آمارهای منتشرشده درباره تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال ۱۰.۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از ایران به این کشورها صادر شده که از ۱۱ کشور، چین شریک اول تجاری ایران بوده است.

به گزارش ایسنا، سید روح‌اله لطیفی – سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت – اطلاعاتی در رابطه با تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای منتشر کرده است.

بر این اساس در شش ماهه نخست امسال، ۳۶.۹ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱.۷ میلیار دلار بین ایران و ۱۱ کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای تبادل شده که از این میزان ۳۱.۴ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش بیش از ۱۰.۵ میلیارد دلار، سهم صادرات ایران به اعضای شانگهای و بیش از ۵.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار، سهم واردات کشور بوده است.

همچنین تجارت غیرنفتی ایران در این مدت با اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۴۲ و ۱۰ درصد رشد داشته است. اما صادرات غیر نفتی ایران به این کشورها علیرغم رشد ۴۶ درصدی در وزن،   سه درصد در ارزش کاهش داشته و واردات ایران در نیمه نخست امسال نیز نسبت به شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۲۴ درصدی در ارزش همراه بوده است.

در این میان چین با خرید ۲۱.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۶.۹ میلیارد دلار (رشد ۴۵ درصدی در وزن و کاهش ۱۳ درصدی در ارزش)، هند با ۳.۸ میلیون تن کالا به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار (رشد ۶۸ درصدی در وزن و ۱۵ درصدی در ارزش)، پاکستان با دو میلیون تن کالا به ارزش ۹۳۹.۳ میلیون دلار (رشد ۵۱ درصدی در وزن و ۶۵ درصدی در ارزش)، افغانستان با حدود  دو میلیون تن کالا به ارزش ۸۱۵.۸ (رشد ۲۱درصدی در وزن و یک درصدی در ارزش) و روسیه با ۱.۱ میلیون تن کالا به ارزش ۴۴۰.۴ میلیون دلار(رشد ۶۹ درصدی در وزن و ۲۸ درصدی در ارزش)، پنج مقصد اول صادرات ایران به اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای بودند.

همچنین ازبکستان با خرید ۱۶۰ میلیون دلار، تاجیکستان با ۱۱۶.۶ میلیون دلار، قزاقستان با ۸۶.۴ میلیون دلار، قرقیزستان با ۲۹.۴ میلیون دلار، بلاروس با ۸.۶ میلیون دلار و مغولستان با ۲۸۶ هزار دلار به ترتیب در رتبه‌های بعدی مقاصد صادراتی ایران در بین اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای در نیمه نخست امسال قرار دارند.

در حوزه واردات نیز چین با فروش ۲.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۸.۸ میلیارد دلار(رشد ۳۶ درصدی در وزن و ۲۵ درصدی در ارزش)، هند با ۷۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۹۸۷ میلیون دلار (کاهش ۱۷ درصدی در وزن و ۳۱ درصدی در ارزش)، روسیه با ۱.۸ میلیون تن کالا به ارزش ۹۲۵ میلیون دلار (رشد ۲۴ درصدی در وزن و ۶ درصدی در ارزش)، پاکستان با ۲۳۹ هزار تن به ارزش ۲۹۳.۶ میلیون دلار (کاهش ۴۹ درصدی در وزن و ۴۴ درصدی در ارزش) و ازبکستان با ۳۱.۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۲.۴ میلیون دلار (رشد ۷۲ درصدی در وزن و ۹ درصدی در ارزش)، پنج کشور نخست عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در فروش کالا به ایران در نیمه نخست امسال بودند.

همچنین قزاقستان با فروش ۴۰ میلیون دلار، بلاروس با ۳۶.۵ میلیون دلار، تاجیکستان با ۳۲ میلیون دلار، افغانستان با ۱۱.۳ میلیون دلار، قرقیزستان با ۳.۷ میلیون دلار و مغولستان با ۲.۵ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی فروش کالا به ایران  در بین اعضای این سازمان در نیمه نخست امسال بودند.

انتهای پیام

source

توسط