شایان دیزل اولین کامیونت برقی ایران را در نمایشگاه اصفهان رونمایی کرد – ویراژ

source

توسط