صحبت های مدیر تبلیغات اسلامی گلستان در مورد قیام ۵ آذر در گرگان

گرگان- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: قیام مردم دارالمومنین گرگان در پنجم آذر ۵۷ ثابت کرد که از دیر باز، گرگان زمین مهد انسان های آزادی خواه بوده است

source

توسط