رنو تالیانت براساس پلتفرم CMF-B شکل گرفته و در جزئیات نمای جلو و عقب یعنی طراحی چراغ‌های جلو و عقب و جلوپنجره، از لوگان متمایز شده است.

رنو تالیانت 2023

ابعاد بدنه رنو تالیانت در طول، عرض، ارتفاع و فاصله بین محورها به ترتیب 4.396، 1.848، 1.501 و 2.649 متر اعلام شده، که با لوگان تفاوتی ندارد. فاصله کف بدنه تا سطح زمین هم 161 میلیمتر اعلام شده است.

source

توسط