به گزارش ایلنا، عباس عبادی درخصوص دستاوردهای وزارت بهداشت در حوزه پرستاری، گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره در حوزه پرستاری اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است.

وی ادامه داد: پس از فرمایش مقام معظم رهبری در روز پرستار 1400، اولین تاکید وزیر بهداشت این بود که اجرای قانون تعرفه گذاری، از این پس یک حجت شرعی است و همه ارکان وزارت بهداشت را مکلف کردند تا این قانون عملیاتی شود. به این ترتیب برای اولین بار در بودجه سنواتی وزارت بهداشت یک ردیف اعتباری برای اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری در سال 1401 پیش بینی و ابلاغ شد.

معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت:‌ مهمترین دستاورد این قانون ارتقای هویت حرفه ای و کمک به استقلال مالی پرستاران است. همچنین در ادامه به بهبود رفتار سازمانی مدیران در اصلاح ساختار نیروی انسانی و سازماندهی کارکنان بر اساس نیاز واقعی در مراکز درمانی خواهد شد.  

وی ادامه داد: در اجرای این قانون ما در ابتدای راه هستیم و براساس بازخوردهایی که از مراکز درمانی، گروه های فنی، انجمن ها و کارشناسان اقتصاد سلامت دریافت می کنیم فرایندها و دستورالعمل ها ارتقا پیدا خواهند کرد.

عبادی درباره اصلاحات قانون تعرفه گذاری پرستاری خاطرنشان کرد: مبنای پرداخت تعرفه ها تولید خدمت و مبتنی بر عملکرد است. بنابراین پرداختی کارانه پرستاران به شکل مساوی نخواهد بود و مبتنی بر تعداد بیمار دریافت کننده مراقبت توسط هر پرستار، سطح مراقبتی و ارزش نسبی (k) خدمات پرستاری است.

وی افزود: ارزش نسبی خدمات پرستاری در بخش هایی که سختی کار بیشتر است، بالاتر است. در سال جاری، مثلا در بخش های عمومی و داخلی جراحی ارزش نسبی معادل 8 کا و در بخش های مراقبت های ویژه تا 33.4 کا هم افزایش پیدا می کند. البته چون تعداد بیماران بخش های عمومی نسبت به بخش های ویژه بیشتر است، نوعی تعادل در پرداختی ها صورت می گیرد؛ در آیین نامه هم پیش بینی شده که نباید بین همکاران پرستار هم رده تفاوت کارانه بیشتر از 2.5 برابر باشد.

عبادی تصریح کرد: با افزایش 35 درصدی در ضریب ریالی و 30 درصدی ارزش نسبی مراقبت یا (K)، اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی تعرفه گذاری صورت گرفت. البته همچنان 5 درصد از جزء حرفه ای پزشکی در اختیار رییس دانشگاه قرار می گیرد. این کار دست رییس دانشگاه را باز می گذارد که پرداخت کارانه ها را تعدیل کند و اگر میزان کارانه گروهی مثل همکاران اتاق عمل یا هوشبری پایین باشد، اصلاح می شود.

وی افزود: در ویرایش آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری پرستاری برخی ضرایب مثل ضریب همکاران شبکار، اتاق عمل، دیالیز و اورژانس به سمت افزایش تعدیل شد و پرداختی به شاغلان این گروه ها نسبت به 1401 بیشتر می شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: در هفته های آینده جلسات فنی و کارشناسی مقادیر کارانه برای سال 1403 برگزار می شود و از همه همکاران می خواهیم اگر نکته ای دارند، اعلام کنند تا در رفع اشکالات مد نظر قرار گیرد. این مسیر رو به اصلاح است.

وی افزود: در سال 1401 حدود 17 بسته خدمتی برای کارانه های پرستاران داشتیم و در سال 1402 به 27 مورد رسید. در سال 1403 می تواند بسته های جدیدی اضافه شود و به مرور اجرای این قانون بهتر می شود.

