۱۹۲- حسن دادخواه، دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۹۴- محمد کیانوش‌راد، دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۹۵- هوشنگ پورکاسب، دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۹۶- یداله مهرعلیزاده، دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۹۷- ولی‌الله شجاع‌پوریان، دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۹۸- کرامت‌اله اکبری، جهاد دانشگاهی

۱۹۹- حسین میرزائی، دانشگاه تهران

۲۰۰- غلامحسین زرگری‌نژاد، دانشگاه تهران

۲۰۱- نوراله معلمی، دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۰۲- عبدالحمید صباحی، دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۰۳- محمدعلی اکبری، دانشگاه شهید بهشتی

۲۰۴- حبیب اله اعلمی، دانشگاه امام حسین

۲۰۵- حسین وفاپور، جهاد دانشگاهی

۲۰۶- علی بادامی، دانشگاه علمی کاربردی

۲۰۷- محمدعلی گودرزی، جهاد دانشگاهی

۲۰۷- سیدمحمد حسین قریشی، دانشگاه بیرجند

۲۰۸- مسعود فکری، دانشگاه تهران

۲۰۹- فرشته بقایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۱۰- بهرام عابدی، دانشگاه آزاد

۲۱۱- احمد رمضانی سعادت‌ آبادی، دانشگاه شریف

۲۱۲- مهسا مشعوفی- پزشک

۲۱۳- میرمصدق جمالی، دانشگاه شریف

۲۱۴- علی بنایی، دانشگاه شریف

۲۱۵- سید میر ابوالحسن واعظی، دانشگاه شریف

۲۱۶- علیرضا نظری علوی، دانشگاه شریف

۲۱۷-سید محسن حائری، دانشگاه شریف

۲۱۸- سعید شاهرخیان، دانشگاه شریف

۲۲۰- مهدی کارگریان، دانشگاه شریف

۲۲۱- محمد زکی عقل، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۲۲- کریم سلیمانی مقدم، دانشگاه شهید بهشتی

۲۲۳- نیما خسروی، دانشگاه شهید بهشتی

۲۲۴-علیرضا بهرامپور، دانشگاه شریف

۲۲۵- سید حسین اطهری، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۲۶- مینا زارعی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

۲۲۷-علی اصغر صیفی کار، دانشگاه امیرکبیر

۲۲۸- علیرضا ولیزاده، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

۲۲۹- سید مجتبی موسویان

۲۳۰-حسن طائى، دانشگاه علامه طباطبایی

۲۳۱- علی اصغر خدایاری، دانشگاه تهران

۲۳۲- سامان مقیمی‌عراقی، دانشگاه شریف

۲۳۴- محمدرضا اجتهادی، دانشگاه شریف

۲۳۵- سهراب یزدانی، دانشگاه شهید بهشتی

۲۳۶-سیدعلی حسینی، دانشگاه امام صادق

۲۴۰-  اعظم السادات هاشمی- پزشک متخصص

۲۴۱- مجتبی صدیقی، دانشگاه شریف

۲۴۲- مهدی قاسمیه، دانشگاه تهران

۲۴۳- حسین عشقی، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۴۴- محمد رفیعا، مدرس ادبیات

۲۴۵- خسرو باقری نوع پرست، دانشگاه تهران

۲۴۶- فرید براتی، دانشگاه شهرکرد

۲۴۷- حسین ایمانیه، دانشگاه تربیت مدرس

۲۴۸- رضا قاسمی، دانشگاه امیرکبیر

۲۴۹-عبدالرضا جوان جعفری، دانشگاه فردوسی مشهد

۲۵۰- بهروزارباب شیرانی، دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۵۱- میرطاهر موسوی، دانشگاه علوم بهزیستی

۲۵۲- محمد جواد صافیان، دانشگاه اصفهان

امضاء نامه کماکان ادامه دارد…

source

توسط