در منظره‌ای که قسمت‌هایی از آن توسط برف پوشیده شده است یک برخورد دراماتیک در دل طبیعت رخ می‌دهد.

یک سگ شجاع بقایای یک بز کوهی آسیایی را پیدا کرده و در حال تکه کردن آن است که در همین حین یک پلنگ برفی مخفیانه به این سگ نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.

 

 

 

source

توسط