در زبان انگلیسی جملات سوالی به دو دسته بله یا خیر و جملات پرسشی با Wh تقسیم می‌شوند. اما دسته دیگری نیز وجود دارد که به آن‌ها «سوال منفی» (Negative Question) گفته می‌شود. فرض کنید صبح زود است و به اتاق فرزندتان می‌روید تا او را از خواب بیدار کنید. اما چند دقیقه بعد متوجه می‌شوید که او هنوز از جایش بلند نشده است. با تعجب در اتاقش را می‌زنید و می‌پرسید «نمی‌خواهی به مدرسه بروی؟» معادل انگلیسی این سوال به صورت «?Don’t you want to go to school» مطرح می‌شود و چون به فعل کمکی انگلیسی، منفی‌کننده «not» اضافه کرده‌ایم، به آن سوال منفی می‌گوییم. از این سوال‌ها اغلب برای بیان تردید، تعجب، تأیید، فرضیات منفی و پیشنهاد دادن استفاده می‌کنیم. در این آموزش از مجله فرادرس قصد داریم گرامر Negative Question را به طور کامل و برای انواع زمان‌های انگلیسی توضیح دهیم و کاربردهای مختلف آن را به کمک مثال و تمرین‌های متنوع شرح دهیم. همچنین به برخی از اشتباهات رایج گرامری در خصوص نحوه استفاده از این مبحث گرامری مهم اشاره خواهیم کرد.

فهرست مطالب این نوشته

در ابتدای مطلب، کاربرد گرامر Negative Question را برای موقعیت‌های مختلف توضیح می‌دهیم. سپس با در نظر گرفتن این نکته که زمان‌ها در زبان انگلیسی به ۱۲ دسته تقسیم می‌شوند، ساختار سوال منفی را برای هر یک از آن‌ها به طور جداگانه شرح می‌دهیم. سپس کاربرد گرامر Negative Question را برای افعال مُدال (Modal Auxiliary Verbs) بررسی می‌کنیم. در انتهای مطلب نیز فرق بین سوال منفی و تگ کوئسشن (Tag Question) را بررسی خواهیم کرد.

گرامر Negative Question

جملات منفی در زبان انگلیسی به کمک منفی‌کننده «not» یا شکل کوتاه آن «n’t» به جمله منفی تبدیل می‌شوند. این منفی‌کننده به فعل «to be»، افعال مُدال (Modal Auxiliary Verbs) و افعال کمکی (Auxiliary Verbs) اضافه می‌شود. در انگلیسی محاوره و غیررسمی از «n’t» استفاده می‌کنیم و آن را بدون هیچ فاصله‌ای بعد از فعل‌هایی که گفته شد قرار می‌دهیم. اما در حالت رسمی از «not» استفاده می‌کنیم و آن را با فاصله بعد از این فعل‌‌ها قرار می‌دهیم. به چند جمله زیر دقت کنید که منفی شده و برای زمان‌های مختلفی نوشته شده است.

Jack isn’t coming. He’s not feeling very well.

«جک» نمی‌آید. او حالش خیلی خوب نیست.

She might not be joking. It could be true.

شاید شوخی نکرده باشد. شاید حقیقت داشته باشد.

They don’t go to school on Wednesday afternoons.

آن‌ها چهارشنبه‌ها عصر به مدرسه نمی‌روند.

Living in a small flat does not make it easy to have pets.

نگهداری حیوان خانگی با وجود زندگی کردن در یک آپارتمان کوچک کار راحتی نیست.

I hadn’t decided whether to take the train or go in the car.

من تصمیم نگرفته بودم که با قطار بروم یا با ماشین.

They can’t be hungry again. They’ve only just eaten.

امکان ندارد دوباره گرسنه باشند. همین الآن [غذا] خورده‌اند.

نکته اول: در رابطه با فعل مُدال «can» آن‌ را به صورت «cannot» می‌نویسیم، یعنی بدون فاصله از فعل قرار می‌گیرد، مانند مثل زیر:

He cannot play the piano, but he can play the guitar.

او نمی‌تواند پیانو بزند، اما می‌تواند گیتار بنوازد.

نکته دوم: شکل منفی «will not» در موقعیت‌های غیررسمی و محاوره به صورت «won’t» نوشته می‌شود. به مثال زیر دقت کنید.

He won’t go to school tomorrow.

او فردا به مدرسه نخواهد رفت.

علاوه بر جملات منفی، «سوال منفی» (Negative Question) نیز در زبان انگلیسی تعریف شده است که با منفی‌کننده «not» یا «n’t» ساخته می‌شود. به همین دلیل دو ساختار مختلف را برای آن در نظر گرفته‌اند. در حالت اول که برای موقعیت‌های غیررسمی و محاوره به کار می‌رود، از شکل کوتاه منفی‌کننده «n’t» استفاده می‌کنیم و آن را به ساختار جمله پرسشی اضافه می‌کنیم. فرمول آن را نیز می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم.

Auxiliary verb + n’t + subject + negative particle?

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، بعد از فاعل از منفی‌کننده «not» استفاده می‌شود. بعد از آن هم می‌توانیم سایر اجزای جمله را به کار ببریم. به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار گرامر Negative Question در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

Isn’t she coming to the party tonight?

او امشب به مهمانی نمی‌آید؟

Wasn’t he feeling well yesterday?

او دیروز حالش خوب نبود؟

Weren’t they working on the project together last week?

آن‌ها هفته گذشته با هم روی پروژه کار نمی‌کردند؟

Won’t you be joining us for dinner tomorrow night?

فردا شب برای شام به ما ملحق نمی‌شوی؟

حالت دوم زمانی است که در موقعیتی رسمی مانند جلسه کاری، مصاحبه شغلی و مواردی از این قبیل قرار داریم. فرمول جملات سوالی منفی برای حالت رسمی را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

Auxiliary verb + subject + negative particle not (not)?

به چند مثال زیر دقت کنید.

Can you not see the sign?

تابلو را نمی‌بینی؟

Should she not be here by now?

او نباید تا الآن اینجا باشد؟

Will they not attend the meeting tomorrow?

آن‌ها فردا در جلسه شرکت نمی‌کنند؟

Must he not forget his appointment?

او نباید قرار ملاقاتش را فراموش کند؟

Could we not find a solution to the problem?

ما نمی‌توانیم راه‌حلی برای مشکل پیدا کنیم؟

بنابراین در یک تعریف ساده می‌توانیم بگوییم گرامر Negative Question با دو فرمول تعریف شده است که یکی برای موقعیت‌‌های غیررسمی و دیگری برای موقعیت‌های رسمی‌تر به کار می‌رود. این مبحث گرامری با توجه به انواع زمان‌های انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد و به همین دلیل در این آموزش قصد داریم به طور جداگانه و برای تک‌تک زمان‌ها کاربرد آن را شرح دهیم. سوال منفی در زبان فارسی هم کاربرد دارد. پرسش‌هایی مانند «هنوز به او زنگ نزده‌ای؟» یا «نمی‌خواهی اتاقت را تمیز کنی؟» به عنوان دو نمونه از سوال‌های منفی در زبان فارسی کاربرد دارد که می‌توانیم معادل انگلیسی برای آن‌ها در نظر بگیریم. ترجمه انگلیسی دو جمله را در ادامه مشاهده می‌کنید که با «n’t» منفی شده‌اند.

Haven’t you called her yet?

هنوز با او تماس نگرفته‌ای؟

Don’t you want to clean your room?

نمی‌خواهی اتاقت را تمیز کنی؟

سوال منفی اغلب به صورت جملات پرسشی بله یا خیر مطرح می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

Won’t we able to see the film?

ما نمی‌توانیم فیلم را ببینیم؟

Isn’t that Mike’s brother?

او برادر «مایک» نیست؟

همچنین می‌توانیم با wh سوال منفی بسازیم، مانند دو مثال زیر:

Why didn’t you ask Linda?

چرا از «لیندا» نپرسیدی؟

What don’t you understand?

چه چیزی را متوجه نمی‌شوی؟

در ادامه این آموزش از مجله فرادرس با کاربرد گرامر Negative Question آشنا می‌شویم.

تصویر چند کاغذ رنگی روی میز چوبی

کاربرد گرامر Negative Question

گرامر Negative Question برای موقعیت‌های مختلفی استفاده می‌شود و بر همین اساس کاربردهای متفاوتی برای آن تعیین می‌شود. قبل از آن‌که به بررسی ساختار این گرامر برای زمان‌های انگلیسی بپردازیم، ابتدا کاربردهای مختلف آن را شرح می‌دهیم. بیایید ابتدا با یک مثال ساده شروع کنیم. به جمله زیر دقت کنید و سعی کنید به یاد بیاورید که در چه موقعی از آن استفاده شده است.

Don’t you have a meeting with the dentist today?

امروز وقت دندان‌پزشکی نداری؟

این سوال را زمانی مطرح می‌کنیم که بخواهیم به مخاطب قرار امروزش را یادآوری کنیم. اما اگر نگاهی به ساختار آن بیندازید، متوجه می‌شوید که در ابتدای جمله پرسشی، به فعل کمکی «do» منفی‌کننده «n’t» اضافه شده که آن را به سوال منفی تبدیل کرده است. در معادل فارسی آن نیز، فعل به صورت «نداری» ترجمه شده است. بنابراین، هم در زبان انگلیسی و هم در زبان فارسی سوال منفی را به عنوان یکی از مباحث مهم دستور زبان می‌شناسیم و می‌توانیم از آن برای یادآوری چیزی به شخص مقابل استفاده کنیم. اما کاربرد گرامر Negative Question فقط به همین مورد محدود نمی‌شود. مثال دیگری را در نظر بگیرید.

Why don’t you see the doctor?

چرا پیش دکتر نمی‌روی؟

در سوال فوق از کلمه پرسشی «why» استفاده شده است. فرض کنید با دوستتان صحبت کرده‌اید و متوجه شده‌اید که کسالت دارد. در چنین شرایطی می‌توانید به عنوان پیشنهاد به او بگویید که نزد دکتر برود تا او را معاینه کند و در صورت لزوم به او دارو بدهد. این پیشنهاد دادن را می‌توانید به کمک سوال فوق انجام دهید که نوعی سوال منفی است. پس همان‌طور که در دو مثال فوق مشاهده کردید، سوال منفی را می‌توانیم برای یادآوری کردن یا پیشنهاد دادن استفاده کنیم. برای این‌که با تمام کاربردهای گرامر Negative Question بیشتر آشنا شوید، در این بخش از مطلب به طور خلاصه و با مثال به توضیح آن می‌پردازیم.

به طور خلاصه، کاربرد گرامر Negative Question را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • برای بیان تردید و ناباوری:

Hasn’t he heard about the new policy yet?

هنوز درباره سیاست جدید چیزی نشنیده‌ است؟

 • برای تأیید فرضیات منفی:

Hasn’t she forgotten about the meeting?

جلسه را فراموش نکرده‌ است؟

 • برای انتقاد کردن به شیوه‌ای ملایم و محترمانه:

Isn’t this a bit too expensive for what it offers?

برای چیزی که پیشنهاد می‌دهد زیادی گران نیست؟

 • برای پیشنهاد دادن یا درخواست کردن به شیوه‌ای محترمانه:

Couldn’t you help me with this?

شما نمی‌توانید در این رابطه به من کمک کنید؟

 • برای بیان نظر یا عقیده شخصی:

Isn’t that the right way to do it?

آیا آن راه درستی برای انجام دادن نیست؟

 • برای سوال کردن به روش استفهام انکاری:

Aren’t you going to apologize?

نمی‌خواهی عذرخواهی کنی؟

اکنون که با کاربردهای مختلف گرامر Negative Question آشنا شدیم، می‌توانیم ساختار آن را برای تک‌تک زمان‌های انگلیسی بررسی کنیم.

ساختار گرامر Negative Question برای زمان های انگلیسی

زمان‌ها در زبان انگلیسی به سه دسته کلی گذشته، حال و آینده تقسیم می‌شوند. هر یک از این سه دسته شامل ۴ زیرمجموعه هستند. ساختار فعل و قید زمان برای هر یک از این زمان‌ها تعریف شده است و کاربردهای مختلفی دارند. برای ساختن جملات انگلیسی با زمان‌های مختلف، سه حالت خبری (مثبت)، منفی و سوالی تعریف شده است. در خصوص جملات سوالی، دو دسته سوال بله یا خیر و سوال با wh وجود دارد که در زبان انگلیسی به آن‌ها «yes/no question» و «wh-question» گفته می‌شود. گرامر Negative Question اغلب برای سوالات سوالی بله یا خیر تعریف شده است و ما در این مطلب قصد داریم ساختار و کاربرد اصلی آن را برای هر یک از زمان‌های انگلیسی بررسی کنیم. در جدول زیر می‌توانید مروری بر انواع زمان‌ها در زبان انگلیسی داشته باشید.

گرامر Negative Question برای زمان حال

زمان حال در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود و بر حسب این‌که از کدام‌یک از این زمان‌ها استفاده کنیم، کاربردهای متفاوتی خواهد داشت:

 • «حال ساده» (Present Simple Tense)
 • «حال استمراری» (Present Continuous Tense)
 • «حال کامل» (Present Perfect Tense)
 • «حال کامل استمراری» (Present Perfect Continuous Tense)

در ادامه ساختار گرامر Negative question را برای هر یک از زمان‌ها با ذکر فرمول و مثال‌های متنوع توضیح می‌دهیم. ترجمه فارسی و تلفظ صوتی آن‌ها را نیز می‌توانید مرور کنید.

