ها دقیقه نود کنسل شد؟

How were the presents wrapped beautifully?

چرا هدایا به زیبایی کادو شد؟

Who were the documents signed by at the end of the meeting?

اسناد در انتهای جلسه توسط چه کسانی امضا شد؟

Past Participle چیست؟

«Past Participle» که مخفف آن «p.p» است، به شکلی از فعل گفته می‌شود که معمولاً با گرفتن پسوند «ed» یا «d» به شکل سوم فعل تبدیل می‌شود. البته این حالت درمورد افعال باقاعده انگلیسی (Regular Verbs) صدق می‌کند و برای افعال بی‌قاعده انگلیسی (Irregular Verbs)، شکل سوم فعل به طور کامل تغییر می‌کند. از «pp» برای انواع فعل در زمان‌ها مختلف استفاده می‌شود، مانند زمان حال کامل و گذشته کامل. همچنین آن را در حالت مجهول به کار می‌بریم. برای مثال، در این آموزش از مجله فرادرس یاد گرفتیم که «was pp» مجهول گذشته ساده است و ساختار فعل آن از «was» یا «were» و شکل سوم فعل «pp» تشکیل شده است. به همین دلیل، در این بخش توضیح مختصری درباره «pp» خواهیم داد تا ساختار فعل در گرامر was pp را بهتر درک کنید.

همان‌طور که گفتیم، «pp» را می‌توانیم با انواع زمان‌ها به کار ببریم. برای درک بهتر به چند مثال زیر توجه کنید.

She has eaten lunch already.

او خیلی وقت پیش ناهار خورده است.

(زمان فعل: حال کامل)

By the time I arrived, they had finished their homework.

وقتی من رسیدم، آن‌ها تکالیفشان را تمام کرده بودند.

(زمان فعل: گذشته کامل)

By next week, they will have completed the project.

تا هفته آینده، آن‌ها پروژه را تمام کرده‌اند.

(زمان فعل: آینده کامل)

The cake is baked in the morning.

کیک صبح درست می‌شود.

(زمان فعل: حال ساده مجهول)

The house was built last year.

خانه سال گذشته ساخته شد.

(زمان فعل: گذشته ساده مجهول)

The report will be submitted by the end of the week.

گزارش تا آخر هفته ارسال می‌شود.

(زمان فعل: آینده کامل مجهول)

The documents have been signed by the manager.

اسناد و مدارک توسط مدیر امضا شده است.

(زمان فعل: حال کامل مجهول)

قوانین املایی Past Participle

وقتی فعلی را به زمان گذشته تغییر می‌دهیم، دو حالت برای آن تعریف می‌شود؛ یا فعل «ed» یا «d» می‌گیرد، یا شکل آن به طور کامل تغییر می‌کند و به صورت یک فعل بی‌قاعده نوشته می‌شود. برای قسمت سوم فعل یعنی «pp» نیز همین قاعده صدق می‌کند. اگر فعل بی‌قاعده به کار رود، شکل آن به طور کامل تغییر می‌کند. اما اگر افعال باقاعده در جمله استفاده شوند، در برخی موارد املای فعل دستخوش تغییراتی خواهد شد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید. سه فعل اول باقاعده و سه فعل دوم بی‌قاعده هستند که شکل گذشته و p.p آن‌ها نوشته شده است.

walk → walked → walked

play → played → played

book → booked → booked

speak → spoke → spoken

undrestand → understood → understood

feel → felt → felt

از آنجا که در این مطلب گرامر Was pp را توضیح می‌دهیم و ساختار p.p نیز برای آن به کار می‌رود، در این بخش از مطلب، قوانین املایی p.p را توضیح می‌دهیم.