مبلغ کارانه هر پرستار به میزان ارائه خدمت بستگی دارد

وی گفت: مبلغ کارانه هر پرستار به میزان ارائه خدمت بستگی دارد. بنابراین تابعی از ضریب اشغال تخت بیمارستان، تعداد بیمارانی که خدمت می گیرند و میزان ثبت خدمات بستگی دارد. اگر دستورالعمل به درستی اجرا شود، به طور میانگین دریافتی پرستاران از تعرفه های پرستاری ماهانه حدود 3.5 میلیون تومان است، با این حال ممکن است همکارانی کمتر یا بیشتر از این عدد دریافت کنند که البته تفاوت نباید از 2.5 برابر برای پرستاران هم رده بیشتر باشد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در مورد گروه هایی که در تدوین آیین نامه تعرفه گذاری خدمات پرستاری مشارکت داشتند، گفت: تا قبل از تشکیل دولت دوازدهم اقدام عملی برای اجرای این قانون صورت نگرفته بود، چون بودجه ای برای آن پیش بینی نشده بود. بعد از استقرار تیم جدید در وزارت بهداشت و بعد از فرمایش مقام معظم رهبری بلافاصله کارگروه های فنی تشکیل شدند. در کارگروه های فنی همه تشکل های صنفی حضور داشتند و بیشتر وزن مربوط به سازمان نظام پرستاری بود.

وی ادامه داد: آنچه به عنوان دستورالعمل بازتوزیع منابع تعرفه گذاری خدمات پرستاری در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفت و به دستورالعمل 3 امضایی معروف است. سازمان نظام پرستاری در جزء به جزء آن دخالت داشت و صورتجلسه ها و امضاهای آنها موجود است، هر چند اکنون کم لطفی می کنند و می فرمایید، این آیین نامه آنها نیست.

وی گفت: برای اجرای این قانون در سال 1401 عجله داشتیم، اما بعد از ابلاغ دستورالعمل ها، متاسفانه تا آبان ماه هیچ اعتباری بابت تعرفه های پرستاری به وزارت بهداشت و سازمان بیمه پرداخت نشده بود که پیگیری وزیر بهداشت و مساعدت رییس کمیسیون بهداشت و دستور رییس جمهور به سازمان مدیریت وقت باعث شد اولین دریافتی را اواخر آبان 1401 داشتیم.

عبادی افزود: در آن بازه زمانی چون سامانه ها آماده نبودند به ناچار از پرداخت علی الحساب استفاده کردیم. شاید عمده انتقادات بابت این موضوع است. این انتقادات پذیرفتنی است، اما در آن ظرف زمانی چاره دیگری نبود و اگر منتظر سامانه ها می ماندیم ممکن بود آن اعتبارات قابل توزیع نباشد و ارقام بعدی هم که وارد سیستم بیمه شد قابل دریافت نبود.

وی گفت: مجبور بودیم برای اینکه این اعتبارات از بین نرود، برای مرحله اول، کارانه ها را به صورت علی الحساب پرداخت کنیم، اما در نسخه دوم آیین نامه که اسفند 1401 ابلاغ شد و نسخه سوم که 22 شهریور امسال ابلاغ شد، بسیاری از اشکالات بر طرف شد.

عبادی با انتقاد از فرافکنی مسئولان نظام پرستاری بعد از گلایه های پرستاران از روند اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری، گفت: متاسفانه این دوستان از جایگاه سازمان نظام پرستاری به جای اینکه مدافع حقوق مردم و صنف پرستاری باشند،‌ برای دستاوردهای فردی خودشان استفاده می کنند.

وی گفت: متاسفانه افرادی که خود سال ها مقام های حاکمیتی در حوزه پرستاری داشته اند، با بیان مطالبات غیرکارشناسی، بر ناامیدی و نارضایتی پرستاران دامن زدند.

نظام پرستاری به جای وزارت بهداشت وعده می دهد

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: برخی گروه ها به جای اینکه به دولت کمک کنند تا مشکلات پرستاران حل شود، شعارهایی می دهند که خارج از ظرفیت های موجود دولتی است که خودشان هم به آن واقفند. در بخش تعرفه پرستاری هم متاسفانه این اتفاق افتاد و هنگامی که اولین پرداختی را داشتیم، رییس کل سازمان نظام پرستاری یکباره اعلام کرد، هیچ پرستاری نباید کمتر از 3 میلیون تومان کارانه ماهانه بگیرد. این حرف هیچ مبنای کارشناسی نداشت و اگر پرستاری در بیمارستانی باشد که حداقل مراجعه کننده را نداشته باشد چون تولید خدمتی صورت نمی گیرد تعرفه کمتری دریافت می کنند.