حال ساده

حال ساده برای توصیف عملی به کار می‌رود که به طور روزمره انجام می‌دهیم یا به طور مرتب و حتی از روی عادت تکرار می‌شود. مثال ساده‌ای از زمان حال ساده می‌تواند فعالیت‌های روزانه باشد که در زبان انگلیسی به آن «Daily routine» می‌گوییم، مانند از خواب بیدار شدن، صبحانه خوردن، دوش گرفتن، به سر کار رفتن و… . برای ساختن این جملات در زبان انگلیسی، در حالت کلی از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

این فرمول اساس و مبنای سایر زمان‌‌‌های انگلیسی است، به همین دلیل توصیه می‌کنیم به عنوان کسی که زبان انگلیسی را از سطح مبتدی شروع کرده است، آن را تمرین کنید تا بتوانید سایر زمان‌ها را راحت‌تر یاد بگیرید. البته به این فرمول می‌توانیم اجزای دیگری مانند قید زمان انگلیسی یا صفت انگلیسی نیز اضافه کنیم. به چند جمله زیر توجه کنید تا با ساختار جملات ساده (خبری) حال ساده بیشتر آشنا شوید.

She walks to work every morning.

او هر روز صبح تا سر کار قدم می‌زند.

They study together in the library.

آن‌ها با هم در کتابخانه درس می‌خوانند.

The sun rises in the east.

خورشید از شرق طلوع می‌کند.

He drinks coffee in the morning.

او صبح قهوه می‌نوشد.

The train arrives at 9:00 AM every day.

قطار هر روز ساعت نه صبح توقف می‌کند.

برای ساختن جملات منفی از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + don’t / doesn’t + verb + object

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات حال ساده منفی بیشتر آشنا شوید.

She doesn’t walk to work every morning.

او هر روز صبح تا سر کار پیاده نمی‌رود.

They don’t study together in the library.

آن‌ها با هم در کتابخانه درس نمی‌خوانند.

The sun doesn’t rise in the west.

خورشید از غرب طلوع نمی‌کند.

He doesn’t drink coffee in the morning.

او صبح قهوه نمی‌خورد.

The train doesn’t arrive at 9:00 AM every day.

قطار هر روز ساعت ۹ صبح نمی‌رسد.

برای سوال ساختن در زمان حال ساده می‌توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم.

Do / Does + subject + verb + object?

در نظر داشته باشید که برای سوالی کردن، دو حالت بله یا خیر و سوال با wh داریم. در هر صورت، فعل اصلی همیشه به شکل ساده به کار می‌رود. از آنجا که گرامر Negative question با جملات سوالی بله یا خیر ساخته می‌شود، به همین دسته اشاره خواهیم کرد. قبل از توضیح سوال منفی، ابتدا به چند جمله سوالی بله یا خیر برای حال ساده توجه کنید.

Does she walk to work every morning?

آیا او هر روز صبح پیاده به سر کار می‌رود؟

Do they study together in the library?

آیا آن‌ها با هم در کتابخانه درس می‌خوانند؟

Does the sun rise in the east?

آیا خورشید از شرق طلوع می‌کند؟

Does he drink coffee in the morning?

آیا او صبح قهوه می‌نوشد؟

Does the train arrive at 9:00 AM every day?

آیا قطار هر روز ساعت نه صبح می‌رسد؟

اکنون می‌خواهیم سوالات فوق را به شکل Negative question بنویسیم. برای این کار، همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، دو حالت تعریف شده است، یکی برای موقعیت‌های رسمی و دیگری برای موقعیت‌های غیررسمی. به کمک دو فرمول زیر می‌توانیم جملات سوالی منفی برای حال ساده بسازیم.

Don’t/Doesn’t + subject + verb + object? (رسمی)

Do/Does + subject + not + verb + object? (غیررسمی)

به چند مثال زیر توجه کنید.

Don’t they eat lunch at noon every day?

آن‌ها هر روز ظهر ناهار نمی‌خورند؟

Doesn’t she watch TV in the evening regularly?

او عصرها به طور مرتب تلویزیون تماشا نمی‌کند؟

Don’t we visit our grandparents on Sundays usually?

ما پدربزرگ و مادربزرگمان را معمولاً یکشنبه‌‌ها ملاقات نمی‌کنیم؟

Doesn’t he play basketball with his friends after school often?

او بعد از مدرسه اغلب با دوستانش بسکتبال بازی نمی‌کند؟

Don’t you finish your homework before dinner typically?

شما معمولاً قبل از شام تکالیفتان را انجام نمی‌دهید؟

Do they not eat lunch at noon every day?

آن‌ها هر روز ظهر ناهار نمی‌خورند؟

Does she not watch TV in the evening regularly?

او عصر به طور مرتب تلویزیون تماشا نمی‌کند؟

Do we not visit our grandparents on Sundays usually?

ما پدربزرگ و مادربزرگمان را معمولاً یکشنبه‌‌ها ملاقات نمی‌کنیم؟

Does he not play basketball with his friends after school often?

او اغلب بعد از مدرسه با دوستانش بسکتبال بازی نمی‌کند؟

Do you not finish your homework before dinner typically?

شما معمولاً قبل از شام تکالیفتان را انجام نمی‌دهید؟

جملات حال ساده را با فعل «to be» هم می‌توانیم بسازیم. در این حالت، وقتی سوال منفی می‌سازیم، فعل «to be» نقش فعل اصلی را دارد و به همین دلیل آن را ابتدای جمله می‌آوریم. بنابراین فرمول جملات حال ساده با فعل «to be» را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:

Isn’t/Aren’t + subject + complement?

Am/Is/Are + subject + not + complement?

تصویر یک لپ‌تاپ روی میز

به چند مثال با گرامر negative Question برای زمان حال ساده توجه کنید.

Isn’t she a doctor?

او پزشک نیست؟

Aren’t they friends anymore?

آن‌ها دیگر با هم دوست نیستند؟

Isn’t he an engineer?

او مهندس نیست؟

Aren’t those flowers beautiful?

آن‌ گل‌ها زیبا نیستند؟

Isn’t it cold outside?

بیرون هوا سرد نیست؟

Am I not your best friend?

من بهترین دوستت نیستم؟

Is she not the manager of the department?

او مدیر دپارتمان نیست؟

Are they not coming to the party tonight?

آن‌ها امشب به مهمانی نمی‌آیند؟

Is he not a talented musician?

او نوازنده بااستعدادی نیست؟

Are we not meeting for dinner later?

ما بعداً بری شام همدیگر را ملاقات نمی‌کنیم؟

حال استمراری

زمان حال استمراری برای توصیف موقعیتی به کار می‌رود که در همین لحظه که درباره آن صحبت می‌کنیم در حال رخ دادن است. این یکی از مهم‌ترین کاربردهای زمان حال استمراری در انگلیسی است، اما برای زمان آینده‌ای که از قبل مشخص و برای آن برنامه‌ریزی شده است نیز به کار می‌رود. حال استمراری همان‌طور که از اسمش پیداست، عملی را توصیف می‌کند که استمرار دارد، یعنی در لحظه رخ داده است و برای مدت کوتاهی در همان بازه زمانی در حال استمرار است. به همین دلیل به فعل اصل جمله «ing» اضافه می‌کنیم. فرمول زمان حال استمراری برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + am/is/are + verb + ing

به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار جملات حال استمراری مثبت بیشتر آشنا شوید. برخی از آن‌ها به زمان آینده اشاره دارد که در ترجمه فارسی مشخص شده است.

She is cooking dinner in the kitchen right now.

او در حال حاضر مشغول شام پختن در آشپزخانه است.

They are playing soccer at the park this afternoon.

آن‌ها این بعدازظهر فوتبال بازی خواهند کرد.

The students are studying for their exams in the library.

دانش‌آموزان در کتابخانه مشغول درس خواندن برای امتحانات خود هستند.

He is talking on the phone with his friend at the moment.

او در این لحظه مشغول حرف زدن با دوستش پای تلفن است.

We are watching a movie together tonight.

ما امشب با هم مشغول تماشای فیلم هستیم.

برای ساختن جملات منفی حال استمراری، به فعل «to be» منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + am/is/are + not + verb + ing

فرمول شکل کوتاه جملات منفی حال استمراری را نیز به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

Subject + ‘m/’s/’re + not (isnn’t/aren’t) + verb + ing

به چند جمله زیر دقت کنید که با هر یک از دو فرمول زیر ساخته شده است.

She isn’t studying for the exam right now.

او در حال حاضر مشغول درس خواندن برای امتحان نیست.

They aren’t playing tennis this afternoon.

آن‌ها این بعدازظهر تنیس بازی نمی‌کنند.

He isn’t working on the project at the moment.

او در این لحظه روی پروژه کار نمی‌کند.

We aren’t watching TV tonight.

ما امشب تلویزیون تماشا نمی‌کنیم.

It isn’t raining outside.

بیرون برف نمی‌بارد.

She’s not swimming in the pool.

او در استخر مشغول شنا کردن نیست.

They’re not singing in the choir.

آن‌ها در گروه کُر آواز نمی‌خوانند.

He’s not walking his dog in the park.

او سگش را در پارک به پیاده‌روی نمی‌برد.

We’re not going to the party tomorrow.

ما فردا به مهمانی نمی‌آییم.

It’s not snowing in the mountains.

در کوهستان برف نمی‌بارد.

برای سوالی کردن جملات حال استمراری، مانند زمان حال ساده، دو نوع جمله پرسشی بله یا خیر و سوال با wh تعریف شده است. برای این‌که بعد از معرفی این سوال‌‌ها بتوانیم گرامر Negative question را توضیح دهیم، فرمول سوالات بله یا خیر را بررسی می‌کنیم که به صورت زیر نوشته می‌شود:

To be + subject + verb + ing?

به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار جملات سوالی بله یا خیر برای زمان حال استمراری بیشتر آشنا شوید.

Is she studying for the exam right now?

آیا او در حال حاضر مشغول درس خواندن برای امتحان است؟

Are they playing tennis this afternoon?

آیا آن‌ها این بعدازظهر تنیس بازی می‌کنند؟

Is he working on the project at the moment?

آیا او در حال حاضر مشغول کار کردن بر روی پروژه است؟

Are we watching TV tonight?

آیا ما امشب تلویزیون تماشا می‌کنیم؟

Is it raining outside?

آیا بیرون باران می‌بارد؟

برای این‌که سوالات فوق را به جمله پرسشی منفی تبدیل کنیم، مانند زمان حال ساده، باید دو فرمول را برای آن در نظر بگیریم که یکی برای موقعیت‌های رسمی و دیگری برای موقعیت‌های غیررسمی است. بنابراین خواهیم داشت:

Isn’t / Aren’t + subject + verb + ing?

Am / Is / Are + subject + not + verb + ing?

حالت اول برای موقعیت‌های غیررسمی یا انگلیسی روزمره است و حالت دوم در موقعیت‌های رسمی و نوشتاری کاربرد بیشتری دارد. برای درک بهتر می‌توانید مثال‌های زیر را مرور کنید.

Isn’t she playing the piano?

او در حال پیانو زدن نیست؟

Aren’t they studying for the test?

آن‌ها در حال درس خواندن برای امتحان نیستند؟

Isn’t he working on the project?

او مشغول کار کردن روی پروژه نیست؟

Aren’t we going to the party tonight?

ما امشب به مهمانی نمی‌آییم؟

Isn’t it snowing outside?

بیرون برف نمی‌بارد؟

Am I not studying for the exam?

من در حال درس خواندن برای امتحان نیستم؟

Is she not reading a book?

او در حال کتاب خواندن نیست؟

Are they not playing basketball?

آن‌ها در حال بسکتبال بازی کردن نیستند؟

Is he not cooking dinner?

او در حال شام پختن نیست؟

Are we not going for a walk?

ما در حال قدم زدن نیستیم؟

نکته: وقتی از گرامر Negative question برای زمان حال استمراری و موقعیت غیررسمی استفاده می‌کنیم، نمی‌توانیم «amn’t» به کار ببریم، زیرا چنین ساختاری در زبان انگلیسی تعریف نشده است. به همین دلیل در فرمول اول «am» را به ساختار جمله اضافه نکرده‌ایم. اما برای حالت رسمی می‌توانیم آن را به کار ببریم، چون منفی‌کننده «not» به شکل کامل به کار می‌رود و بعد از فاعل جمله قرار می‌گیرد. به شکل درست و نادرست جمله زیر توجه کنید.

Amn’t I studying for the exam? (نادرست)

Am I not studying for the exam? (درست)

من مشغول درس خواندن برای امتحان نیستم؟

تصویر پسری در حال درس خواندن در اتاق

حال کامل

حال کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و در همان زمان گذشته کامل شده است، اما اثر آن در لحظه باقی مانده است. یعنی عملی که در زمان گذشته انجام و تمام شده است، ارتباطی با زمان حال دارد.

فرض کنید از خانه بیرون می‌آیید تا مانند همیشه به سر کار خود بروید. به محض این‌که در را باز می‌کنید، می‌بینید که زمین خیس است. از این نشانه متوجه می‌شوید که باران باریده است. اما آیا در حال حاضر باران می‌بارد؟ خیر. باران در گذشته باریده است و الان اثر آن به‌جا مانده که همان خیس بودن زمین است. شما شاهد بارش بارن نبوده‌اید، اما از خیس بودن زمین متوجه می‌شوید که باران باریده است. پس عمل بارش باران در گذشته شروع و تمام شده، اما اثر آن تا به این لحظه باقی مانده است.

برای ساختن جملات مثبت حال کامل، از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

به چند جمله زیر دقت کنید تا با نحوه تطابق فعل و فاعل در جملات حال کامل بیشتر آشنا شوید. به زمان حال کامل ماضی نقلی نیز گفته می‌شود.

