مسیح کشاورز گفت: با توجه به سیستمی شدن ثبت سفارش انتظار می رود هرچه سریع تر برنج های مانده در گمرک ترخیص شود و از طرفی باید تلاش شود تا ترخیص هرچه سریع تر انجام شود تا بازار دچار چالش نشود.

وی افزود: بعد از گذشت ۴ ماه از دوره ممنوعیت واردات، ثبت سفارش برنج از ابتدای آذر آزادسازی شد.

کشاورز ادامه داد: پیشنهاد ما به وزارت جهاد این است که در راستای تنظیم بازار تا پایان سال ۶۰۰ هزارتن وارد شود، حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت سهمیه ارزی ۶۰۰ هزارتن تامین کند.

او گفت: شورای امنیت عالی واردات کالاهایی نظیر روغن، دانه های روغنی و برنج مانده در گمرک را هرچه سریع تر تسریع کند.

source

توسط