 • قانون اول: اگر فعلی به «حرف صدادار + Y» ختم شود، به آن «ed» اضافه می‌کنیم، یعنی ساختار آن تغییری نمی‌کند، مانند مثال زیر:
 • قانون دوم: اگر فعلی به «حرف بی‌صدا + Y» ختم شود، «y» به «i» تبدیل می‌شود و سپس فعل «ed» می‌گیرد، مانند مثال زیر:
 • قانون سوم: اگر فعلی به حرف صدادار «e» ختم شود، بعد از آن فقط «d» می‌آوریم، مانند مثال زیر:
 • قانون چهارم: اگر فعل تک‌سیلابی به «حرف بی‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا» ختم شود، حرف آخر را تکرار و سپس «ed» به آن اضافه می‌کنیم، مانند مثال زیر:
 • قانون پنجم: اگر فعلی بیشتر از یک سیلاب داشته باشد، حرف بی‌صدای آخر را تکرار می‌کنیم و سپس به آن «ed» اضافه می‌کنیم، مانند مثال زیر:

تصویر دو نفر در گالری

مثال با گرامر Was pp و Were pp

تا به اینجای مطلب با ساختار و کاربردهای Was pp آشنا شدیم. در ادامه قصد داریم چند مثال مختلف با was pp و were pp بزنیم تا در درک بهتر این مبحث گرامری مهم به شما کمک کند. توجه داشته باشید که همه مثال‌ها در حالت مجهول نوشته شده است، زیرا این فعل ساختار مجهول دارد. مثال‌ها شامل جملات مثبت، منفی، سوالی، سوالی منفی و تگ کوئسشن می‌شود. سعی کنید تفاوت هر یک از ساختارها را نیز حدس بزنید.

The project was completed ahead of schedule.

پروژه زودتر از برنامه کامل شد.

The house was painted blue.

به خانه رنگ آبی زده شد.

The problem was solved by our team of experts.

مشکل توسط تیم متخصصین ما حل شد.

The movie was directed by a renowned filmmaker.

فیلم توسط فیلم‌ساز مشهوری کارگردانی شد.

The book was written by an award-winning author.

کتاب توسط نویسنده‌ای نوشته شد که جایزه گرفته بود.

The cake was baked to perfection by my grandmother.

کیک خیلی خوبی توسط مادربزرگ پخته شد.

The concert was attended by thousands of fans.

هزاران طرفدار در کنسرت شرکت کردند.

The document was signed by all parties involved.

اسناد و مدارک توسط تمام جناح‌های مربوطه امضا شد.

The building’s exterior was renovated last year.

سال گذشته نمای بیرونی ساختمان بازسازی شد.

The data were analyzed thoroughly before drawing any conclusions.

داده‌ها قبل از نتیجه‌گیری با دقت تجزیه و تحلیل شد.

The problem wasn’t addressed on time.

مشکل به‌موقع مطرح نشد.

The assignment wasn’t completed by the deadline.

تکالیف تا قبل از موعد مقرر کامل نشد.

The concert wasn’t canceled despite the bad weather.

کنسرت باوجود هوای بد لغو نشد.

The project’s goals weren’t achieved as expected.

اهداف پروژه طبق چیزی که انتظار می‌رفت به سرانجام نرسید.

The package wasn’t delivered to the correct address.

بسته به آدرس درستی ارسال نشد.

The issue wasn’t resolved due to a lack of cooperation.

مشکل به دلیل عدم همکاری حل نشد.

The repairs weren’t carried out properly by the contractor.

تعمیرات توسط پیمان‌کار به درستی انجام نشد.

The payment wasn’t processed because of an error in the system.

پرداخت حقوق به دلیل نقص فنی در سیستم اعمال نشد.

The proposal wasn’t approved by the board of directors.

طرح پیشنهادی توسط انجمن کارگردان‌ها تصویب نشد.

The results of the experiment weren’t accurately recorded.

نتایج آزمایش به درستی ثبت نشد.

Was the problem solved by the team?

آیا مشکل توسط تیم حل نشد؟

Was the package delivered on time?

آیا بسته به‌موقع ارسال شد؟

Were the invitations sent out last week?

آیا هفته گذشته دعوت‌نامه‌‌ها ارسال شد؟

Was the report submitted before the deadline?

آیا گزارش قبل از موعد مقرر ارسال شد؟

Was the building renovated recently?

آیا ساختمان اخیراً بازسازی شد؟

What was the project completed ahead of schedule?