She has completed her assignment.

او تکالیفش را کامل کرده است.

They have traveled to many countries.

آن‌ها به کشورهای زیادی سفر کرده‌اند.

He has learned to speak Spanish fluently.

او زبان اسپانیایی را روان صحبت می‌کند.

We have seen that movie before.

ما آن فیلم را قبلاً دیده‌ایم.

The team has won the championship.

تیم برنده مسابقات قهرمانی شد.

برای ساختن جملات منفی حال کامل، «not» یا «n’t» را به فعل کمکی اضافه می‌کنیم و به صورت «have not/has not»‌ یا «haven’t/hasn’t» می‌نویسیم. حالت اول برای موقعیت‌های رسمی‌تر و حالت دوم برای محاوره کاربرد بیشتری دارد. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + have/has + not + p.p

Subject + haven’t / hasn’t + p.p

به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار جملات منفی حال کامل بیشتر آشنا شوید.

She has not finished her homework yet.

او هنوز تکالیفش را تمام نکرده است.

They have not visited Europe before.

آن‌ها قبلاً از اروپا دیدن نکرده‌اند.

He has not cleaned the garage as requested.

او طبق آن چیزی که خواسته شده بود، پارکینگ را تمیز نکرده است.

We have not received the package in the mail.

ما بسته را در صندوق پستی دریافت نکرده‌ایم.

The team has not won any games this season.

تیم این فصل برنده هیچ‌یک از بازی‌ها نشده است.

I haven’t seen that movie yet.

من هنوز آن فیلم را ندیده‌ام.

They haven’t finished their project on time.

آن‌ها پروژه را به‌موقع تمام نکرده‌اند.

She hasn’t eaten breakfast this morning.

او امروز صبح صبحانه نخورده است.

We haven’t traveled abroad in years.

ما سال‌هاست که به سفر نرفته‌ایم.

He hasn’t checked his email today.

او امروز ایمیلش را چک نکرده است.

برای ساختن جملات سوالی بله یا خیر با زمان حال کامل از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Have / Has + subject + p.p?

به چند مثال زیر دقت کنید.

Have you finished your homework?

تکالیفت را تمام کرده‌ای؟

Has she visited Paris before?

او قبلاً از پاریس دیدن کرده است؟

Have they eaten dinner yet?

آن‌ها هنوز شام نخورده‌اند؟

Have you ever traveled to Asia?

تا به حال به آسیا سفر کرده‌ای؟

Has he read that book?

او آن کتاب را خوانده است؟

Have we met before?

آیا ما قبلاً همدیگر را دیده‌ایم؟

Have they completed the project on time?

آیا آن‌ها پروژه را به‌موقع تمام کرده‌اند؟

برای تبدیل کردن این جملات پرسشی به سوال منفی، دو فرمول زیر را به کار می‌بریم که به ترتیب برای موقعیت‌‌های رسمی و غیررسمی کاربرد دارد.

Haven’t / Hasn’t + subject + p.p?

Have / Has + subject + not + p.p?

به چند مثال زیر دقت کنید که با گرامر Negative question برای زمان حال کامل ساخته شده است.

Haven’t you finished your assignment yet?

شما هنوز تکالیفتان را تمام نکرده‌اید؟

Hasn’t she completed the task?

او کار را تمام نکرده است؟

Haven’t they returned from their trip?

آن‌ها از سفر برنگشته‌اند؟

Hasn’t he fixed the problem?

او مشکل را حل نکرده است؟

Haven’t we seen this movie before?

آن‌ها قبلاً این فیلم را ندیده‌اند؟

Have you not completed the report yet?

شما هنوز گزارش را کامل نکرده‌اید؟

Has she not submitted her application?

او درخواستش را ارسال نکرده است؟

Have they not received the payment?

آن‌ها هنوز حقوق نگرفته‌اند؟

Has he not finished his work on time?

او کارش را به‌موقع تمام نکرده است؟

Have we not solved the problem?

او مشکل را حل نکرده است؟

تصویر چند کتاب در کتابخانه

حال کامل استمراری

حال کامل استمراری، همان‌طور که از اسمش پیداست، برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده است، اما تا زمان حال استمرار دارد. یعنی برخلاف حال کامل در زمان گذشته تمام نشده است. فرض کنید بچه‌های شما از ساعت ۲ بعدازظهر مشغول بازی کردن در حیاط خانه بوده‌اند و در حال حاضر که ساعت ۴ است، همچنان مشغول بازی کردن هستند. پس عمل بازی کردن در گذشته شروع شده است و تا به این لحظه ادامه دارد. این جمله را به زبان انگلیسی به صورت زیر می‌نویسیم:

My children have been playing in the yard for 2 hours.

دو ساعتی می‌شود که بچه‌های من در حیاط مشغول بازی کردن هستند.

فرمول آن را به شکل زیر برای جملات مثبت تعریف می‌کنیم.

Subject + have / has + been + verb + ing

قید زمان «for» یکی از قیدهای رایج زمان حال کامل استمراری است که مدت زمان و استمرار عمل را در بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار حال کامل استمراری برای جملات مثبت بیشتر آشنا شوید.

She has been studying for her exams all day.

او تمام روز را در حال درس خواندن برای امتحاناتش بوده است.

They have been working on the project since morning.

آن‌ها از صبح مشغول کار کردن بر روی پروژه بوده‌اند.

He has been waiting for the bus for over an hour.

او بیش از یک ساعت است که منتظر اتوبوس است.

We have been practicing the piano for the concert.

ما برای کنسرت مشغول تمرین پیانو بوده‌ایم.

The students have been learning English for several months.

دانش‌آموزان به مدت چند ماه مشغول یادگیری زبان انگلیسی بوده‌اند.

(و هنوز هم در حال یادگیری هستند.)

برای منفی کردن جملات حال کامل استمراری از دو فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Subject + have / have + not + been +verb + ing

Subject + haven’t / hasn’t + been + verb + ing

به چند مثال زیر دقت کنید که با هر دو فرمول فوق برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی ساخته شده است.

She has not been studying for the test.

او در حال درس خواندن برای امتحان نبوده است.

They have not been working on the assignment.

آن‌ها مشغول کار کردن نبوده‌اند.

He has not been practicing the guitar lately.

او این اواخر مشغول پیانو تمرین کردن نبوده است.

We have not been watching television all day.

ما تمام روز را مشغول تلویزیون تماشا کردن نبوده‌ایم.

The team has not been playing well in recent matches.

تیم در بازی‌های اخیر خوب بازی نکرده است.

I haven’t been studying for long.

من مدت زیادی می‌شود که درس نخوانده‌ام.

She hasn’t been working on the project all week.

او تمام هفته را مشغول کار کردن بر روی پروژه نبوده است.

They haven’t been practicing for the performance.

آن‌ها برای نمایش مشغول تمرین کردن نبوده‌اند.

He hasn’t been exercising regularly lately.

او این اواخر به طور منظم مشغول تمرین کردن نبوده است.

We haven’t been attending the meetings as frequently as before.

ما مانند قبل به طور مرتب در جلسات حضور نیافته‌ایم.

برای سوال ساختن با زمان حال کامل استمراری از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

Have / Has + subject + been + verb + ing?

به چند مثال زیر دقت کنید که با جملات سوالی حال کامل استمراری ساخته شده است.

Have you been studying English recently?

شما این اواخر مشغول انگلیسی خواندن بوده‌اید؟

Has she been working on her project all morning?

او تمام صبح را مشغول کار کردن بر روی پروژه‌اش بوده است؟

Have they been practicing the piano for the concert?

آن‌ها برای کنسرت مشغول پیانو تمرین کرده بوده‌اند؟

Has he been exercising regularly?

او به طور منظم مشغول ورزش کردن بوده است؟

Have we been discussing the new proposal for the past few days?

ما طی چند روز گذشته درباره طرح پیشنهادی جدید به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم؟

گرامر Negative Question برای زمان گذشته

زمان گذشته در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود و بر حسب این‌که از کدام‌یک از این زمان‌ها استفاده کنیم، کاربردهای متفاوتی خواهد داشت:

 • «گذشته ساده» (Past Simple Tense)
 • «گذشته استمراری» (Past Continuous Tense)
 • «گذشته کامل» (Past Perfect Tense)
 • «گذشته کامل استمراری» (Past Perfect Continuous Tense)

در ادامه ساختار گرامر Negative question را برای هر یک از زمان‌های فوق با ذکر فرمول و مثال‌های متنوع توضیح می‌دهیم. ترجمه فارسی و تلفظ صوتی آن‌ها را نیز می‌توانید مرور کنید.

گذشته ساده

گذشته ساده برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع شده و در همان زمان گذشته تمام شده است. ساختار آن مانند زمان حال ساده است، با این تفاوت که فعل به صورت گذشته به کار می‌رود. بنابراین، فرمول آن را برای گذشته ساده به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

در ادامه جمله می‌توانیم از سایر اجزای کلام در انگلیسی مانند صفت یا قید زمان نیز استفاده کنیم. مهم‌ترین قیدهای زمانی که برای گذشته ساده به کار می‌روند، «yesterday» و قیدهایی است که با «last» و «ago» همراه می‌شود، مانند «last night» یا «two days ago». در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس به طور کامل این زمان را توضیح دادیم. در این مطلب قصد داریم نحوه ساختن Negative Question را توضیح دهیم.

قبل از آن‌که سوال منفی را برای گذشته ساده بررسی کنیم، ابتدا ساختار جملات مثبت، منفی و سوالی را برای گذشته ساده توضیح می‌دهیم. سپس گرامر Negative Question را برای آن بررسی خواهیم کرد. در ابتدا به چند مثال توجه کنید که با جملات گذشته ساده در حالت مثبت ساخته شده است.

She completed her project on time.

او پروژه را به‌موقع تمام کرد.

They visited their grandparents last weekend.

آن‌ها آخر هفته گذشته به دیدن پدربزرگ و مادربزرگ خود رفتند.

He graduated from college last year.

او سال گذشته از کالج فارغ‌التحصیل شد.

We went to the beach for vacation.

ما برای تعطیلات به ساحل رفتیم.

The team won the championship trophy.

تیم برنده جام قهرمانی شد.

همان‌‌طور که در تمام مثال‌های فوق مشاهده می‌‌کنید، فعل اصلی جمله در حالت گذشته نوشته شده است. برای تبدیل فعل به زمان گذشته، دو شکل باقاعده و بی‌قاعده تعریف شده است. افعال باقاعده انگلیسی به آن دسته از فعل‌هایی گفته می‌شود که وقتی به گذشته تبدیل می‌شوند، «ed» یا «d» می‌گیرند. درواقع برای تبدیل شدن به گذشته از قاعده و قانون مشخصی پیروی می‌کنند. برای مثال، شکل گذشته فعل «walk» به صورت «walked» نوشته می‌شود و به همین دلیل به آن فعل باقاعده می‌گوییم. اما افعال بی‌قاعده انگلیسی برای تبدیل شدن به گذشته از قاعده و قانون مشخصی پیروی نمی‌کنند و شکل کلی فعل تغییر می‌کند. برای مثال، شکل گذشته فعل «speak» به صورت «spoke» نوشته می‌شود و به آن فعل بی‌قاعده گفته می‌شود. برای منفی کردن فعل گذشته ساده در انگلیسی، از «did not» یا «didn’t» و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم که برای تمام ضمایر فاعلی انگلیسی صدق می‌کند. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + did not / didn’t + verb

همان‌طور که در فرمول فوق مشاهده می‌‌کنید، دو حالت برای منفی کردن فعل گذشته ساده در نظر گرفته شده است. «did not» بیشتر برای موقعیت‌های رسمی و «didn’t» برای موقعیت‌های غیررسمی به کار می‌رود. به چند مثال با فعل گذشته ساده در حالت منفی توجه کنید.

She didn’t go to the party last night.

او دیشب به مهمانی نرفت.

They didn’t finish their homework on time.

آن‌ها تکالیفشان را به‌موقع تمام نکردند.

He didn’t call me back after the meeting.

او بعد از جلسه با من تماس نگرفت.

We didn’t visit the museum last weekend.

ما آخر هفته گذشته از موزه دیدن نکردیم.

The team didn’t win the game yesterday.

تیم دیروز برنده بازی نشد.

برای سوال ساختن با فعل گذشته ساده، کافی است «did» را ابتدای جمله بیاوریم و در ادامه از فاعل و شکل ساده فعل اصلی استفاده کنیم. بنابراین، فرمول آن را به صورت زیر می‌نویسیم:

فرمول فوق برای جملات پرسشی بله یا خیر نوشته شده است. به چند مثال با فعل گذشته ساده برای جملات پرسشی بله یا خیر توجه کنید.

Did you finish your homework yesterday?

شما دیروز تکالیفتان را تمام کردید؟

Did she attend the meeting last week?

او هفته گذشته در جلسه شرکت کرد؟

Did they visit their relatives during the holidays?

آن‌ها خویشاوندان خود را در طول تعطیلات ملاقات کردند؟

Did he complete the project on time?

او پروژه را به‌موقع تمام کرد؟

Did we go to the concert last night?

ما دیشب به کنسرت رفتیم؟

برای ساختن سوال منفی، از دو فرمول زیر برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی استفاده می‌کنیم، بنابراین خواهیم داشت:

Did + subject + not + verb?

Didn’t + subject + verb?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار گرامر Negative Question برای زمان گذشته ساده بیشتر آشنا شوید.

Didn’t you enjoy the movie?

شما از فیلم لذت نبردید؟

Didn’t she finish her presentation on time?

آن‌ها ارائه خود را به‌موقع تمام نکردند؟

Didn’t they understand the instructions?

