به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح زاده در جلسه کارگروه مولدسازی استان، اظهار کرد: براساس آئین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌ها، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند دارایی‌هایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی‌شود یا فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد را واگذار و مولدسازی کنند.

وی توضیح داد: دارایی‌هایی که بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقی مانده، دارایی‌هایی با کاربری یا بهره‌برداری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن و دارایی‌هایی که در سادا ثبت نشده، عرصه املاکی که نسبت به اعیان متناسب نبوده و قابلیت تفکیک دارند می‌توانند مشمول مولدسازی قرار گیرند.

فتح‌زاده تصریح کرد: این دارایی‌ها می‌توانند در قالب فروش به صورت نقد یا اقساط، واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیر دولتی، تهاتر دارایی‌های مازاد و استفاده از نهادها و ابزار بازار سرمایه و سایر روش‌ها واگذار شوند.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: مولد سازی به منزله فروش دارایی‌ها نیست؛ بلکه به منظور استفاده بهینه از منابع با رویکرد ارتقای بهره وری منابع و مشارکت بخش خصوصی در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی صورت می‌گیرد.

source

توسط