آیا پروژه زودتر از برنامه کامل شد؟

Where was the concert attended by thousands of fans?

کنسرت در چه مکانی توسط تعداد زیادی از طرفداران برپا شد؟

When was the document signed by all parties involved?

چه زمانی اسناد توسط تمام گروه‌های مربوطه امضا شد؟

How was the cake baked?

کیک چگونه پخته شد؟

Why was the building’s exterior renovated last year?

چرا نمای بیرونی ساختمان سال گذشته بازسازی شد؟

Why wasn’t the problem addressed on time?

چرا مشکل به‌موقع مطرح نشد؟

تصویر گلدان شکسته

How come the package wasn’t delivered to the correct address?

چرا بسته پستی به آدرس درستی ارسال نشد؟

What wasn’t achieved as expected in the project’s goals?

چه چیزی طبق اهدافی که از پروژه انتظار می‌رفت حاصل نشد؟

Why wasn’t the issue resolved?

چرا مشکل حل نشد؟

Was the problem not addressed in time?

مشکل زودتر از موعد مطرح نشد؟

Was the assignment not completed by the deadline?

کار قبل از موعد مقرر انجام نشد؟

Was the package not delivered to the correct address?

آیا بسته به آدرس درستی ارسال شد؟

Was the project’s goal not achieved as expected?

آیا اهداف پروژه طبق انتظار حاصل نشد؟

Was the issue not resolved due to a lack of cooperation?

آیا مشکل به دلیل عدم همکاری حل نشد؟

The project was completed on time, wasn’t it?

پروژه به‌موقع کامل نشد، این‌طور نیست؟

The cake was baked to perfection, wasn’t it?

کیک خیلی خوب پخته شد، این‌‌طور نیست؟

The document was signed by all parties involved, wasn’t it?

اسناد و مدارک توسط همه گروه‌های مربوطه امضا شد، این‌طور نیست؟

The problem was solved by the team, wasn’t it?

مشکل توسط تیم حل شد، این‌طور نیست؟

The package was delivered to the correct address, wasn’t it?

بسته پستی به آدرس درستی ارسال شد، این‌طور نیست؟

The building’s exterior was renovated last year, wasn’t it?

نمای بیرونی ساختمان سال گذشته بازسازی شد، این‌طور نیست؟

اشتباهات رایج درمورد گرامر Was pp

از آنجا که یادگیری دستور زبان انگلیسی همواره با چالش‌هایی همراه بوده است، توصیه می‌شود در کنار قواعد و ساختارهای گرامری، نگاهی نیز به اشتباهات رایجی داشته باشید که ممکن است بسیاری از زبان‌آموزان با آن درگیر شوند. در این بخش از مطلب گرامر Was pp به برخی از اشتباهات رایج گرامری در این خصوص اشاره خواهیم کرد.

مهم‌ترین اشتباهی که با آن مواجه می‌شویم، استفاده نادرست از ساختار فعل در حالت مجهول است. همچنین عدم تطابق فاعل و فعل می‌تواند از دیگر مواردی باشد که بسیاری از زبان‌آموزان با آن درگیر می‌شوند. اشتباه سوم در رابطه با استفاده از جملات معلوم به‌جای مجهول است. در برخی موارد نیازی به استفاده از حالت مجهول نیست یا برعکس. در این مواقع باید در رابطه با استفاده از گرامر Was با دقت و وسواس بیشتری عمل کنیم. در جدول زیر می‌توانید برخی از این اشتباهات رایج در خصوص استفاده از گرامر was pp را مشاهده کنید.

اشتباهات رایج در به کار بردن Was pp
اشتباهات رایج شکل نادرست شکل درست
استفاده نادرست از حالت مجهول به‌جای معلوم He was forgotten to bring his homework. He forgot to bring his homework.
عدم تطابق فعل و فاعل The cakes were eaten by him. The cake was eaten by him.
استفاده از اشکال نادرست pp The window was broked by the children. The window was broken by the children.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین کاربرد گرامر was pp و were pp برای زمان گذشته ساده است. اگر قصد دارید مطالعه بیشتری در خصوص جملات مجهول در زبان انگلیسی داشته باشید، مشاهده فیلم‌های آموزشی زیر را از فرادرس به شما پیشنهاد می‌کنیم.

