اظهارات وزیر اطلاعات در باره پاسخ فریب الوقوع به جنایت اسرائیل، اعلام رسمی تغییرات قیمت مسکن و… از تیترهای مطبوعات امروز است.
source

source

source

توسط