رئیس سازمان ملی استاندارد:

صنعت ماشین: رئیس سازمان ملی استاندارد می‌گوید: در تولید خودرو‌های تجاری، استانداردسازی به ویژه ارتقای استاندارد‌های ترمز اضطراری یا هشدار انحراف از مسیر باید در اولویت خودروساز باشد.

به گزارش صنعت ماشین،

 مهدی اسلام پناه با اشاره به مولفه‌های مهم در استاندارد سازی خودرو‌های تجاری، گفت: برای انواع خودرو‌ها از جمله خودرو‌های سواری، تجاری و کاربری استاندارد‌های متنوعی تعریف شده است. در حوزه خودرو‌های سواری برنامه داریم تا بتوانیم به کمک ذینفعان و صاحب نظران، شرایط و فضایی را ایجاد کنیم تا ارتقای کیفیت در دستور کار فوری قرار گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: در استانداردسازی خودرو‌های تجاری برخی مولفه‌ها حائز اهمیت است از جمله آن‌ها ترمز اضطراری یا هشدار انحراف از مسیر است. ترمز اضطراری خودرو‌های سنگین جزو استاندارد‌های است که اجباری شده یا هشدار انحراف از مسیر، از جمله استاندارد‌های اجباری است که نقش تعیین کننده‌ای در استانداردسازی خودرو‌های سنگین دارد.

وی ادامه داد: همچنین خودرو‌های سنگین باید استانداردی برای توازن و پایداری در جاده داشته باشد که آن سامانه کنترل پایداری است و با این مولفه‌ها می‌توان تولید کیفی داشت. استاندارد‌هایی از جمله انحراف از مسیر یا پایداری و ایمنی یا ترمز اضطراری استاندارد‌هایی نیست که بتوان از آن گذشت.

اسلام پناه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بن سازه قدیمی خودرو‌های تجاری، استاندارد است یا خیر؟ , گفت: توصیه نمی‌کنیم که بن سازه قدیمی تولید شود، اما اگر خودروسازی تاکید دارد که بن سازه قدیمی را همچنان تولید کند، باید استاندارد‌های آن را ارتقا دهد؛ اگر خودرویی استاندارد‌های لازم را نداشته باشد باید با خودروی جدید جایگزین شود.

به گفته اسلام پناه، اگر تولید افزایش دارد، باید در کنار آن مولفه‌های کیفی نیز افزایشی شود تا این کالا قابلیت صادرات را نیز داشته باشد. مسئولیت قانونی داریم که در این جهت عمل کنیم و به ارتقای این مولفه ها، تاکید داریم که این ارتقای کیفی باید به یک مطالبه عمومی برای همه جامعه مخصوصا مصرف کنندگان تبدیل شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد می‌گوید: تاکید اصلی این است که خودرو‌های تجاری با بن سازه قدیمی جایگزین شود. در دنیا چرخه عمر برخی بن سازه‌ها بیشتر از 5 سال نیست, اما در ایران همان بن سازه‌ها 50 سال تولید می‌شود از این رو باید پذیرفت که اگر نتوانستیم بن سازه را ارتقا دهیم یعنی کیفیت ارتقا نیافته است. ­

source

توسط