دوره‌های آموزشی فرادرس

مکالمه انگلیسی با گرامر Was pp

بدون شک یادگیری زبان انگلیسی در قالب مکالمه و گفت‌وگوهای روزمره امکان‌پذیر است. به همین دلیل، در این بخش از مطلب گرامر was pp مکالمه‌ای را ارائه کرده‌ایم که به این مبحث گرامری اختصاص دارد. ترجمه فارسی آن را نیز در ادامه می‌توانید مشاهده کنید. جملاتی که با گذشته ساده مجهول شده‌اند، در مکالمه به صورت «bold» مشخص شده است.

Tom: Hey, Emily! Have you seen my phone charger anywhere?

Emily: Oh, yeah! It was left on the kitchen counter this morning.

Tom: Really? I thought I put it in my bag. I guess I forgot.

Emily: Yeah, I saw it when I was making breakfast. I left it there thinking you might need it.

Tom: Thanks for letting me know. I’ve been looking for it everywhere.

Emily: No problem! By the way, did you see the new painting in the living room?

Tom: Yeah, I did! It looks great. Who was it painted by?

Emily: It was painted by my cousin. She’s really talented, isn’t she?

Tom: Absolutely! I love how vibrant the colors are. I was thinking of asking her to paint something for our bedroom.

Emily: That’s a fantastic idea! I’m sure she’d love to do it.

Tom: I’ll ask her when I see her next. Oh, and thanks again for finding my charger!

Emily: Anytime, Tom! That’s what friends are for.

 

ترجمه مکالمه

تام: سلام امیلی! شارژر تلفن همراه من رو جایی دیدی؟

امیلی: اوه، آره! امروز صبح روی پیشخوان آشپزخونه بود.

تام: واقعاً؟ فکر کردم گذاشتمش توی کیفم. فکر کنم یادم رفته.

امیلی: آره، وقتی داشتم صبحانه درست می‌کردم دیدمش. گذاشتم همون‌جا بمونه، چون فکر کردم شاید بهش نیاز داشته باشی.

تام: ممنون که به من اطلاع دادی. همه‌جا رو دنبالش گشتم.

امیلی: خواهش می‌کنم! راستی، نقاشی جدید رو توی اتاق نشیمن دیدی؟

تام: بله، دیده‌م! عالیه. کی کشیده؟

امیلی: دخترخاله‌م نقاشی کرده. واقعاً بااستعداده، مگه نه؟

تام: همین‌طوره! من عاشق رنگ‌‌های زنده‌ام. داشم به این فکر می‌کردم که ازش بخوام یه چیزی برای اتاق‌خوابمون بکشه.

امیلی: ایده خیلی خوبیه! مطمئنم استقبال می‌کنه.

تام: دفعه بعدی که ببینمش ازش می‌پرسم. اوه، و باز هم ممنون که شارژرم رو پیدا کردی.

امیلی: خواهش می‌کنم تام! دوستان برای همین وقت‌ها هستن دیگه.

سوالات رایج درباره گرامر Was pp

در ادامه سعی کرده‌ایم به برخی از سوالات رایج در خصوص گرامر Was pp پاسخ دهیم.

گرامر Was pp معلوم یا مجهول است؟

گرامر Was pp در حالت مجهول به کار می‌رود. یعنی ساختار فعل به گونه‌ای شکل گرفته که فقط برای جملات مجهول کاربرد دارد. فعل مجهول معمولاً از ترکیب «to be» و «p.p» ساخته می‌شود. برای زمان گذشته ساده فعل «to be» به دو شکل «was» و «were» به کار می‌رود که نوع آن را فاعل جمله معین می‌کند. اما حالت معلوم برای زمان گذشته ساده با فعل گذشته ساده ساخته می‌شود که می‌تواند به صورت فعل باقاعده و بی‌قاعده باشد.

