به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، سعید کریمی ابتدا با حضور در شهر بیجار از بخش های مختلف بیمارستان امام حسین (ع) بازدید و روند ساخت پروژه های عمرانی و توسعه ای در حال ساخت این مرکز از جمله بخش های ICU، توسعه بخش اورژانس و بخش سی تی اسکن را مورد ارزیابی قرار داد.

معاون درمان وزارت بهداشت سپس در سفر به شهر قروه، از بیمارستان شهید بهشتی و از پروژه جدید بخش MRI بازدید کرد.

بازدید از دو بیمارستان کوثر و توحید سنندج نیز از دیگر برنامه های سفر معاون درمان وزارت بهداشت بود.

 وی در این بازدیدها ضمن ارزیابی روند ارائه خدمات، به عیادت از بیماران و گفتگو با پرسنل پرداخت و مسائل و مشکلات این دو مرکز درمانی را مورد بررسی قرار داد.

source

توسط