آن‌ها دستورالعمل‌ها را متوجه نشدند؟

Didn’t he call you back after the interview?

او بعد از مصاحبه تماس شما را پاسخ نداد؟

Didn’t we visit the museum last weekend?

ما آخر هفته گذشته از موزه دیدن نکردیم؟

Didn’t you finish your homework last night?

شما دیشب تکالیف خود را تمام نکردید؟

Did you not receive the email?

شما ایمیل را دریافت نکردید؟

Did she not complete the assignment?

او تکالیفش را کامل نکرد؟

Did they not attend the meeting?

آن‌ها در جلسه شرکت نکردند؟

Did he not understand the lessons?

او درس‌ها را متوجه نشد؟

Did we not go to the party last night?

ما دیشت به مهمانی نرفتیم؟

Did we not visit the museum on our trip to the city?

ما در سفرمان به شهر از موزه دیدن نکردیم؟

پسری در حال درس خواندن در اتاقش

گذشته استمراری

گذشته استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته برای مدتی در حال استمرار بوده اما به دلایلی متوقف شده است. بنابراین، کار در گذشته انجام شده است اما تمام نشده است. معمولاً عمل دیگری آن را متوقف می‌کند که با زمان گذشته ساده مشخص می‌شود، مثال زیر را در نظر بگیرید.

Sarah was talking to her friend when her mother called.

سارا داشت با دوستش حرف می‌زد که مادرش تلفن کرد.

در مثال فوق دو «جمله‌واره انگلیسی» (Clause) را مشاهده می‌کنید. جمله اول زمان گذشته استمراری و جمله دوم گذشته ساده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، ساختار فعل گذشته استمراری «was + verb + ing» است که البته برای ضمایر فاعلی «I/he/she/it» به کار می‌رود. برای «you/we/they» از ساختار فعل «were + verb + ing» استفاده می‌کنیم. فعل ing دار به فعلی گفته می‌شود که استمرار را نشان می‌دهد. این استمرار می‌تواند در زمان حال، گذشته یا آینده باشد.

سارا مشغول صحبت کردن با دوستش بوده که مادرش زنگ می‌زند. بنابراین، سارا دست از صحبت کردن برمی‌دارد و جواب تلفن مادرش را می‌دهد. پس تلفن مادرش باعث قطع شدن عمل اول شده که صحبت کردن با دوستش بوده است. پس ابتدا سارا داشته با دوستش صحبت می‌کرده که ناگهان تلفنش زنگ می‌خورد و آن را متوقف می‌کند و به تماس مادرش پاسخ می‌دهد. حالا ممکن است بعد از تماس تلفنی، دوباره عمل صحبت کردن ادامه پیدا کند. اما مهم این است که در شرایطی که در حال استمرار بوده، برای مدتی متوقف شده است. ساختار جملات مثبت گذشته استمراری را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

Subject + was/were + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار گذشته استمراری در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

She was studying at the library yesterday.

او دیروز در کتابخانه مشغول درس خواندن بود.

They were playing soccer in the park last weekend.

آن‌ها آخر هفته گذشته در پارک مشغول فوتبال بازی کردن بودند.

He was cooking dinner when I arrived home.

او داشت شام می‌پخت که من به خانه رسیدم.

We were watching a movie together at that time.

ما در آن زمان، با هم مشغول تماشای فیلم بودیم.

The workers were repairing the road during the afternoon.

کارگران تمام بعدازظهر را مشغول تعمیر جاده بودند.

برای منفی کردن گذشته استمراری از منفی‌کننده «not» استفاده می‌کنیم و آن را به دو فعل کمکی «was» یا «were» اضافه می‌کنیم. برای محاوره نیز از شکل کوتاه «n’t» کمک می‌گیریم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + was / were + not + verb + ing

Subject + wasn’t/weren’t + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید که برای زمان گذشته استمراری در حالت منفی نوشته شده است.

She was not studying at the library yesterday.

او دیروز در کتابخانه مشغول درس خواندن نبود.

They were not playing soccer in the park last weekend.

آن‌ها آخر هفته گذشته در پارک مشغول فوتبال بازی کردن نبودند.

He was not cooking dinner when I arrived home.

وقتی من به خانه رسیدم او مشغول شام پختن نبود.

We were not watching a movie together at that time.

ما در آن زمان با هم مشغول تماشای فیلم نبودیم.

The workers were not taking a rest in the afternoon.

کارگران بعدازظهر مشغول استراحت نبودند.

She wasn’t studying for the exam all night.

او تمام شب را مشغول درس خواندن برای امتحان نبود.

They weren’t playing basketball at the gym yesterday.

آن‌ها دیروز در باشگاه مشغول بسکتبال بازی کردن نبودند.

He wasn’t listening to music when the phone rang.

وقتی تلفن زنگ زد، او موسیقی گوش نمی‌داد.

The dog wasn’t sleeping when we arrived home.

وقتی ما به خانه رسیدیم، سگ خواب نبود.

برای سوالی کردن جملات گذشته استمراری در حالت بله یا خیر، «was» یا «were» را ابتدای جمله می‌آوریم. سپس فاعل و در ادامه فعل اصلی را با «ing» می‌آوریم. فرمول جملات سوالی گذشته استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Was/Were + subject + verb + ing?

تصویر یک معلم زبان در کلاس درس

به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید.

Was she studying at the library yesterday?

آیا او دیروز در کتابخانه مشغول درس خواندن بود؟

Were they playing soccer in the park last weekend?

آیا آن‌ها آخر هفته گذشته در پارک مشغول فوتبال بازی کردن بودند؟

Was he cooking dinner when you arrived home?

آیا وقتی شما به خانه رسیدید، او مشغول شام پختن بود؟

Were we watching a movie together at that time?

آیا ما با هم در آن بازه زمانی مشغول تماشای فیلم بودیم؟

Were you sleeping when the phone rang?

وقتی تلفن زنگ خورد، خواب بودید؟

Was she working on her project all night?

آیا او تمام شب را مشغول کار کردن روی پروژه‌اش بود؟

Were they driving to the airport when the accident happened?

آیا آن‌ها مشغول رانندگی به سمت فرودگاه بودند که تصادف رخ داد؟

Were the students studying in the library before the exam?

آیا دانش‌آموزان قبل از امتحان مشغول درس خواندن در کتابخانه بودند؟

اکنون که با نحوه سوال ساختن برای جملات گذشته استمراری آشنا شدیم، گرامر Negative Question را برای این زمان توضیح می‌دهیم. فرمول سوال منفی برای زمان گذشته استمراری به دو شکل زیر برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی تعریف می‌شود:

Was/Were + subject + not + verb + ing?

Wasn’t/ Weren’t + subject + verb + ing?

به چند مثال زیر توجه کنید که با سوال منفی برای گذشته استمراری هم به صورت رسمی و هم غیررسمی ساخته شده است.

Was she not studying for the test?

آیا او برای آزمون مشغول درس خواندن نبود؟

Were they not playing soccer in the park yesterday?

آیا آن‌ها دیروز در پارک مشغول فوتبال بازی کردن نبودند؟

Was he not cooking dinner when you arrived home?

آیا وقتی شما به خانه رسیدید آن‌‌ها مشغول شام پختن نبودند؟

Were we not watching a movie yesterday at 6:00 pm?

آیا ما تا ساعت ۶ عصر مشغول تماشای فیلم نبودیم؟

Were they not working until 6:30 pm?

آیا آن‌ها تا ساعت ۶:۳۰ عصر مشغول کار کردن نبودند؟

Wasn’t she singing at the concert last night?

او دیشب در کنسرت مشغول آواز خواندن نبود؟

Weren’t they playing basketball in the gym this morning?

آ‌ن‌ها امروز صبح در باشگاه مشغول بسکتبال بازی کردن نبودند؟

Wasn’t he working on the project during the meeting?

او در طول جلسه مشغول کار کردن روی پروژه نبود؟

Weren’t we discussing the plan at the conference?

آن‌ها در همایش مشغول بحث کردن درباره برنامه نبودند؟

Wasn’t it snowing heavily yesterday؟

دیروز برف شدیدی نمی‌بارید؟

گذشته کامل

از زمان گذشته کامل برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده است و قبل از وقوع اتفاق دیگری در همان گذشته کامل شده است. فرمول آن هم مانند زمان حال کامل است، با این تفاوت که فعل آن به‌جای «have» یا «has»، فعل کمکی «had» است و برای تمام ضمایر فاعلی به همین شکل به کار می‌رود. پس ساختار فعل به صورت «had + p.p»‌ تعریف می‌شود و فرمول آن برای جملات مثبت به شکل زیر است:

در ادامه این مطلب از مجله فرادرس به چند جمله مثبت با گذشته کامل توجه کنید.

By the time I arrived, the train had already departed.

وقتی من رسیدم، قطار از خیلی وقت پیش رفته بود.

She had practiced hard for months, so she aced the audition.

او ماه‌ها سخت تمرین کرده بود، به همین خاطر آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشت.

We had explored every corner of the ancient city before returning home.

ما قبل از بازگشت به وطن، جای‌جایِ شهر باستانی را کاوش کرده بودیم.

Jack had forgotten her birthday, but she forgave him.

«جک» [تاریخ] تولد او را فراموش کرده بود، اما او «جک» را بخشید.

They had packed their bags early, eager for their vacation.

آن‌ها زود چمدان‌های خود را بسته و مشتاق سفرشان بودند.

برای منفی کردن گذشته کامل، فقط کافی است «not» یا «n’t» را به فعل کمکی «had» اضافه کنیم، بنابراین خواهیم داشت:

Subject + had not / hadn’t + p.p

به چند مثال زیر توجه کنید که با جملات منفی گذشته کامل ساخته شده است.

She hadn’t completed her homework before the deadline.

او قبل از موعد مقرر تکالیفش را کامل نکرده بود.

They hadn’t finished their project by the time the presentation started.

وقتی ارائه شروع شد، آن‌ها پروژه را تمام نکرده بودند.

He hadn’t received the email with the instructions.

آن‌ها دستورالعمل‌ها را از طریق ایمیل دریافت نکرده بودند.

We hadn’t visited that city before our trip last summer.

ما تابستان گذشته، قبل از سفرمان، از شهر دیدن نکرده بودیم.

The company hadn’t reached its targets for the quarter.

شرکت به مدت سه ماه به اهداف خود دست نیافته بود.

برای سوالی کردن گذشته کامل در انگلیسی، «had» را ابتدای جمله می‌آوریم. سپس فاعل و در ادامه شکل سوم فعل (p.p) را می‌آوریم. بنابراین فرمول جملات سوالی بله یا خیر برای زمان گذشته کامل به صورت زیر تعریف می‌شود:

به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار جملات سوالی برای زمان گذشته کامل بیشتر آشنا شوید.

Had you flown on an airplane before your trip to Paris?

آیا قبل از سفرتان به پاریس سوار هواپیما شده بودید؟

Had they finished their homework before they went to the park?

آیا آ‌ن‌ها قبل از رفتن به پارک تکالیفشان را تمام کرده بودند؟

Had she already visited the museum when you met her?

آیا وقتی به ملاقات او رفتید، قبلاً از موزه دیدن کرده بود؟

Did you know the movie had already started before you got to the theater?

می‌دانستید که خیلی قبل‌تر از این‌که به سینما بروید، فیلم شروع شده بود؟

Had their train arrived by the time you left to pick them up?

قبل از این‌که به دنبالشان بروید، قطار رسیده بود؟

اکنون که با ساختار جملات سوالی گذشته کامل آشنا شدید، می‌توانید گرامر Negative Question را به خوبی برای این زمان درک کنید. برای ساختن سوالی منفی گذشته کامل، در حالت رسمی و غیررسمی به‌ترتیب از دو فرمول زیر کمک می‌گیریم.

Had + subject + not + p.p?

Hadn’t + subject + p.p?

به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار این نوع جملات سوالی بیشتر آشنا شوید.

Hadn’t you finished your assignment before the deadline?

قبل از موعد مقرر کارهایت را انجام نداده بودی؟

Hadn’t she completed the report before the meeting?

او قبل از جلسه گزارش را کامل نکرده بود؟

Hadn’t they submitted their application before the deadline?

آن‌ها قبل از موعد مقرر درخواست خود را ارسال نکرده بودند؟

Hadn’t he fixed the problem before it became worse?

قبل از آن‌که مشکل حادتر شود، آن را برطرف نکرده بود؟

Had we not discussed the plan before making a decision?

ما قبل از تصمیم‌گیری درباره برنامه گفت‌وگو نکرده بودیم؟

Had you not packed your bags before leaving for the trip?

قبل از رفتن به سفر چمدان‌های خود را نبسته بودید؟

Had she not cooked dinner before the guests arrived?

قبل از رسیدن مهمان‌ها شام نپخته بود؟

Hadn’t they studied for the exam before the test day?

قبل از روز آزمون برای امتحان درس نخوانده بودند؟

Had he not repaired the car before the road trip?

قبل از سفر زمینی، ماشین را تعمیر نکرده بود؟

Hadn’t we visited that museum before?

ما قبلاً از آن موزه دیدن نکرده بودیم؟

تصویر یک دفتر که روی آن نوشته شده negative Question

گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته برای مدت زمان مشخصی در حال استمرار بوده است و اندکی قبل از وقوع عمل دیگری در گذشته کامل شده است. بنابراین، باید ساختار فعل آن به گونه‌ای تعریف شود که هم کامل شدن فعل را نشان دهد و هم تداوم آن را در گذشته توصیف کند. از اسمش هم مشخص است که هر دو عامل کامل شدن و استمرار داشتن را نشان می‌دهد. مثال زیر را در نظر بگیرید.