ساختار گرامر Was pp چگونه است؟

گرامر was pp ساختار مجهول دارد و به همین دلیل با pp همراه شده است. این ساختار برای جملات مجهول گذشته ساده به کار می‌رود و فعل اصلی جمله است. به طور کلی برای «I/he/she/it» از ساختاری با فعل «was + p.p» و برای «you/we/they» از ساختاری با فعل «were + p.p»‌ کمک می‌گیریم. ساختار کلی جمله نیز به صورت «Object + was/were + p.p + (by + subject)» نوشته می‌شود و درواقع مفعول جمله معلوم در جایگاه فاعل جمله مجهول قرار می‌گیرد و فاعل جمله معلوم در جمله مجهول به انتهای جمله منتقل می‌شود و قبل از آن حرف اضافه «by» می‌آید.

اشتباهات گرامری درمورد Was pp چیست؟

یکی از اشتباهات رایج گرامری در خصوص استفاده از was pp به زمان فعل مربوط می‌شود. در برخی موارد «was p.p» را به‌اشتباه برای زمان حال استفاده می‌کنند، درحالی‌که برای زمان گذشته است. اشتباه دیگر این است که ساختار pp به شل نادرستی در جمله به کار می‌رود. به ویژه در رابطه با افعال بی‌قاعده که از قاعده و قانون مشخصی پیروی نمی‌کنند. همچنین ممکن است بین استفاده از حالت معلوم و مجهول با مشکل مواجه شوند. یعنی ممکن است در شرایطی که نیازی به ساختن حالت مجهول نیست و فاعل جمله در حالت معلوم به کار رفته است، از حالت مجهول به‌اشتباه استفاده شود و برعکس.

مثال گرامر Was pp چیست؟

از این ساختار برای جملات مجهول استفاده می‌کنیم. به همین دلیل برای نوشتن آن باید فعل و فاعل انگلیسی با هم مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، در جمله «She was shocked by the news» فعل به شکل مجهول به کار رفته است و فاعل هم با «was» مطابقت دارد. به دو مثال دیگر توجه کنید که با فاعل «it» و «he» نوشته شده است.

He was not prepared for the meeting today.

او امروز برای جلسه حاضر نبود.

The plant (It) was not watered yesterday.

دیروز به گلدان آب داده نشد.

تمرین گرامر Was pp

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Was pp»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Four apples ______ bought. 

3. The blue car _____ stolen.

4. The thieves ______ arrested.

5. The 200 meters ______ swum.

6. The old lady ______ bitten.

7. Five hamburgers ______ eaten.

8. The children ______ taught.

9. The brown horse ______ ridden.

10. Good stories ______ told.

تمرین دوم

جاهای خالی را با شکل مناسب Past Participle کامل کنید.

Q1: The experiment __________ by the research team. (plan)

Answer: The experiment was planned by the research team.

Q2: The project’s success _________ to her innovative ideas. (attribute)

Answer: The project’s success was attributed to her innovative ideas.

Q3: The ancient ruins ________ over several years. (excavate)

Answer: The ancient ruins were excavated over several years.

Q4: The book _________ on the table. (leave)

Answer: The book was left on the table.

Q5: The problem ________ by the team. (solve)

Answer: The problem was solved by the team.

Q6: The letter __________ last week. (send)

Answer: The letter was sent last week.

Q7: The door ________ open all night. (leave)

Answer: The door was left open all night.

Q8: The house ________ for the party. (decorate)

Answer: The house was decorated for the party.

Q9: The report ________ before the deadline. (submit)

Answer: The report was submitted before the deadline.

Q10: The question ________ by the teacher. (ask)

Answer: The question was asked by the teacher.

تمرین سوم

جملات زیر را از حالت مجهول به معلوم تبدیل کنید.

Q1: The thieves were arrested by the police.

Answer: The police arrested the thieves.

Q2: The match was won.

Answer: We won the match.

Q3: The brown horse was ridden by Victoria.

Answer: Victoria rode the brown horse.

Q4: The blue car was stolen by the man.

Answer: The man stole the blue car.

Q5: Five hamburgers were eaten by Tom and Max.

Answer: Tom and Max ate five hamburgers.

Q6: Four apples were bought by her.

