به گزارش تجارت‌نیوز، نگاهی به صورت‌های مالی 6 ماهه شرکت معدنی ‌و صنعتی‌ چادرملو نشان می‌دهد شرکت در نیمه نخست امسال از محل فروش محصولات خود 27 هزار و 209 میلیارد تومان درآمد کسب کرد. اما موضوعی که در این میان مطرح بوده بحث هزینه سنگین چادرملو برای تولید محصول است. چرا که بهای تمام شده کالای فروش‌رفته شرکت در این دوره 6 ماهه، 17 هزار و 23 میلیارد تومان ثبت شده ست.

مقایسه اعداد گزارش‌شده در صورت مالی 6 ماهه دو سال 1401 و 1402 نشان می‌دهد، درآمد شرکت در نیمه نخست سال جاری 31 درصد افزایش داشته و بهای عملیاتی شرکت حدود 60 درصد بالا رفت. همین سبقت بهای تمام‌شده محصولات شرکت از درآمد فروش، سبب شد تا سود ناخالص چادرملو سرکوب شود و تنها یک درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یابد.

چادر ملو

حاشیه سود چادرملو

به این ترتیب، سود ناخالص چادرملو در 6 ماهه نخست سال جاری به 10 هزار و 186 میلیارد تومان رسید. بررسی بیشتر صورت‌های مالی 6 ماهه شرکت معدنی ‌و صنعتی‌ چادرملو حاکی از آن است که در این دوره، هزینه‌های عمومی, اداری و تشکیلاتی حدود 20 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته، اما درآمد 396 میلیارد تومان شرکت از محل سایر درآمدهای عملیاتی سبب شد تا سود عملیاتی شرکت به 10 هزار و 88 میلیارد تومان برسد که 4.4 درصد بیشتر از 6 ماهه سال گذشته بود.

در نهایت نیز شرکت موفق شد در 6 ماهه امسال 10 هزار و 551 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند که حدود 10 درصد بالاتر از رقم ثبت شده چادرملو در سال گذشته است. از آنجا که سود خالص شرکت، جهش مناسبی را در مقایسه با درآمد آن تجربه نکرد، بالطبع حاشیه سود خالص چادرملو در این دوره کاهش یافته است. به طوری که حاشیه سود خالص چادرملو از 46.5 درصد در 6 ماهه نخست 1401 به 38.8 درصد در 6 ماهه سال جاری رسید.

سود چادرملو

وضعیت تولید و فروش چادرملو

همان‌طور که پیشتر گفته شد، درآمد شرکت در 6 ماهه نخست سال جاری جهش مناسبی را نسبت به نیمه نخست سال گذشته تجربه نکرد. این موضوع به دلیل ثابت ماندن مقدار فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. چرا که مقدار فروش چادرملو در این دوره تنها دو درصد افزایش داشت و به پنج میلیون و 920 هزار واحد رسید.

مقدار تولید شرکت نیز در این دوره تنها پنج درصد افزایش داشت و رقم 10 میلیون و 379 هزار واحد را ثبت کرد. این ثبات مقدار فروش در نظام تولید و فروشی که قیمت‌ها به صورت دستوری کنترل می‌شود و هزینه‌ها با افزایش قیمت دلار روزبه‌روز بالا می‌رود تنها یک پیامد دارد و آن هم کاهش سودآوری‌ست! در صورتی که قرار باشد همین روند ادامه یابد، در آینده نزدیک تمام صنایع به زیان خواهند نشست.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.

source

توسط