It had been raining for a while and the ground was still wet.

باران مدتی در حال باریدن بود و زمین همچنان خیس بود.

این مثال نشان می‌دهد که باران برای یک بازه زمانی مشخصی مشغول باریدن بوده و در همان زمان گذشته تمام شده است. اما اثر آن در گذشته باقی بوده است. مثال دیگری را در نظر بگیرید.

He had been learning a new language for two years before he moved to London.

قبل از آن‌که به لندن نقل‌مکان کند، دو سالی می‌شد که مشغول یادگیری زبان جدیدی بود.

در این مثال، فاعل جمله، یادگیری زبان انگلیسی را در گذشته شروع کرده و به مدت دو سال در حال آموختن بوده است، اما وقتی به لندن رفته دیگر یادگیری را تمام کرده است. فرمول جملات مثبت گذشته کامل استمراری را به صورت زیر می‌نویسیم:

Subject + had + been + verb + ing

به چند مثال زیر دقت کنید که با گذشته کامل استمراری برای جملات مثبت نوشته شده است:

She had been studying English for five years before she moved to an English-speaking country.

او قبل از آن‌که به کشور انگلیسی‌زبان سفر کند، به مدت پنج سال مشغول یادگیری زبان انگلیسی بود.

They had been working on the project for several months before they finally completed it.

آن‌ها قبل از این‌که پروژه را کامل کنند، چندین ماه مشغول کار کردن روی آن بودند.

He had been waiting at the bus stop for over an hour when the bus finally arrived.

وقتی بالاخره اتوبوس رسید، آن‌ها به مدت یک ساعت در ایستگاه اتوبوس منتظر بودند.

We had been living in the city for ten years before we decided to move to the countryside.

ما قبل از آن‌که تصمیم به نقل‌مکان به حومه شهر بگیریم، به مدت ده سال در شهر زندگی می‌کردیم.

The team had been practicing for weeks before the big competition.

تیم قبل از مسابقه بزرگ، هفته‌ها مشغول تمرین کردن بود.

برای منفی کردن جملات گذشته کامل استمراری، «not» را به فعل کمکی «had» اضافه می‌کنیم. بنابراین فرمول آن به دو شکل زیر نوشته می‌شود که برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی کاربرد دارد:

Subject + had not / hadn’t + been + verb + ing

به چند مثال زیر دقت کنید که با فعل منفی گذشته کامل استمراری نوشته شده است.

She hadn’t been studying English for very long before she gave up.

خیلی وقت بود که زبان انگلیسی نمی‌خواند تا این‌‌که آن را رها کرد.

They hadn’t been working on the project for very long before they abandoned it.

آن‌ها قبل از دست کشیدن، مدت زیادی مشغول کار کردن روی پروژه نبودند.

He hadn’t been waiting at the bus stop for very long before he decided to call a taxi instead.

خیلی وقت نمی‌شد که در ایستگاه منتظر اتوبوس بود تا این‌که تصمیم گرفت به‌جای آن تاکسی بگیرد.

We hadn’t been living in the city for very long before we realized it wasn’t the right place for us.

خیلی وقت نمی‌شد که در شهر زندگی می‌کردیم تا این‌‌که فهمیدیم جای مناسبی برای ما نیست.

The team hadn’t been practicing for very long before they realized they weren’t making any progress.

تیم مدت زیادی نبود که تمرین می‌کرد تا این‌که متوجه شدند هیچ پیشرفتی ندارند.

برای سوالی کردن گذشته کامل استمراری، فعل کمکی «had» را ابتدای جمله می‌آوریم. سپس فاعل و در ادامه «been» و فعل با «ing» را می‌آوریم. بنابراین فرمول جملات سوالی بله یا خیر برای گذشته کامل استمراری به صورت زیر نوشته می‌شود:

Had + subject + been + verb + ing?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات سوالی بله یا خیر برای گذشته کامل استمراری بیشتر آشنا شوید.

Had she been studying English for five years before she moved to an English-speaking country?

قبل از آن‌که به کشوری انگلیسی‌زبان برود، به مدت پنج سال مشغول مطالعه زبان انگلیسی بود؟

Had they been working on the project for several months before they finally completed it?

قبل از تمام کردن پروژه، به مدت چند ماه مشغول کار کردن روی آن بودند؟

Had he been waiting at the bus stop for over an hour when the bus finally arrived?

وقتی بالاخره اتوبوس رسید، او به مدت یک ساعت در ایستگاه منتظر بود؟

Had we been living in the city for ten years before we decided to move to the countryside?

قبل از آن‌که تصمیم بگیریم به حومه شهر برویم، به مدت ده سال در شهر زندگی می‌کردیم؟

Had the team been practicing for weeks before the big competition?

قبل از مسابقه بزرگ، تیم هفته‌ها مشغول تمرین کردن بود؟

اکنون که با نحوه سوال ساختن برای گذشته کامل استمراری آشنا شدیم، به بررسی گرامر Negative Question برای این زمان می‌پردازیم. برای ساختن سوال منفی با گذشته کامل استمراری، فقط لازم است منفی‌کننده «n’t» را به فعل کمکی اضافه کنیم. البته مانند سایر زمان‌ها، شکل کوتاه «n’t» برای موقعیت‌های غیررسمی و محاوره به کار می‌رود. برای موقعیت‌های رسمی از «not» استفاده می‌کنیم و آن را بعد از فاعل قرار می‌دهیم. بنابراین، فرمول جملات سوالی منفی برای گذشته کامل استمراری به دو شکل زیر برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی تعریف می‌شود:

Had + subject + not + been + verb + ing?

Hadn’t + subject + been + verb + ing?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار سوال منفی با زمان گذشته کامل استمراری بیشتر آشنا شوید. این جملات هم برای موقعیت‌های رسمی و هم موقعیت‌‌های غیررسمی نوشته شده است.

Hadn’t she been studying for the exam all night?

او تمام شب را مشغول درس خواندن برای امتحان نبود؟

Hadn’t they been discussing the project for hours before the meeting?

آن‌ها قبل از جلسه ساعت‌ها درباره پروژه صحبت نکرده بودند؟

Hadn’t he been waiting for the bus since morning?

آن‌ها از صبح منتظر اتوبوس نبودند؟

Hadn’t we been exploring the city before the rain started?

قبل از بارندگی، ما مشغول گشت و گذار در شهر نبودیم؟

Hadn’t the children been playing in the park before it got dark?

قبل از این‌‌که هوا تاریک شود، بچه‌ها مشغول بازی کردن در پارک نبودند؟

Hadn’t you been working on your assignment all afternoon?

شما تمام بعدازظهر را مشغول انجام دادن کارهایت نبودی؟

Hadn’t she been practicing the piano before the concert?

او قبل از کنسرت مشغول پیانو تمرین کردن نبود؟

Hadn’t they been preparing for the presentation for weeks?

آن‌‌ها هفته‌ها مشغول آماده شده برای ارائه نبودند؟

Hadn’t he been waiting for the train since early morning?

او از صبح زود منتظر قطار نبود؟

Hadn’t we been discussing the plan before the meeting was canceled?

قبل از آن‌که جلسه لغو شود، ما درمورد برنامه مشغول گفت‌وگو نبودیم؟

گرامر Negative Question برای زمان آینده

زمان آینده در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود و بر حسب این‌که از کدام‌یک از این زمان‌ها استفاده کنیم، کاربردهای متفاوتی خواهد داشت:

 • «آینده ساده» (Future Simple Tense)
 • «آینده استمراری» (Future Continuous Tense)
 • «آینده کامل» (Future Perfect Tense)
 • «آینده کامل استمراری» (Future Perfect Continuous Tense)

در ادامه ساختار گرامر Negative question را برای هر یک از زمان‌های فوق با ذکر فرمول و مثال‌های متنوع توضیح می‌دهیم. ترجمه فارسی و تلفظ صوتی آن‌ها را نیز می‌توانید مرور کنید.

آینده ساده

آینده ساده برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان آینده انجام خواهد شد. برای مثال، اگر فردا وقت دندان‌پزشکی داشته باشیم می‌توانیم بگوییم:

I will see the dentist tomorrow.

من فردا وقت دندان‌پزشکی دارم.

همان‌طور که در مثال فوق مشاهده می‌کنید، ساختار فعل با «will» و شکل ساده فعل اصلی (see) ساخته شده است. یکی از روش‌هایی که می‌توانیم با آن جمله انگلیسی آینده ساده بسازیم، «will» است که نقش فعل مُدال را دارد و بعد از آن هم برای هر فاعلی که باشد، فعل به شکل ساده به کار می‌رود. بنابراین، فرمول جملات مثبت آینده ساده در انگلیسی را به صورت زیر می‌نویسیم:

Subject + will + verb + object

به چند مثال زیر دقت کنید که با «will» برای زمان آینده ساده نوشته شده است.

She will go to the store tomorrow to buy groceries.

او فردا به مغازه خواربارفروشی می‌رود تا خرید کند.

They will visit their grandparents next weekend.

آن‌ها آخر هفته آینده به دیدن پدربزرگ و مادربزرگشان می‌روند.

He will start his new job on Monday.

او دوشنبه کار جدیدش را شروع می‌کند.

We will travel to Europe for vacation next month.

او ماه آینده برای تعطیلات به اروپا سفر خواهد کرد.

The company will launch a new product next year.

شرکت سال آینده محصول جدید را عرضه خواهد کرد.

برای منفی کردن فعل آینده ساده، می‌توانیم از دو شکل «will not» برای موقعیت‌های رسمی و «won’t» برای موقعیت‌های غیررسمی کمک بگیریم. بنابراین فرمول جملات منفی آینده ساده به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will not + verb + object

Subject + won’t + verb + object

به چند مثال زیر توجه کنید. دقت داشته باشید که در تمام مثال‌ها، بعد از «won’t» یا «will not» از شکل ساده فعل استفاده شده است.

She won’t attend the meeting tomorrow.

او فردا در جلسه شرکت نخواهد کرد.

They won’t finish the project by the deadline.

او تا موعد مقرر پروژه را تمام نخواهد کرد.

He won’t buy an expensive car.

او ماشین گران‌قیمتی نمی‌خرد.

We won’t travel to the beach next weekend.

ما آخر هفته آینده به ساحل نخواهیم رفت.

The company won’t hire new employees this year.

شرکت کارکنان جدید را امسال به استخدام خود درنمی‌آورد.

She will not study abroad next semester.

او ترم آینده به خارج از کشور سفر نخواهد کرد.

They will not participate in the competition.

آن‌ها در مسابقه شرکت نخواهند کرد.

He will not forget your birthday this time.

او این بار تولدت را فراموش نخواهد کرد.

We will not invest in that risky venture.

ما در آن اقدام مخاطره‌آمیز سرمایه‌گذاری نخواهیم کرد.

The team will not win the championship.

تیم برنده مسابقات قهرمانی نخواهد شد.

برای سوالی کردن جملات آینده ساده، «will» را بر سر جمله می‌آوریم. سپس فاعل و در ادامه فعل اصلی و سپس مفعول را قرار می‌دهیم. بنابراین فرمول آن را به صورت زیر می‌نویسیم:

Will + subject + verb + object?

به چند مثال زیر توجه کنید که با جملات سوالی بله یا خیر برای آینده ساده ساخته شده است.

Will you attend the conference next week?

آیا شما هفته آینده در همایش شرکت خواهید کرد؟

Will they finish the project on time?

آیا آن‌ها پروژه را به‌موقع تمام خواهند کرد؟

Will he buy a new car this year?

آیا او امسال ماشین جدیدی می‌خرد؟

Will we go on vacation this summer?

آیا ما این تابستان به تعطیلات خواهیم رفت؟

Will the company launch a new product soon?

آیا شرکت به زودی محصول جدیدی را عرضه خواهد کرد؟

Will she pass her exam?

آیا او در امتحان قبول خواهد شد؟

Will they move to a new city?

آیا آن‌ها به شهر جدیدی نقل‌مکان خواهند کرد؟

Will he get a promotion at work?

آیا او سر کار ترفیع خواهد گرفت؟

Will we have dinner together tonight?

آیا ما امشب با هم شام می‌خوریم؟

Will the weather be nice tomorrow?

آیا هوا فردا خوب است؟

برای ساختن سوال منفی برای آینده ساده، دو فرمول زیر را به کار می‌بریم که برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی کاربرد دارد:

Will + subject + not + verb + object?

Won’t + subject + verb + object?

برای درک بهتر چند مثال زیر را در نظر بگیرید که با هر دو فرمول برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی نوشته شده است.

Will you not finish your homework before dinner?

تکالیفت را قبل از شام انجام نمی‌دهی؟

Will she not send the email to the client today?

او امروز به مشتری ایمیل نمی‌فرستد؟

Will they not buy a gift for their friend’s birthday?

آن‌ها برای تولد دوستشان هدیه نمی‌خرند؟

Will he not attend the meeting tomorrow morning?

او فردا صبح در جلسه شرکت نمی‌کند؟

Will we not visit our relatives during the holidays?

ما در طول تعطیلات به دیدن بستگان خود نمی‌رویم؟

Won’t you open the window, please?

در را لطفاً باز نمی‌کنید؟

Won’t she finish her report by the end of the day?

او تا آخر روز گزارش را تمام نمی‌کند؟

Won’t they complete the project on time?

آن‌‌‌ها پروژه را به‌موقع کامل نمی‌کنند؟

Won’t he bring the documents to the meeting?

او اسناد را به جلسه نمی‌آورد؟

Won’t we invite our neighbors to the party?