Answer: She bought four apples.

Q7: The 200 metres were swum by Jack.

Answer: Jack swam the 200 meters.

Q8: The old lady was bitten by the dog.

Answer: The dog bit the old lady.

Q9: Good stories were told by grandmother.

Answer: Grandmother told good stories.

Q10: The children were taught by Oliver.

Answer: Oliver taught the children.

تمرین چهارم

جاهای خالی در مکالمه را با سوال مناسب در حالت مجهول کامل کنید.

Q1: A: There was a storm with strong wind and heavy rain on the coast last night.

B: _______? (anything | damage)

A: Yes. The strong winds causes a large tree to fall on cars.

Answer: Was anything damaged?

Q2: A: How many cars _____? (crush)

B: I don’t know exactly. About ten or twelve.

Answer: How many cars were crushed?

Q3: B: And what about buildings? ______ too? (they / devastate)

A: Not really. Just some windows were smashed and roof tiles were torn off. But the harbour was hit hard by the winds.

Answer: Were they devastated too?

Q4: B: What happened in the harbor? ________? (any boats | wreck)

A: Yes, they were. Two of them were drifted on rocks and completely destroyed.

Answer: Were any boats wrecked?

Q5: B: What about the other boats? _______ by the wind? (they | blow away)

A: Some of them were driven miles away from the shore.

Answer: Were they blown away?

Q6: B: _______ during the storm? (anybody | kill)

A: I don’t think so. But I’m told that some people suffered injuries.

Answer: Was anybody killed?

Q7: B: And _______? (many people | injure)

A: There were some injuries, but nothing serious as far as I know.

B: Good news. Fortunately, such storms are quite rare in this area.

Answer: Were many people injured?

تمرین پنجم

جملات سوالی زیر را از حالت معلوم به مجهول تبدیل کنید.

Q1: Who wrote this book?

Answer: Who was this book written by?

Q2: How did they steal her car?

Answer: How was her car stolen?

Q3: The children rang the bell a few minutes ago.

Answer: The bell was rung by the children a few minutes ago.

Q4: The kids forgot the whole story in a few days.

Answer: The whole story was forgotten by the kids in a few days.

Q5: Did the president make an important speech last night?

Answer: Was an important speech made by the president last night.

Q6: The police didn’t question him very closely.

Answer: He wasn’t questioned very closely by the police.

Q7: The wild animals attacked two men yesterday.

Answer: Two men were attacked by the wild animals yesterday.

تمرین ششم

جاهای خالی را با فعل مجهول کامل کنید.

Q1: They designed the area to appeal to young people.

Answer: The area was designed to appeal to young people.

Q2: The company exported their products all over the world.

Answer: The company’s products were exported all over the world.

Q3: Shakespeare wrote Hamlet around 1600.

Answer: Hamlet was written by Shakespeare around 1600.

Q4: Scientists found large amounts of chemicals in the river.

Answer: Large amounts of chemicals were found in the river.

Q5: The police closed the road to deal with the accident.

Answer: The road was closed by the police so they could deal with the accident.

Q6: The Director of Studies gave the parents a tour of the school.

Answer: The parents were given a tour of the school by the Director of Studies.

جمع‌بندی

در این آموزش با ساختار گرامر was pp آشنا شدیم. از این ساختار برای مجهول استفاده می‌کنیم که برای فعل گذشته ساده به کار می‌رود. در ابتدای مطلب به فرمول جملات مثبت، منفی و سوالی اشاره کردیم و در ادامه کاربرد آن را برای انواع زمان‌های انگلیسی بررسی کردیم. همچنین در کنار آن، ساختار «were pp» را برای فاعل‌‌های جمع توضیح دادیم. سپس سوال منفی با گرامر was pp را یاد گرفتیم و قوانین املایی Past Participle را یاد گرفتیم. در انتهای مطلب نیز برای درک بهتر این مبحث گرامری، تمرین‌هایی را همراه با پاسخ در اختیار شما قرار دادیم که به کمک آن‌ها می‌توانید عملکرد خود را از این مطلب ارزیابی کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

source

توسط expressjs