وی افزود: این حرف ایشان باعث شد برخی پرستاران معترض شوند و بگویند در اجرای این قانون سوء استفاده شده است و پول کجاست، در حالی که پولی در آن بخش خاص تولید نشده است. تعرفه بر اساس نظام خدمت رسانی به بیمار است. مبلغ ثابتی نیست که به افراد داده شود.

عبادی اضافه کرد: متاسفانه بدتر از آن، این است که اخیرا شنیدم، این دوستان مصاحبه ای داشتند که در سال 1402 چندین میلیون کای پرستاری تولید می کنیم و اگر این میزان را تقسیم بر تعداد پرستاران کنیم، هیچ پرستاری نباید کمتر از 10 میلیون تومان کارانه بگیرد. این صحبت ها نیز هیچ مبنای کارشناسی ندارد و متاسفانه با این حرفها در بین همکاران ما بر اساس یک مصاحبه غیر مستند، انتظاراتی ایجاد می شود، بعد گروهی که این وعده را شنیدند به آنها مراجعه می کنند و می پرسند چه شد، آنها هم می گویند ما قدرت اجرایی نداریم، ‌حاکمیت جای دیگری است. بروید از وزارت بهداشت مطالبه کنید.

برخی در نظام پرستاری موجب نا امیدی پرستاران می شوند

عبادی گفت: گاهی این تصور به وجود می آید که این افراد تعمدا این موضوعات را مطرح می کنند که در اقشار مختلف از جمله پرستاران ناامیدی ایجاد کنند. باید انتظارات را بر اساس ظرفیت های واقعی تعریف کنیم. البته باید ظرفیت ها را هم بالا ببریم.

وی افزود: بنده نیز معتقدم میزان دریافتی کارانه پرستاران با توجه به مسائل اقتصادی کشور مناسب نیست. باید با کمک سایر دستگاه های خارج از وزارت بهداشت کمک کنیم این ظرفیت بالا رود. اما این اصلاحات نیاز به زمان دارد. نباید با حرف ها و وعده های غیر کارشناسی کام همکاران پرستار را تلخ و آنها را ناامید کنیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: قطعا هماهنگی و همکاری سازمان نظام پرستاری با وزارت بهداشت برای اجرای درست قوانین و حفظ حقوق مردم و پرستاران یک اصل مهم است و هرگونه ایجاد اختلاف بین جامعه پرستاری و مدیران نظام سلامت نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باعث انسداد در تعامل و تاخیر در حل مسائل جامعه بزرگ پرستاری می شود و امیدواریم منتخبان جدید نظام پرستاری در دور ششم به این تغییر رویکرد توجه ویژه ای داشته باشند.

وی ادامه داد: البته فعالیت های وزارت بهداشت در حوزه پرستاری به اجرای قانون تعرفه گذاری محدود نمی شود و پروژه های دیگری مثل «پرستار پیگیر» برای بعد از ترخیص بیماران دنبال می شود.

وی افزود: در این طرح در 11 بیماری مزمن شایع پیگیری توام با آموزش بیماران بعد از ترخیص به مدت یک ماه منجر به افزایش رضایتمندی، افزایش تبعیت از درمان، کاهش بستری مجدد و مراجعه غیربرنامه ریزی شده شود. محاسبات نشان می دهد تاکنون از این محل حدود 1.4 هزار میلیارد تومان صرفه جویی برای اقتصاد سلامت شده است.

عبادی ادامه داد: ابلاغ  دستورالعمل آنکالی پرستاران، برخورداری از مزایای تعطیلات غیرمنتظره اعلامی کشوری، برگزاری آزمون استخدام حدود 12 هزار نفری برای گروه پرستاری، تبدیل وضعیت حدود 19 هزار نفر از محل قانون جامع ایثارگران، ساماندهی آموزش کمک پرستاری، توسعه کمی مراکز مراقبت از منزل از 980 مرکز در سال 1399 به 1410 مرکز در سال جاری، توسعه آزمون صلاحیت حرفه ای، اخذ مجوز امضای الکترونیک در پرونده نویسی الکترونیک، توسعه نقش پرستاری در حوزه های مختلف از جمله تاسیس چهار انجمن علمی جدید، توسعه مراقبت های تسکینی و نیز تدوین پیش نویس قانون جامع پرستاری از جمله اقدامات دوره اخیر است.

وی گفت: تدوین پیش نویس بسته نگهداشت پرستاران، اصلاح مبلغ ریالی اضافه کار از برنامه های پیش روی معاونت پرستاری است.

source

توسط