ما همسایگان خود را به مهمانی دعوت نمی‌کنیم؟

آینده استمراری

زمان آینده استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در بازه زمانی مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت و از آنجا که تداوم عمل را نشان می‌دهد، از فرمول زیر برای توصیف آن کمک می‌گیریم:

Subject + will + be + verb + ing

به چند مثال زیر دقت کنید که با جملات مثبت زمان آینده استمراری ساخته شده است.

She will be studying for her exam tomorrow.

او فردا برای امتحانش مشغول مطالعه خواهد بود.

They will be working on the project all day.

آن‌ها تمام روز را مشغول کار کردن بر روی پروژه خواهند بود.

He will be attending the conference next week.

او هفته آینده در همایش شرکت خواهد کرد.

We will be traveling to Europe for vacation next month.

ما ماه آینده برای تعطیلات به اروپا سفر می‌کنیم.

The team will be preparing for the match this afternoon.

تیم این بعدازظهر برای مسابقه در حال آماده شدن خواهد بود.

برای منفی کردن جملات آینده استمراری، «not» را به «will» اضافه می‌کنیم که مانند زمان آینده ساده به دو شکل «will not» و «won’t» برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی نوشته می‌شود. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + will + not + be + verb + ing

Subject + won’t + be + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید که با آینده استمراری ساخته شده است.

Will you be studying at the library tomorrow afternoon?

شما فردا عصر در کتابخانه مشغول درس خواندن خواهید بود؟

Will they be working on the project during the weekend?

آن‌ها در طول آخر هفته مشغول کار کردن روی پروژه خواهند بود؟

Will he be attending the conference next month?

او ماه آینده در همایش حضور خواهد داشت؟

Will we be traveling to Paris this time next year?

آیا ما سال آینده همین موقع در حال سفر به پاریس خواهیم بود؟

Will the children be playing in the park when we arrive?

وقتی ما برسیم، بچه‌ها مشغول بازی کردن در پارک خواهند بود؟

Will she be cooking dinner when you get home?

وقتی شما به خانه برسید، او مشغول شام پختن خواهد بود؟

Will they be celebrating their anniversary at the restaurant?

آیا آن‌ها در حال جشن گرفتن سالگرد ازدواجشان در رستوران خواهند بود؟

اکنون که با نحوه سوالی کردن جملات آینده استمراری آشنا شدیم، در ادامه به نحوه ساختن گرامر Negative Question می‌پردازیم که همان سوال منفی است. برای ساختن سوال منفی با زمان آینده استمراری، دو فرمول زیر را به کار می‌بریم که در موقعیت‌های رسمی و غیررسمی کاربرد دارد:

Will + subject + not + be + verb + ing?

Won’t + subject + be + verb + ing?

به چند مثال زیر توجه کنید که با زمان آینده استمراری ساخته شده است. برخی از آن‌ها برای موقعیت‌های رسمی و برخی دیگر برای موقعیت‌های غیررسمی کاربرد دارد.

Will she not be studying for her exam tomorrow?

آیا او فردا مشغول درس خواندن برای امتحانش نخواهد بود؟

Will they not be working on the project all day?

آن‌ها تمام روز را مشغول کار کردن بر روی پروژه خود نخواهند بود؟

Will he not be attending the conference next week?

او هفته آینده در همایش شرکت نخواهد کرد؟

Will we not be traveling to Europe for vacation next month?

او ماه آینده برای تعطیلات به اروپا سفر نخواهد کرد؟

Will we not be visiting our relatives during the holidays?

ما در طول تعطیلات مشغول بازدید از اقوام و خویشاوندان خود نخواهیم بود؟

Won’t he be joining us for dinner tonight?

او برای شام امشب به ما نمی‌پیوندد؟

Won’t they be working on the project all night?

آن‌ها تمام شب را مشغول کار کردن بر روی پروژه نخواهند بود؟

Won’t we be meeting at the usual place?

ما در همان جای همیشگی همدیگر را ملاقات نخواهیم کرد؟

Won’t the team be practicing before the match?

تیم قبل از بازی در حال تمرین کردن نخواهد بود؟

تصویر یک ساعت شنی روی شن‌‌‌های ساحلی

آینده کامل

آینده کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع شده است، اما تا قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. به همین دلیل به آن آینده کامل می‌گویند. فرمول جملات مثبت آینده کامل را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

Subject + will + have + p.p + object

می‌توانیم از قید زمان نیز در انتهای جمله استفاده کنیم. معمولاً قیدهای زمان با حرف اضافه «by» همراه می‌شوند. به چند مثال زیر دقت کنید.

By next year, she will have completed her degree.

تا سال آینده، او مدرکش را گرفته است.

They will have finished the renovations by the end of the month.

آن‌ها تا آخر ماه بازسازی‌ها را تمام کرده‌اند.

By the time we arrive, he will have left for his vacation.

تا وقتی ما برسیم، او به قصد سفر رفته است.

By the time the party starts, I will have prepared all the food.

تا وقتی که مهمانی شروع شود، من غذا را آماده کرده‌ام.

By tomorrow morning, we will have reached our destination.

تا صبح فردا، ما به مقصد خود رسیده‌ایم.

برای منفی کردن آینده کامل در انگلیسی، از «will not + have + p.p» یا won’t + have + p.p» استفاده می‌کنیم. حالت اول برای موقعیت‌های رسمی و حالت دوم برای موقعیت‌های غیررسمی کاربرد دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار جملات منفی آینده کامل بیشتر آشنا شوید.

By the time the movie ends, she will not have finished her popcorn.

تا وقتی فیلم تمام شود، او پاپ‌کورنش را نخورده است.

They will not have completed the project by the deadline.

آن‌ها تا موعد مقرر پروژه را تمام نکرده‌اند.

By the end of the week, he will not have received the package.

تا آخر هفته، او بسته را دریافت نکرده است.

We will not have visited all the museums by the time we leave the city.

ما تا وقتی شهر را ترک کنیم، از همه موزه‌ها دیدن نکرده‌ایم.

By tomorrow morning, the repairman will not have fixed the leaky faucet.

تا صبح فردا، تعمیرکار شیر آب را که چکه می‌کند تعمیر نکرده است.

By the time the concert starts, they won’t have found their tickets.

تا وقتی کنسرت شروع شود، آن‌ها بلیت خود را تهیه نکرده‌اند.

I won’t have finished reading the book by the time the library closes.

تا وقتی کتابخانه بسته باشد، من خواندن کتاب را تمام نکرده‌ام.

By next month, the company won’t have released the new product.

تا ما آینده، شرکت محصول جدید را عرضه نکرده است.

She won’t have completed her homework by the time the class begins.

تا وقتی کلاس شروع شود، او تکالیفش را کامل نکرده است.

We won’t have reached the summit by sunset.

تا غروب آفتاب، ما به نوک کوه نرسیده‌ایم.

آینده کامل استمراری

آینده کامل استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و برای بازه مشخصی ادامه خواهد داشت، اما اندکی قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد و به همین به آن آینده کامل استمراری گفته می‌شود، زیرا هم به آینده اشاره دارد و هم به تداوم عمل در آینده و هم کامل شدن عمل را نشان می‌دهد. بنابراین ساختار فعل باید به گونه‌ای باشد که هر سه مشخصه را توصیف کند. فرمول جملات مثبت آینده کامل استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + have + been + verb + ing

به چند مثال زیر دقت کنید. از آنجا که این زمان معادلی در زبان فارسی ندارد، ترجمه فارسی آن کمی سخت است، اما نشان‌دهنده استمرار عمل در آینده و تا قبل از بازه زمانی مشخصی است.

She will have been studying English for five years by the time she graduates.

وقتی فارغ‌التحصیل شود، پنج سالی خواهد شد که در حال خواندن زبان انگلیسی بوده است.

They will have been working on the project for several months when it is completed.

وقتی پروژه کامل شود، چند ماهی خواهد بود که آن‌ها مشغول کار کردن روی پروژه بوده‌اند.

He will have been traveling around the world for six months by the end of the year.

تا آخر سال، شش ماهی خواهد شد که او در حال سفر به دور دنیا بوده است.

We will have been living in our new house for a year next month.

ماه آینده، یک سال خواهد شد که در خانه جدیدمان زندگی می‌کنیم.

The team will have been practicing for the competition for weeks before the event.

تیم هفته‌ها قبل از رویداد برای مسابقه در حال تمرین کردن خواهد بود.

برای منفی کردن آینده کامل استمراری، «not» را به «will» اضافه می‌کنیم و به صورت «will not» می‌نویسیم. شکل کوتاه آن نیز به صورت «won’t» خواهد بود که برای موقعیت‌های غیررسمی کاربرد دارد. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + will + not + have + been + verb + ing

Subject + won’t + have + been + verb + ing

به مثال‌‌های زیر دقت کنید.

She will not have been studying English for five years by next month.

تا ماه آینده او به مدت پنج سال مشغول خواندن زبان انگلیسی نخواهد بود.

They will not have been working on the project for several months when it is due.

وقتی موعد مقرر برسد، آن‌ها به مدت چند ماه مشغول کار کردن بر روی پروژه نخواهند بود.

He will not have been traveling around the world for six months by the end of the year.

تا آخر سال، او به مدت شش ماه در حال سفر به دور دنیا نخواهد بود.

We will not have been living in our new house for a year by next week.

تا هفته آینده، یک سال نمی‌شود که ما در این خانه جدیدمان زندگی می‌کنیم.

The team will not have been practicing for the competition for weeks before the event.

تیم قبل از رویداد، هفته‌ها مشغول تمرین کردن برای مسابقه نخواهد بود.

I won’t have been waiting there for 30 minutes when you arrive.

وقتی برسید، من به‌مدت ۳۰ دقیقه آنجا منتظر نخواهم بود.

She won’t have been standing very long before the chair arrives.

او تا قبل از رسیدن صندلی، مدت زیادی نمی‌ایستد.

They won’t have been running for very long by then.

تا آن موقع، مدت زیادی نخواهد بود که آن‌ها مشغول دویدن هستند.

برای سوالی کردن آینده کامل استمراری، در جملات پرسشی بله یا خیر از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Will + subject + have + been + verb + ing?

به چند مثال زیر دقت کنید که با سوالات بله یا خیر برای زمان آینده کامل استمراری ساخته شده است.

Will you have been studying English for five years by next month?

آیا تا پنج ماه آینده پنج سال خواهد شد که شما مشغول یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

Will she have been cooking dinner for two hours when we get home?

آیا وقتی ما به خانه برسیم، او به مدت دو ساعت مشغول شام پختن خواهد بود؟

Will they have been watching the game for long when it ends?

آیا وقتی بازی تمام شود، مدت زیادی خواهد بود که آن‌ها مشغول تماشای آن هستند؟

Will you have been driving for hours by the time you reach your destination?

آیا تا وقتی که به مقصد برسید، ساعت‌ها مشغول رانندگی بوده‌اید؟

Will she have been practicing yoga regularly by the end of the month?

آیا او تا آخر ماه به صورت منظم مشغول تمرین یوگا خواهد بود؟

Will he have been studying Japanese for a while before he travels to Japan?

آیا قبل از آن‌که او به ژاپن سفر کند، مدتی مشغول یادگیری زبان ژاپنی خواهد بود؟

اکنون که با ساختار جملات سوالی بله یا خیر برای آینده کامل استمراری آشنا شدیم، می‌توانیم گرامر Negative Question را برای این زمان بررسی کنیم. فرمول جملات سوالی منفی برای آینده کامل استمراری به دو شکل زیر نوشته می‌شود که برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی کاربرد دارد:

Will + subject + not + have + been + verb + ing?

Won’t + subject + have + been + verb + ing?

به چند مثال زیر توجه کنید که با هر دو فرمول فوق نوشته شده است.

Will the project not have been progressing as expected by next month?

پروژه تا آخر ماه طبق انتظار پیش نخواهد رفت؟

Will the team not have been collaborating effectively on the new product?

تیم بر روی محصول جدید به شکلی تأثیرگذار مشارکت نخواهد کرد؟

Will she not have been attending the advanced training sessions regularly?

او در جلسات آموزش پیشرفته به طور منظم شرکت نخواهد کرد؟

Will the company not have been implementing the proposed changes by the end of the year?

شرکت تا آخر سال تغییرات پیشنهادی را اعمال نخواهد کرد؟

Will they not have been communicating their concerns to management for several weeks?

آن‌ها تا چند هفته نگرانی‌های خود را با مدیریت در میان نخواهند گذاشت؟

Won’t the students have been studying for their exams diligently all week?

دانش‌آموزان با تلاش و پشتکار تمام هفته را برای امتحانات خود مشغول مطالعه نخواهند بود؟

Won’t the construction workers have been completing the building renovations by the deadline?

کارگران ساختمان تا موعد مقرر بازسازی ساختمان را کامل نخواهند کرد؟

Won’t the athletes have been training rigorously for the upcoming competition?

ورزشکاران برای مسابقه در پیش رو، سخت مشغول آموزش نخواهند بود؟

Won’t the researchers have been conducting experiments to test their hypothesis?

پژوهشگران برای بررسی فرضیه آزمایش‌‌‌هایی را انجام نمی‌دهند؟

Won’t the chefs have been preparing the ingredients for tonight’s special dish in advance?

سرآشپزها برای غذای مخصوصِ امشب، از قبل مواد اولیه را آماده نخواهند کرد؟

تصویر دختری در حال قدم زدن در پارک

گرامر Negative Question با Why

فرمول سوال منفی با Why نیز مانند سایر سوالات منفی به دو شکل نوشته می‌شود که برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی کاربرد دارد. در موقعیت‌های رسمی از فرمول اول و در انگلیسی محاوره معمولاً از فرمول دوم کمک می‌گیریم.

Why + auxiliary verb + subject + not + main verb + complement?

Why + auxiliary verb + n’t + subject + main verb + complement?

«auxiliary verb» فعل کمکی است که با توجه به زمان‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد، مانند «do» یا «did». همچنین می‌توانیم به‌جای فعل کمکی از افعال مُدال مانند «can» یا «will» همراه با منفی‌کننده کمک بگیریم. «main verb» نیز فعل اصلی است که در زمان‌های مختلف به شکل ساده، استمراری (با ing) و شکل سوم (p.p) به کار می‌رود. «Complement» هم متمم انگلیسی است. متمم‌ها کلمه یا گروهی از کلمات هستند که وجودشان برای تکمیل کردن معنی بخش دیگری از جمله ضروری به شمار می‌رود. متمم‌ها مانند توصیف‌کننده‌ها عمل می‌کنند، یعنی معنی بیشتری به کلمه یا کلماتی می‌دهند که به آن‌ وصل شده‌اند. اما فقط اطلاعات ضروری را در اختیار مخاطب قرار می‌دهند نه اطلاعات تکمیلی. منظور از اطلاعات ضروری، اطلاعاتی است که وجود آن‌ها برای کامل شدن معنا و مفهوم جمله ضروری است.

اکنون که با تک‌تک اجزای فرمول سوال منفی با Why آشنا شدیم، قدم بعدی این است که نحوه سوال ساختن با این کلمه پرسشی و همچنین کاربرد آن را یاد بگیریم. مهم‌ترین کاربردی که سوال منفی با why دارد، در جملاتی است که برای پیشنهاد دادن به کار می‌رود که در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس نیز به آن اشاره کردیم.

Why haven’t you finished your homework yet?

چرا هنوز تکالیفت را تمام نکرده‌ای؟

Why isn’t she coming to the party with us?

چرا او با ما به مهمانی نمی‌آید؟

Why hasn’t he called you back?

چرا او هنوز پاسخ تلفن را نداده است؟

Why don’t they understand the instructions?

چرا آن‌ها متوجه دستورالعمل‌ها نمی‌شوند؟

Why haven’t we received the package in the mail?

چرا ما بسته را از طریق پست دریافت نکرده‌ایم؟

Why isn’t it snowing in December?

چرا در ماه دسامبر برف نمی‌بارد؟

Why didn’t he tell us about the meeting earlier?

چرا او درباره جلسه زودتر به ما نگفت؟

Why haven’t you started studying for the exam?

چرا درس خواندن برای امتحان را شروع نکرده‌اید؟

Why isn’t she applying for the job?

چرا او درخواست کار نمی‌کند؟

Why hasn’t he fixed the problem yet?

چرا او هنوز مشکل را رفع نکرده است؟

Why don’t they believe in climate change?

چرا آن‌ها تغییرات آب و هوایی را قبول ندارند؟

Why haven’t we booked the tickets for the concert?

چرا ما برای کنسرت بلیت رزرو نکرده‌ایم؟

Why isn’t it raining in the rainy season?

چرا در فصل بارانی باران نمی‌بارد؟

Why didn’t he attend the conference last week?

چرا او هفته گذشته در همایش شرکت نکرد؟

Why haven’t you visited your grandparents lately?

چرا ما این اواخر به دیدن پدربزرگ و مادربزرگمان نرفته‌ایم؟

Why isn’t she taking the day off from work?

چرا او از کار مرخصی نمی‌گیرد؟

Why hasn’t he submitted his report on time?

چرا او گزارشش را به‌موقع ارسال نکرده است؟

Why don’t they follow the rules?

چرا آن‌ها از قوانین پیروی نمی‌کنند؟

Why haven’t we gone on vacation this year?

چرا ما امسال به سفر نرفته‌ایم؟

Why isn’t it getting warmer in spring?

چرا هوا در بهار گرم‌تر نمی‌شود؟

Why do you not attend the meeting regularly?

چرا ما به طور منظم در جلسه شرکت نمی‌کنیم؟

Why does she not understand the assignment instructions?

چرا او متوجه دستورالعمل‌های کار نمی‌شود؟

Why do they not follow the safety guidelines?

چرا آن‌ها از دستورالعمل‌های ایمنی پیروی نمی‌کنند؟

Why do we not receive updates about the project status?

چرا ما درباره وضعیت پروژه اطلاعات به‌روز‌شده دریافت نمی‌کنیم؟

Why does it not rain often in this region?

چرا در این منطقه زیاد باران نمی‌بارد؟

Why do they not appreciate the efforts of the team?

چرا آن‌ها از تلاش‌های تیم قدردانی نمی‌کنند؟

Why does he not respond to emails promptly?

چرا او فوراً به ایمیل‌ها پاسخ نمی‌دهد؟

Why is it not raining despite the forecast?

چرا با وجود پیش‌بینی هواشناسی باران نمی‌بارید؟

Why are they not appreciating the efforts of the team?

چرا آن‌ها از تلاش‌های تیم قدردانی نمی‌کنند؟

Why is he not responding to emails promptly?

چرا او فوراً به ایمیل‌ها پاسخ نمی‌دهد؟

Why did you not attend the meeting yesterday?

چرا آن‌ها دیروز در جلسه شرکت نکردند؟

Why did we not receive the new device?

چرا ما دستگاه جدید را دریافت نکردیم؟

Why did it not rain last week as expected?

چرا آن‌طور که انتظار می‌رفت، هفته گذشته باران نبارید؟

Why will you not attend the meeting tomorrow?

چرا آن‌ها فردا در جلسه شرکت نخواهند کرد؟

Why will he not go on a trip next week?

چرا او هفته آینده به مسافرت نخواهد رفت؟

Why will they not appreciate the efforts of the team?

چرا آن‌ها از تلاش‌های تیم قدردانی نخواهند کرد؟

Why will he not answer the phone?

چرا او به تلفن جواب نخواهد داد؟

نکته: به‌جای فعل کمکی می‌توانیم از افعال مُدال (Modal Auxiliary Verbs) نیز برای سوال منفی ساختن با Why استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

Why shouldn’t we go to college?

چرا ما نباید به دانشگاه برویم؟

تصویر زنی در ایستگاه اتوبوس

فرق گرامر Negative Question و Tag Question

تا به اینجای مطلب با کاربرد و ساختار گرامر Negative Qeustion برای زمان‌های مختلف آشنا شدیم. اما یکی از مباحث چالش‌برانگیز میان زبان‌آموزان این است که در برخی موارد این مبحث گرامری را با Tag Question اشتباه می‌گیرند. به همین دلیل در این بخش از مطلب گرامر Negatve Question از مجله فرادرس، قصد داریم تفاوت بین این دو را با هم بررسی کنیم.

اولین مسئله‌ای که لازم است درباره گرامر Negative Question و Tag Question بدانیم، این است که این دو مبحث گرامری کاملاً متفاوتی هستند. سوال منفی در موقعیت‌هایی به کار می‌رود که بخواهیم به مواردی مانند بیان تردید، تعجب، تأیید فرضیات منفی و پیشنهاد دادن اشاره کنیم. ساختار آن هم به دو شکل برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی به کار می‌رود. از آنجا که قصد مقایسه این گرامر را با Tag Question داریم، یک بار دیگر فرمول سوال منفی را می‌نویسیم.

Auxiliary verb + subject + not + verb / complement?

Auxiliary verb + n’t + subject + verb/complement?

حالت اول برای موقعیت‌های رسمی و حالت دوم برای موقعیت‌های غیررسمی کاربرد دارد. «auxiliary verb» که همان فعل کمکی است، می‌تواند با توجه به زمان‌های حال، گذشته و آینده اشکال مختلفی داشته باشد که در این مطلب به طور کامل به آن پرداختیم. همچنین می‌تواند فعل «to be» یا فعل مُدال مانند «can» یا «should» باشد. به چند مثال زیر دقت کنید تا یک بار دیگر ساختار گرامر Negative Question را با هم مرور کنیم.

Is he not the boss?

او رئیس نیست؟

Didn’t they talk to her about the issue?

آن‌ها درمورد مشکل با او صحبت نکردند؟

Won’t it rain tomorrow?

فردا باران نمی‌بارد؟

Has he not applied for the job yet?

او هنوز درخواست کار نداده است؟

اما وقتی صحبت از تگ کوئسشن می‌شود، منظور سوالات کوتاهی است که در انتهای جمله خبری می‌آیند و برای گرفتن تأیید یا به دست آوردن اطلاعات بیشتر به کار می‌روند. ساختار تگ کوئسشن در زبان انگلیسی با فعل کمکی، «to be» یا مُدال و ضمیر فاعلی ساخته می‌شود. در انتهای جمله خبری ویرگول انگلیسی می‌گذاریم و بعد از جمله پرسشی هم از علامت سوال استفاده می‌کنیم. تگ کوئسشن هم می‌تواند برای زمان‌های مختلف به کار برود. مثال‌های زیر را بخوانید و تفاوت این جملات را از نظر ساختاری با سوال منفی مقایسه کنید.

You are an engineer, aren’t you?

شما مهندسید، مگر نه؟

He is not going to work today, is he?

او امروز به سر کار نمی‌رود، این‌طور نیست؟

The weather wasn’t good yesterday, was it?

هوا دیروز خوب نبود، مگر نه؟

He didn’t drive carefully, did he?

او با دقت رانندگی نکرد، درست است؟

They have been playing in the yard for two hours, haven’t they?

آن‌ها به مدت دو ساعت در پارک مشغول بازی کردن نبوده‌اند، مگر نه؟

Elephants cannot fly, can they?

فیل‌ها نمی‌توانند پرواز کنند، می‌توانند؟

We were dancing at the party, weren’t we?

ما در مهمانی می‌رقصیدیم، این‌طور نیست؟

She should stay in bed, shouldn’t she?

او باید استراحت کند، مگر نه؟

همان‌طور که در جملات فوق مشاهده می‌کنید، تگ کوئسشن برای انواع زمان‌ها کاربرد دارد و هر فعلی که به عنوان فعل کمکی در جمله خبری به کار برود، در تگ کوئسشن می‌آید. بنابراین هیچ‌وقت در تگ کوئسشن از فعل اصلی استفاده نمی‌کنیم. دومین نکته در رابطه با ساختار تگ کوئسشن منفی‌کننده «n’t» است که همواره به شکل کوتاه به کار می‌رود و هیچ‌وقت به شکل کامل «not» به سوال اضافه نمی‌شود. وقتی از «n’t» استفاده می‌کنیم که جمله خبری ما مثبت باشد یا از قیدهایی استفاده شده باشد که معنی منفی به جمله می‌دهند، مانند «never».

سومین نکته مهم در رابطه با گرامر تگ کوئسشن به ضمیر فاعلی مربوط می‌شود. برای این نوع سوال‌ها هیچ‌وقت از فاعل یا اسم استفاده نمی‌کنیم، بلکه همواره ضمیر فاعلی به کار می‌بریم و در انتهای جمله پرسشی علامت سوال می‌گذاریم.

نکته: تلفظ درست «Question» در زبان انگلیسی «کوئسچن» (/kwestʃən’/) است، اما افراد آن را به‌اشتباه «کوئسشن» تلفظ می‌کنند.

نکات مهم درباره گرامر Negative Question

بدون شک یادگیری دستور زبان انگلیسی بدون یادگیری نکات مهم و موارد استثنا امکان‌پذیر نیست. زبان‌آموزان هنگام یادگیری مباحث گرامری با چالش‌هایی مواجه می‌شوند و اگر از قبل آن‌ها را بدانند و تا حدودی آشنا باشند، می‌توانند از عهده آن‌ها بربیایند. در ادامه این مطلب به برخی از نکات مهم در خصوص گرامر Negative Question اشاره خواهیم کرد.

 • اولین و مهم‌ترین نکته در خصوص استفاده از گرامر Negative Question این است که آن‌ها را معمولاً با سوالات بله یا خیر به کار می‌بریم و اگر بخواهیم با wh استفاده کنیم، اغلب با کلمه پرسشی «why» و به عنوان پیشنهاد کاربرد دارد:

Didn’t you quit your job last week?

هفته گذشته از شغلت استعفا نکردی؟

Isn’t she sick today?

او امروز مریض نیست؟

Doesn’t she have children?

او فرزندی ندارد؟

Why don’t you ask Linda?

چرا از «لیندا» سوال نمی‌کنی؟

 • این نوع سوال‌ها معمولاً پاسخ‌های گمراه‌کننده‌ای دارند. حتی افراد انگلیسی‌زبان نیز گاهی برای پاسخ دادن با تردید مواجه می‌شوند و مطمئن نیستند که چه نوع پاسخی باید بدهند. برای حل این مشکل راه‌حل ساده‌ای وجود دارد. سوال‌ها را فقط با yes / no پاسخ ندهید؛ در ادامه آن، پاسخ کوتاه بدهید تا اشتباه جواب نداده باشید:

A: Aren’t you tired?

B: Yes, I am tired.

A: خسته نیستی؟

B: بله، خسته‌ام.

A: Hasn’t she been to Europe?

B: No, she hasn’t.

A: او به اروپا نرفته‌ است؟

B: نه، نرفته است.

 • وقتی از گرامر Negative question برای محاوره استفاده می‌کنیم، اغلب منفی‌کننده «not» به شکل کوتاه «n’t» نوشته می‌شود و بعد از فعل کمکی می‌آید. اما وقتی برای موقعیت‌های رسمی‌تر آن را به کار می‌بریم، به شکل کامل «not» می‌آوریم و بعد از فاعل قرار می‌دهیم:

Doesn’t she want to visit the Eiffel Tower?

آیا او نمی‌خواهد از برج ایفل دیدن کند؟

Did they not decide the cancel the meeting?

آیا آن‌ها تصمیم ندارند جلسه را کنسل کنند؟

 • در حالت کلی توصیه می‌شود که از سوال مثبت به‌جای سوال منفی استفاده کنیم، زیرا درک سوال منفی و نحوه پاسخ دادن به آن‌‌ها ممکن است کمی چالش‌برانگیز باشد. دو جمله زیر را که سوال منفی و مثبت هستند، با هم مقایسه کنید تا متوجه تفاوت در درک آن‌ها شوید.

Negative: Aren’t you going to English class tomorrow?

Positive: Are you going to English class tomorrow?

منفی: نمی‌خواهی فردا به کلاس زبان انگلیس بروی؟

مثبت: فردا می‌خواهی به کلاس زبان انگلیسی می‌روی؟

Negative: Doesn’t she know that the report is due today?

Positive: Does she know that the report is due today?

منفی: او نمی‌داند که موعد تحویل گزارش امروز است؟

مثبت: او می‌داند که موعد تحویل گزارش امروز است؟

Negative: Do you mind if I drink the last can of Coke?

Positive: May I drink the last can of Coke?

منفی: اشکالی ندارد اگر آخرین قوطی نوشابه را بنوشم؟

مثبت: می‌توانم آخرین قوطی نوشابه را بنوشم؟

Negative: Didn’t you wash the dishes yesterday?

Positive: Did you wash the dishes yesterday?

منفی: دیروز ظرف‌ها را نشستی؟

مثبت: دیروز ظرف‌ها را شستی؟

 • وقتی از گرامر Negative Question استفاده می‌کنیم، باید در نظر داشته باشیم که فاعل و فعل با هم مطابقت داشته باشند. بنابراین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که وقتی از سوال منفی استفاده می‌‌کنیم، فاعل را تغییر ندهیم و فعل حتماً از نظر شخص و زمان با فاعل مطابقت داشته باشد. به شکل درست و نادرست مثال زیر توجه کنید.

Won’t she have been working?

Not: Won’t they have been working?

آن‌ها مشغول کار کردن نخواهند بود؟

تصویر گلدان روی میز

سوالات رایج درباره گرامر Negative Question

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر Negative Question پاسخ دهیم.

Negative Question چگونه ساخته می‌شود؟

وقتی به جمله پرسشی منفی‌‌کننده «not» اضافه می‌کنیم، سوال منفی می‌سازیم. برای ساختن سوال منفی دو شکل وجود دارد که برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی به کار می‌رود. در موقعیت‌های رسمی ابتدا فعل کمکی را می‌آوریم و بعد از فاعل از «not» استفاده می‌کنیم. سپس فعل اصلی یا صفت را قرار می‌دهیم. اما در حالت غیررسمی، شکل کوتاه منفی‌کننده «n’t» به کار می‌رود که به فعل کمکی اضافه می‌شود. پس از آن فاعل و سپس فعل اصلی و سایر اجزای جمله را قرار می‌دهیم.

کاربرد گرامر negative Question چیست؟

از گرامر negative question برای تأکید بیشتر استفاده می‌کنیم. همچنین می‌توانیم از آن برای ابراز تعجب از چیزی که برخلاف انتظار رخ داده کمک بگیریم. اما در کل در مواردی مانند پیشنهاد دادن، درخواست کردن و حتی با کنایه حرف زدن کاربرد دارد.

گرامر Negtive question برای جملات حال استمراری چگونه است؟

برای ساختن سوال منفی برای زمان حال استمراری، از فرمول «to be + n’t + subject + verb + ing» کمک می‌گیریم. برای مثال اگر بخواهیم در رابطه با موضوعی سوال مطرح کنیم که در همین لحظه در حال رخ دادن است و برای ابراز تعجب یا برای ابراز نگرانی آن را مطرح می‌کنیم، می‌توانیم از این ساختار استفاده کنیم.

تمرین گرامر Negative Question

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Negative Question»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Which of the following sentences is a negative English question?

A. Is she coming to the party?

B. Do you not like ice cream?

C. Have they finished their homework?

D. Will he go to the beach tomorrow?

2. Which negative question is correctly formed?

A. Why didn’t you finish your homework?

B. You didn’t finish your homework?

C. Your homework why you didn’t finish it?

D. Why you did finish not your homework?

3. Which negative question is formed correctly?

A. Don’t like you donuts?

B. Donuts don’t you like?

C. Why you don’t like donuts?

D. Don’t you like donuts?

4. Which negative question form is correct?

A. Isn’t computers amazing!

B. Computers aren’t amazing!

C. Aren’t computers amazing!

D. Why are computers amazing?

5. Choose the correctly-formed negative question.

A. Why you no finish the project?

B. Why you didn’t finish the project?

C. You didn’t finish the project?

D. Why didn’t you finish the project?

6. Finish this conversation:

A: I can’t believe how well you speak English! B: Thank you. English is my second language.

A: ________? B: No, I started taking classes only last year.

A. Haven’t studied it for a long time?

B. Why haven’t studied it for a long time?

C. Haven’t you studied it for a long time?

D. You haven’t studied it for a long time.

7. Which negative question is formed correctly?

A. Why the supervisor wasn’t at work today?

C . Why he no was at work today?

D. Why wasn’t the supervisor at work today?

8. Choose the correct negative question.

A. Didn’t hear you the phone ringing?

B. Didn’t you hear the phone ringing?

C. Why you no heard the phone ringing?

D. Why didn’t you the phone hear ringing?

9. Which sentence is correct?

A. Wasn’t you late yesterday?

B. Why you weren’t late yesterday?

C. Why you was late yesterday?

D. Weren’t you late yesterday?

10. Which sentence is incorrect? (all are correct except one)

A. Isn’t this class intelligent!

B. Why doesn’t they love to study English?

C. Aren’t you going to take a vacation?

تمرین دوم

سوالات زیر را به سوال منفی تبدیل کنید.

Q1: Do they live in a house?

Answer: Don’t they live in a house?

Q2: Why did Jim buy the old guitar?

Answer: Why didn’t Jim buy the old guitar?

Q3: Have you been to Canada?

Answer: Haven’t you been to Canada?

Q4: Whose brother can sing?

Answer: Whose brother can’t sing?

Q5: Does Alex like garlic?

Answer: Doesn’t Alex like garlic?

Q6: Are you going to talk to Peggy?

Answer: Aren’t you going to talk to Peggy?

Q7: Who watched the film?

Answer: Who didn’t watch the film?

Q8: Where will it rain?

Answer: Where won’t it rain?

Q9: Which cameras had you sold?

Answer: Which cameras hadn’t you sold?

Q10: Is she repairing the bike?

Answer: Isn’t she repairing the bike?

تمرین سوم

جاهای خالی را با فعل منفی مناسب کامل کنید و سوال منفی بسازید.

Q1: _______ you attend the meeting yesterday?

Answer: Didn’t you attend the meeting yesterday?

Q2: _______ they ever been to Asia before?

Answer: Haven’t they ever been to Asia before?

Q3: _______ she like spicy food?

Answer: Doesn’t she like spicy food?

Q4: _______ we finish the project on time?

Answer: Won’t we finish the project on time?

Q5: _______ he know about the changes in the schedule?

Answer: Didn’t he know about the changes in the schedule?

Q6: _______ it rain during your vacation?

Answer: Didn’t it rain during your vacation?

Q7: _______ you forget to buy the tickets last night?

Answer: Didn’t you forget to buy the tickets last night?

Q8: _______ they find the missing documents yesterday?

Answer: Didn’t they find the missing documents yesterday?

Q9: _______ she understood the instructions correctly yet?

Answer: Hasn’t she understood the instructions correctly yet?

Q10: _______ we use the conference room for the presentation? (permission)

Answer: Can’t we use the conference room for the presentation?

تمرین چهارم

جاهای خالی را با سوالی منفی حال کامل یا گذشته کامل پر کنید.

Q1: _______ you finished your assignment yet?

Answer: Haven’t you finished your assignment yet?

Q2: _______ they visited that museum before?

Answer: Haven’t they visited that museum before?

Q3: _______ she ever traveled to South America?

Answer: Hasn’t she ever traveled to South America?

Q4: _______ he received the email by the time you spoke to him?

Answer: Hadn’t he received the email by the time you spoke to him?

Q5: _______ you seen this movie before?

Answer: Haven’t you seen this movie before?

Q6: _______ she attended the seminar last week?

Answer: Hadn’t she attended the seminar last week?

Q7: _______ they met each other prior to the party?

Answer: Hadn’t they met each other prior to the party?

Q8: _______ he applied for the job before you told him about it?

Answer: Hadn’t he applied for the job before you told him about it?

Q9: _______ you been to that restaurant before?

Answer: Haven’t you been to that restaurant before?

Q10: _______ she learned about the decision before the official announcement?

Answer: Hadn’t she learned about the decision before the official announcement?

تصویر یک کتاب کنار گلدان و فنجان قهوه روی میز

تمرین پنجم

جاهای خالی را با Negative Question یا Tag Question کامل کنید.

Q1: __________ she finished her homework yet?

Answer: Hasn’t she finished her homework yet?

Q2: They __________ attend the meeting, did they?

Answer: They didn’t attend the meeting, did they?

Q3: He __________ speak French fluently, does he?

Answer: He doesn’t speak French fluently, does he?

Q4: We __________ going to the beach tomorrow, aren’t we?

Answer: We are going to the beach tomorrow, aren’t we?

Q5: The team __________ win the championship, did they?

Answer: The team didn’t win the championship, did they?

Q6: __________ you not enjoy the movie?

Answer: Did you not enjoy the movie?

Q7: They __________ forget to bring the documents, did they?

Answer: They didn’t forget to bring the documents, did they?

Q8: He __________ not respond to emails promptly, does he?

Answer: He does not respond to emails promptly, does he?

Q9: __________ she not able to understand the assignment instructions?

Answer: Is she not able to understand the assignment instructions?

Q10: You __________ finish your homework yesterday, did you?

Answer: You didn’t finish your homework yesterday, did you?

جمع‌بندی

در این آموزش یاد گرفتیم که چگونه و در چه موقعیت‌هایی از گرامر Negative Question استفاده کنیم. سوال منفی در زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارد و با منفی‌کننده not ساخته می‌شود. از آن‌ها برای ابراز احساساتی مانند خشم، تعجب، شادی، سوءبرداشت، هیجان و… استفاده می‌شود. آموختیم که سوال منفی به دو شکل ساخته می‌شود که شامل افزودن «n’t» به فعل کمکی، فعل «to be» یا مُدال است و به دو شکل تعریف شده است. در حالت اول می‌توانیم آن را برای موقعیت‌های غیررسمی و محاوره به کار ببریم که از «n’t» برای منفی کردن سوال کمک می‌گیریم. در حالت دوم از شکل کامل «not» استفاده می‌کنیم و آن را بعد از فاعل قرار می‌دهیم. حالت دوم بیشتر در موقعیت‌های رسمی کاربرد دارد. بنابراین فرمول گرامر Negative Question را به دو شکل زیر تعریف کردیم:

Auxiliary verb + negative particle «n’t» + subject

Auxiliary verb + subject + negative particle «not»

در ادامه به این نکته اشاره کردیم که سوال منفی برای تمام زمان‌‌های انگلیسی کاربرد دارد، مانند مثال‌‌های زیر که برای زمان گذشته، حال و آینده است، مانند مثال‌های زیر:

Do you not trust me now?

الآن به من اعتماد نداری؟

Aren’t you supposed to be in school?

قرار نبود در مدرسه باشی؟

Was she not in her room?

او در اتاقش نبود؟

Hadn’t they spoken with her before?

آن‌ها قبلاً با او صحبت نکرده بودند؟

Won’t you attend the meeting tomorrow?

شما فردا در جلسه شرکت نمی‌کنید؟

همچنین به این نکته اشاره کردیم که با کلمات پرسشی نیز می‌توانیم سوال منفی بسازیم که رایج‌ترین آن‌‌ها «why» است و بیشتر برای پیشنهاد دادن به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

Why don’t you take him shopping?

چرا او را برای خرید کردن نمی‌بری؟

Why doesn’t she see the doctor?

چرا او نزد دکتر نمی‌رود؟

از دیگر چالش‌هایی که بیشتر زبان‌آموزان و حتی افراد انگلیسی‌زبان هنگام یادگیری گرامر Negative Question با آن مواجه می‌شوند، پاسخ دادن به این نوع سوالات است. بهترین کار برای رفع این مشکل این است که به آن‌ها پاسخ کامل بدهیم. اگر فقط بخواهیم با بله یا خیر جواب بدهیم، ممکن است مخاطب سردرگم شود و نداند که دقیقاً چه جوابی داده‌اید. به سوال و جواب‌های زیر توجه کنید.

A: Aren’t you going to come to the party tonight?

B: Well, I have another appointment, so I can’t.

A: نمی‌خواهی امشب به مهمانی بیایی؟

B: خب، من قرار ملاقات دیگری دارم، برای همین نمی‌توانم.

A: Can’t you do that tomorrow?

B: I will try, but I need to work at the bank late tomorrow.

A: نمی‌توانی فردا آن را انجام بدهی؟

B: سعی خودم را می‌کنم، ولی باید فردا تا دیروقت در بانک کار کنم.

در ادامه به برخی از نکات مهم در خصوص نحوه استفاده از گرامر Negative Question اشاره کردیم. در انتهای مطلب برای ارزیابی عملکردتان، تمرین‌هایی با پاسخ در اختیار شما قرار داده شده است.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

source

توسط expressjs